2024

 1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin, ciągnika C-330, przyczepy asenizacyjnej i przyczepy rolniczej

 

 

2023

 1. Zaprojektowanie i budowa obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach (postępowanie zakończone)
 2. Zaprojektowanie i budowa obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach (postępowanie zakończone)
 3. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 (postępowanie zakończone)
 4. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 (postępowanie zakończone)
 5. Zaprojektowanie i budowa obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach (postępowanie zakończone)
 6. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 (postępowanie zakończone)
 7. Zakup- Dostawa energii elektrycznej dla 91 obiektów Zakłado Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. zo.o. w latach 2024 i 2025
 8. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin, ciągnika C-330, przyczepy asenizacyjnej i przyczepy rolniczej
 9. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546

 

2022

 1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Fiat Ducato o nr rej. ZPL 14580 nr VIN ZFA25000001538414
 2. Sprzedaż 16 gaśnic nieprzydatnych w ZWiK Police Sp. z o.o.
 3. Budowa sieci wodociągowej Dy 160 wraz z przyłączami w ul. Władysława Broniewskiego, Ogrodowej, Kopernika, Świętej Anny oraz Piastów w Policach
 4. Sprzedaż 16 gaśnic nieprzydatnych w ZWiK Police Sp. z o.o.
 5. III przetarg ustny (licytacja) na zbycie ruchomości
 6. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Fiat Ducato o nr rej. ZPL 14580 nr VIN ZFA25000001538414
 7. Sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWiK Police Sp. z o.o.
 8. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Mitsubishi o nr rej. ZPL 14400 nr VIN MMBJNK7406D02678
 9. Świadczenie usług zespołu inwestorów dla inwestycji na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tanowie i Witorza
 10. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Mitsubishi o nr rej. ZPL 14400 nr VIN MMBJNK7406D02678
 11. Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych do 3,5 t przystosowanych do przewozu 7 osób oraz ładunków

 

2021

 1. Sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWiK Police Sp. z o.o.
 2. Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów
 3. Sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWiK Police Sp. z o.o.
 4. Zakup ciągnika na potrzeby ZWiK Police Sp. z o.o.
 5. Budowa budynku socjalnego w rejonie ul. Dębowej dla Wydziału TEK
 6.  Zakup- dostawa energii elektrycznej dla 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w latach 2022 i 2023
 7. Sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWiK Police Sp. z o.o
 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 przy ul. Tanowkiej w Policach 
 9. Sprzedaż 16 gaśnic nieprzydatnych dla ZWiK Police Sp. z o.o.
 10. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t marki Fiat Mitsubishi o nr rej. ZPL 14400 nr VIN MMBJNK7406D02678

  

2020

Zamówienia:

 1. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami)-Etap I
 2. I Przetarg ustny (licytacja) na zbycie ruchomości
 3. Zakup minikoparki na potrzeby ZWiK Police Sp. zo.o.
 4. Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi klientów
 5. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN UUJ07541212150169
 6. Zakup ciągnika na potrzeby ZWiK Police Sp. z o.o.
 7. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami)- Etap I
 8. II Przetarg ustny (licytacja) na zbycie ruchomości
 9. Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów

2019

Zamówienia:

 1. Zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowanego do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t (ZWiK/1/2019)
 2. Zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowanego do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t (ZWiK/2/2019)
 3. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działki nr 86/2 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie
 4. Zakup samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego dla ZWiK Police Sp. z o.o.
 5. Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach
 6. Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach (w dniu 23.07.2019 r. dodano odpowiedzi na zapytanie nr 1 oraz dodano Informację nr 1, w dniu 29.07.2019 dodano pytania i odpowiedzi nr 2, w dniu 31.07.2019 r. dodano informację z otwarcia ofert, w dniu 02.08.2019 zamieczono informację o unieważnieniu postępowania)
 7. Dostawa energii elektrycznej do obiektów obiektów ZWIK Police Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021
 8. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przesącińskiej w Szczecinie (etap II-odcinek Leśny)
 9. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przesącińskiej w Szczecinie (etap II-odcinek leśny)
 10. Przearg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce
 11. Zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
 12. Zakup minikoparki dla ZWiK Police Sp. z o.o.

2017- 2018

Zamówienia publiczne:

 1. Sprzedaż paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
 2. Budowa siei kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III/system kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej
 3. Świadczenie usług Inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza- etap III/system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo-Witorza- etap III/system kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej
 5. Dostawa dwóch sitopiaskowników typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY
 6. Dostawa kraty zgrzebłowej wraz z prasopłuczką skratek
 7. Zakup 2 szt. samochodów dostawczych tzw. brygadówka – przystosowana do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t

 Przetargi inne:

 1. Sprzedaż samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów ulicznych i przewozu nieczystości SW 201/42A Star 1142 K-II nr rej. ZPL E302 w trybie przetargu ustnego (licytacji)
 2. Sprzedaż samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów ulicznych i przewozu nieczystości SW 201/42A Star 1142 K-II nr rwj. ZPL E302 w trybie przetargu ustnego (licytacji) II

2016

Zamówienia publiczne:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach"
 2. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego"
 3. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego" II

Przetargi inne:

 1. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- I przeterg ustny
 2. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- II przetarg ustny
 3. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- III przetarg ustny
 4. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- IV przetarg ustny
 5. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- V przetarg ustny

2015

Zamówienia publiczne:

 1. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
 2. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
 3. Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej
 4. Zakup energii elektrycznej do 80 obiektów

Przetargi inne:

 1. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)
 2. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- II przetarg ustny
 3. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- III przetarg ustny
 4. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- IV przetarg ustny

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/1/2024

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących  ruchomości: ciągnika C-330, rok produkcji 1992, nr rej. SZB 911S, samochodu ciężarowego marki Lublin 3, rok produkcji 2003, nr rej. ZPL T577, przyczepy asenizacyjnej, rok produkcji 1993, nr rej. SCV 0716, przyczepy rolniczej Autosan D616, rok produkcji 1992, nr rej. SZD 873R.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących ruchomości: ciągnika C-330, rok produkcji 1992, nr rej. SZB 911S, samochodu ciężarowego marki Lublin 3, rok produkcji 2003, nr rej. ZPL T577, przyczepy asenizacyjnej, rok produkcji 1993, nr rej. SCV 0716, przyczepy rolniczej Autosan D616, rok produkcji 1992, nr rej. SZD 873R oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:
Przedmiotem sprzedaży są cztery następujące ruchomości o nw. danych identyfikacyjnych:

1)    Samochód ciężarowy marki Lublin:

 • numer INFO-EKSPERT: 221-00132,
 • numer rejestracyjny:  ZPLT577,
 • marka pojazdu:  DAEW./ANDO./INT.,
 • model pojazdu: Lublin 3 3564 MR ’99 E3  3.5t,
 • rok produkcji: 2003,
 • rodzaj pojazdu:  samochód ciężarowy do 3,5 t,
 • kolor powłoki lakierowej kabiny:  niebieski  2-warstowy typu uni,
 • data pierwszej rejestracji: 2003/12/23,
 • oznaczenie silnika:  4CTi90-1BE6,
 • jednostka napędowa:  z zapłonem samoczynnym,
 • pojemność: 2417 ccm,
 • moc silnika:  66 kW (90KM),
 • dopuszczalna masa całkowita: 3490 kg,
 • rodzaj zabudowy:  skrzyniowa bez opończy,
 • rodzaj kabiny: podwójna,
 • liczba cylindrów / układ cylindrów:  4/rzędowy,
 • liczba osi: 2,
 • rodzaj napędu:  tylny (4x2),
 • skrzynia biegów: manualna,
 • data ważności badania technicznego: 2024/06/09,
 • data ważności ubezpieczenia: 2024/12/22,
 • VIN: SUL35643730074924,
 • przebieg: 183793 km,
 • wyposażania standardowe: silnik z turbodoładowaniem, wspomagania układu kierowniczego,
 • wyposażenie dodatkowe: hak holowniczy, ogrzewanie dodatkowe, skrzynia ładunkowa aluminiowa. 

Stan Techniczny pojazdu:

 • ogniska korozji na poszczególnych elementach nadwozia,
 • samochód serwisowany na bieżąco.  


2)    Ciągnik C-330:

 • numer INFO-EKSPERT: 149-00016,
 • numer rejestracyjny: SZB911S,
 • marka pojazdu: URSUS,
 • model pojazdu: C 1.6t,
 • wersja: 330,
 • rok produkcji: 1992,
 • rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy,
 • kolor powłoki lakierowej kabiny: biały 1-warstwowy typu uni,
 • data pierwszej rejestracji: 1992/03/30,
 • oznaczenie silnika: S-312C,
 • jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym,
 • pojemność: 1960 ccm,
 • moc silnika: 22kW (30KM),
 • dopuszczalna masa całkowita: 2240 kg,
 • liczba cylindrów / układ cylindrów: 2/ rzędowy,
 • rozstaw osi: 1960 mm,
 • rodzaj kabiny: krótka,
 • data ważności badania technicznego: brak aktualnych badań technicznych,
 • data ważności ubezpieczenia: 2024/12/31,
 • VIN: 469076,
 • przebieg: 741 motogodzin,
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna,
 • wyposażanie standardowe: blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, napęd tylnego wału odbiory mocy niezależny,
 • wyposażanie dodatkowe: kabina.

Stan Techniczny pojazdu:

 • elementy oblachowania kabiny ze śladami korozji,
 • fotel operatora popękana tapicerka,
 • powiększone luzy na przegubach przedniej osi,
 • ciągnik wyposażony w kabinę operatora rok budowy 2004,
 • deska rozdzielcza kompletna,
 • silnik śladowe ilości ogniska wycieków płynów eksploatacyjnych,
 • tylni most kompletny bez widocznych wycieków z obudowy zwolnic.

3)    Przyczepa asenizacyjna:

 •       numer rejestracyjny: SCV0716,
 •       marka pojazdu:  Wuko,
 •       model pojazdu: PA-35 A,
 •       wersja:  przyczepa asenizacyjna,
 •       rok produkcji: 1993
 •       rodzaj pojazdu: cysterna asenizacyjna, 
 •       kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy typu uni,
 •       data pierwszej rejestracji: 1993/07/10,
 •       dopuszczalna masa całkowita: 4850 kg,
 •       masa własna: 1350 kg,
 •       ładowność: 3500 kg,
 •       rodzaj przyczepy: beczka,
 •       usytuowanie osi: klasyczne,
 •      data ważności badania technicznego: 2024/10/07,
 •      data ważności ubezpieczenia: 2024/12/31,
 •      VIN: 31,
 •      długość:  4000 mm,
 •      szerokość: 21960 mm,
 •      wysokość: 2000 mm.

Stan Techniczny przyczepy asenizacyjnej: 

 •      Powłoka lakierowa beczki asenizacyjnej popękana,
 •      Błotniki skorodowane i pogięte.

4)    Przyczepa rolnicza:

 •     numer rejestracyjny: SZD873R,
 •     marka pojazdu: AUTOSAN,
 •     model pojazdu: D 35T,
 •     wersja: przyczepa rolnicza,
 •     rok produkcji: 1991,
 •     rodzaj pojazdu:  przyczepa,
 •     kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy typu uni,
 •     data pierwszej rejestracji: 1992/03/30,
 •     dopuszczalna masa całkowita: 5000 kg,
 •     masa własna: 1500 kg, 
 •     ładowność: 3500 kg,
 •     rodzaj przyczepy: samowyładowcza dwustronna, wolnobieżna,
 •     zawieszenie osi: resory,
 •     usytuowanie osi: klasyczne, 
 •     data ważności badania technicznego: brak aktualnych badań technicznych, 
 •     data ważności ubezpieczenia: 2024/12/31,
 •     VIN: 2598,
 •     długość:  4150 mm,
 •     szerokość: 2400 mm,
 •     wysokość: 1800 mm.

Stan Techniczny przyczepy rolniczej:

 •     powłoka lakierowana burt – stan techniczny dobry,
 •     burty boczne – stan techniczny  dobry,
 •     rama pomocnicza – stan techniczny dobry,
 •     rama podstawowa –  powierzchniowo skorodowana,
 •     podłoga stalowa – miejscami pokryta korozją (bez ubytków oblachowania),
 •     dyszel holowniczy – zgięte prawe ramie,
 •     obrotnica kompletna,
 •     śladowe wycieki płynu hydraulicznego z siłowników wywrotu,
 •     stan estetyczny  przyczepy – dobry.


II.    Cena wywoławcza:
Ceny wywoławcze ruchomości o których jest mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia ustala się na kwoty:

1)    dla samochodu ciężarowego marki Lublin - 8 319,00 zł netto (słownie osiem tysięcy trzysta dziewiętnaście 00/100),
2)    dla ciągnika C-330 - 29 132,00 zł netto  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa 00/100),
3)    dla przyczepy asenizacyjnej – 8 350,00 zł netto (słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100),
4)    dla przyczepy rolniczej – 9 051,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących ruchomości: ciągnika C-330, rok produkcji 1992, nr rej. SZB 911S, samochodu ciężarowego marki Lublin 3, rok produkcji 2003, nr rej. ZPL T577, przyczepy asenizacyjnej, rok produkcji 1993, nr rej. SCV 0716, przyczepy rolniczej Autosan D616, rok produkcji 1992, nr rej. SZD 873R, odbędzie się w dniu 13 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 29 stycznia 2024 r.  do 09 lutego 2024 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 601-572-622 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej lub pod nr tel. 726-100-142 z Panem Dariuszem Borowskim Mistrzem Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.  

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w poniżej wskazach kwotach:

5.1.1    dla samochodu ciężarowego marki Lublin - 900,00 zł (słownie dziewięćset złotych 00/100),
5.1.2    dla ciągnika C-330 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
5.1.3    dla przyczepy asenizacyjnej - 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
5.1.4    dla przyczepy rolniczej  - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/1/2024 ze wskazaniem nazwy pojazdu/ów, przyczep/y której/go wadium dotyczy. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 12 lutego 2024 r.

5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:

7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:
7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  
7.4.    Minimalną wysokość postąpienia ustala się w wysokości:

7.4.1    200 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) dla samochodu ciężarowego marki Lublin, przyczepy asenizacyjnej, przyczepy rolniczej.
7.4.2    300 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100) dla ciągnika rolniczego C-330

7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.7.    Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego, sekretarza  oraz członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.
7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).
7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    
7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:

8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka,
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji,
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności,
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami,
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów,
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:

9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży następujących ruchomości: ciągnika C-330, rok produkcji 1992, nr rej. SZB 911S, samochodu ciężarowego marki Lublin 3, rok produkcji 2003, nr rej. ZPL T577, przyczepy asenizacyjnej, rok produkcji 1993, nr rej. SCV 0716, przyczepy rolniczej Autosan D616, rok produkcji 1992, nr rej. SZD 873R opisanych w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  
9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
9.4.    Ogłoszenie o II przetargu zostało opublikowana na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

Police dn. 26 stycznia 2024 r. 

wzór umowy Lublin

wzór umowy ciągnik

wzór umowy przyczepa asenizacyjna

wzór umowy przyczepa rolnicza

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

pdf Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/8/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód kombinowany SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 o nw. danych identyfikacyjnych:

 • numer rejestracyjny: ZPL V546
 • marka pojazdu: JELCZ
 • model pojazdu: P 422 K
 • wersja: SCK 3Z
 • rok produkcji: 1997
 • rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy, specjalny
 • kolor powłoki lakierowej kabiny: biały, 1-warstwowy akrylowy
 • data pierwszej rejestracji: 17.10.1997 r.
 • oznaczenie silnika: SW680
 • jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
 • pojemność: 11100 ccm
 • moc silnika: 179kW (243KM)
 • dopuszczalna masa całkowita: 16 000 kg
 • rodzaj zabudowy: podwozie
 • liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy
 • liczba osi: 2
 • Rodzaj napędu: 4x2
 • badania techniczne były ważne do: 22.12.2022 r. 
 • ubezpieczenie jest ważne do: 31.12.2023 r.
 • VIN: SUJP422BAV0000475
 • charakter wykorzystania: ciśnieniowe mycie kanałów 
 • przebieg: 298522 km


Stan Techniczny pojazdu:

 • Wyciek wody z pompy wodnej wysokociśnieniowej,
 • ośrodki korozji na ramie nośnej,
 • otarcia powłoki lakierowanej a także ogniska korozji na kabinie pojazdu,
 • Skorodowana komora ścieki-woda - przecieki,
 • Amortyzator fotela kierowcy oraz fotel kierowcy uszkodzony,
 • Sprzęgło-nieprawidłowa praca (ślizga się),
 • Pompa wspomagania kierownicy – niesprawna,
 • Pompa wody silnika – uszkodzona, wycieki,
 • Układ kierowniczy – luzy na poszczególnych elementach,
 • Podnoszenie kabiny – uszkodzony siłownik olejowy do podnoszenia,
 • Instalacja elektryczna – liczne zwarcia.    

II.    Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 12 500,00 zł netto (słownie: ddwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546, odbędzie się w dniu 10 października 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 19 września 2023 r. do 10 października 2023 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 601-572-622 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej lub pod nr tel. 726-100-142 z Panem Dariuszem Borowskim Mistrzem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 250,00 zł (słownie złotych: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/8/2023. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 09 października 2023 r.
5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:
7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:
7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  
7.4.    Postąpienie wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.7.    Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego, sekretarza  oraz członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.
7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).
7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    
7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:
8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka,
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji,
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności,
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami,
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:


8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów,
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:
9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  
9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
9.4.    Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym zostało opublikowane na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

Police, 14 września 2023 r.

 Wzór umowy

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

 

 

________________________________________________

 Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/7/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących  ruchomości: ciągnika C-330, rok produkcji 1992, nr rej. SZB 911S, samochodu ciężarowego marki Lublin 3, rok produkcji 2003, nr rej. ZPL T577, przyczepy asenizacyjnej, rok produkcji 1993, nr rej. SCV 0716, przyczepy rolniczej Autosan D616, rok produkcji 1992, nr rej. SZD 873R.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących ruchomości: ciągnika C-330, rok produkcji 1992, nr rej. SZB 911S, samochodu ciężarowego marki Lublin 3, rok produkcji 2003, nr rej. ZPL T577, przyczepy asenizacyjnej, rok produkcji 1993, nr rej. SCV 0716, przyczepy rolniczej Autosan D616, rok produkcji 1992, nr rej. SZD 873R oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:
Przedmiotem sprzedaży są cztery następujące ruchomości o nw. danych identyfikacyjnych:

1)    Samochód ciężarowy marki Lublin:

 • numer INFO-EKSPERT: 221-00132,
 • numer rejestracyjny:  ZPLT577,
 • marka pojazdu:  DAEW./ANDO./INT.,
 • model pojazdu: Lublin 3 3564 MR ’99 E3  3.5t,
 • rok produkcji: 2003,
 • rodzaj pojazdu:  samochód ciężarowy do 3,5 t,
 • kolor powłoki lakierowej kabiny:  niebieski  2-warstowy typu uni,
 • data pierwszej rejestracji: 2003/12/23,
 • oznaczenie silnika:  4CTi90-1BE6,
 • jednostka napędowa:  z zapłonem samoczynnym,
 • pojemność: 2417 ccm,
 • moc silnika:  66 kW (90KM),
 • dopuszczalna masa całkowita: 3490 kg,
 • rodzaj zabudowy:  skrzyniowa bez opończy,
 • rodzaj kabiny: podwójna,
 • liczba cylindrów / układ cylindrów:  4/rzędowy,
 • liczba osi: 2,
 • rodzaj napędu:  tylny (4x2),
 • skrzynia biegów: manualna,
 • data ważności badania technicznego: 2024/06/09,
 • data ważności ubezpieczenia: 2023/12/22,
 • VIN: SUL35643730074924,
 • przebieg: 183793 km,
 • wyposażania standardowe: silnik z turbodoładowaniem, wspomagania układu kierowniczego,
 • wyposażenie dodatkowe: hak holowniczy, ogrzewanie dodatkowe, skrzynia ładunkowa aluminiowa. 

Stan Techniczny pojazdu:

 • ogniska korozji na poszczególnych elementach nadwozia,
 • samochód serwisowany na bieżąco.  


2)    Ciągnik C-330:

 • numer INFO-EKSPERT: 149-00016,
 • numer rejestracyjny: SZB911S,
 • marka pojazdu: URSUS,
 • model pojazdu: C 1.6t,
 • wersja: 330,
 • rok produkcji: 1992,
 • rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy,
 • kolor powłoki lakierowej kabiny: biały 1-warstwowy typu uni,
 • data pierwszej rejestracji: 1992/03/30,
 • oznaczenie silnika: S-312C,
 • jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym,
 • pojemność: 1960 ccm,
 • moc silnika: 22kW (30KM),
 • dopuszczalna masa całkowita: 2240 kg,
 • liczba cylindrów / układ cylindrów: 2/ rzędowy,
 • rozstaw osi: 1960 mm,
 • rodzaj kabiny: krótka,
 • data ważności badania technicznego: 2023/07/20,
 • data ważności ubezpieczenia: 2023/12/31,
 • VIN: 469076,
 • przebieg: 741 motogodzin,
 • rodzaj skrzyni biegów: manualna,
 • wyposażanie standardowe: blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, napęd tylnego wału odbiory mocy niezależny,
 • wyposażanie dodatkowe: kabina.

Stan Techniczny pojazdu:

 • elementy oblachowania kabiny ze śladami korozji,
 • fotel operatora popękana tapicerka,
 • powiększone luzy na przegubach przedniej osi,
 • ciągnik wyposażony w kabinę operatora rok budowy 2004,
 • deska rozdzielcza kompletna,
 • silnik śladowe ilości ogniska wycieków płynów eksploatacyjnych,
 • tylni most kompletny bez widocznych wycieków z obudowy zwolnic.

3)    Przyczepa asenizacyjna:

 •       numer rejestracyjny: SCV0716,
 •       marka pojazdu:  Wuko,
 •       model pojazdu: PA-35 A,
 •       wersja:  przyczepa asenizacyjna,
 •       rok produkcji: 1993
 •       rodzaj pojazdu: cysterna asenizacyjna, 
 •       kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy typu uni,
 •       data pierwszej rejestracji: 1993/07/10,
 •       dopuszczalna masa całkowita: 4850 kg,
 •       masa własna: 1350 kg,
 •       ładowność: 3500 kg,
 •       rodzaj przyczepy: beczka,
 •       usytuowanie osi: klasyczne,
 •      data ważności ubezpieczenia: 2023/12/31,
 •      VIN: 31,
 •      długość:  4000 mm,
 •      szerokość: 21960 mm,
 •      wysokość: 2000 mm.

Stan Techniczny przyczepy asenizacyjnej: 

 •      Powłoka lakierowa beczki asenizacyjnej popękana,
 •      Błotniki skorodowane i pogięte.

4)    Przyczepa rolnicza:

 •     numer rejestracyjny: SZD873R,
 •     marka pojazdu: AUTOSAN,
 •     model pojazdu: D 35T,
 •     wersja: przyczepa rolnicza,
 •     rok produkcji: 1991,
 •     rodzaj pojazdu:  przyczepa,
 •     kolor powłoki lakierowej: biały 1-warstwowy typu uni,
 •     data pierwszej rejestracji: 1992/03/30,
 •     dopuszczalna masa całkowita: 5000 kg,
 •     masa własna: 1500 kg, 
 •     ładowność: 3500 kg,
 •     rodzaj przyczepy: samowyładowcza dwustronna, wolnobieżna,
 •     zawieszenie osi: resory,
 •     usytuowanie osi: klasyczne, 
 •     data ważności badania technicznego : brak aktualnych badań technicznych, 
 •     data ważności ubezpieczenia: 2023/12/31,
 •     VIN: 2598,
 •     długość:  4150 mm,
 •     szerokość: 2400 mm,
 •     wysokość: 1800 mm.

Stan Techniczny przyczepy rolniczej:

 •     powłoka lakierowana burt – stan techniczny dobry,
 •     burty boczne – stan techniczny  dobry,
 •     rama pomocnicza – stan techniczny dobry,
 •     rama podstawowa –  powierzchniowo skorodowana,
 •     podłoga stalowa – miejscami pokryta korozją (bez ubytków oblachowania),
 •     dyszel holowniczy – zgięte prawe ramie,
 •     obrotnica kompletna,
 •     śladowe wycieki płynu hydraulicznego z siłowników wywrotu,
 •     stan estetyczny  przyczepy – dobry.


II.    Cena wywoławcza:
Ceny wywoławcze ruchomości o których jest mowa w pkt I niniejszego ogłoszenia ustala się na kwoty:

1)    dla samochodu ciężarowego marki Lublin - 8 319,00 zł netto (słownie osiem tysięcy trzysta dziewiętnaście 00/100),
2)    dla ciągnika C-330 - 29 132,00 zł netto  (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa 00/100),
3)    dla przyczepy asenizacyjnej – 8 350,00 zł netto (słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100),
4)    dla przyczepy rolniczej – 9 051,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden 00/100).

 

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących ruchomości: ciągnika C-330, rok produkcji 1992, nr rej. SZB 911S, samochodu ciężarowego marki Lublin 3, rok produkcji 2003, nr rej. ZPL T577, przyczepy asenizacyjnej, rok produkcji 1993, nr rej. SCV 0716, przyczepy rolniczej Autosan D616, rok produkcji 1992, nr rej. SZD 873R, odbędzie się w dniu 05 października 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 11 września 2023 r.  do 05 października 2023 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 601-572-622 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej lub pod nr tel. 726-100-142 z Panem Dariuszem Borowskim Mistrzem Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.  

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w poniżej wskazach kwotach:

5.1.1    dla samochodu ciężarowego marki Lublin - 900,00 zł (słownie dziewięćset złotych 00/100),
5.1.2    dla ciągnika C-330 - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
5.1.3    dla przyczepy asenizacyjnej - 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
5.1.4    dla przyczepy rolniczej  - 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/7/2023 ze wskazaniem nazwy pojazdu/ów, przyczep/y której/go wadium dotyczy. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 04 października 2023 r.

5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

 

VII.    Warunki udziału w przetargu:

7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:
7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  
7.4.    Minimalną wysokość postąpienia ustala się w wysokości:

7.4.1    200 zł (słownie złotych: dwieście złotych 00/100) dla samochodu ciężarowego marki Lublin, przyczepy asenizacyjnej, przyczepy rolniczej.
7.4.2    300 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100) dla ciągnika rolniczego C-330

7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.7.    Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego, sekretarza  oraz członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.
7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).
7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    
7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

VIII.    Ochrona danych osobowych:

8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka,
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji,
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności,
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami,
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów,
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

 

IX.    Informacje dodatkowe:

9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży następujących ruchomości: ciągnika C-330, rok produkcji 1992, nr rej. SZB 911S, samochodu ciężarowego marki Lublin 3, rok produkcji 2003, nr rej. ZPL T577, przyczepy asenizacyjnej, rok produkcji 1993, nr rej. SCV 0716, przyczepy rolniczej Autosan D616, rok produkcji 1992, nr rej. SZD 873R opisanych w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  
9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
9.4.    Ogłoszenie o I przetargu zostało opublikowana na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

 

Police dn. 06 września 2023 r. 

wzór umowy Lublin

wzór umowy ciągnik

wzór umowy przyczepa asenizacyjna

wzór umowy przyczepa rolnicza

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

pdf Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/6/2023 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłosza  przetarg nieograniczony na dostawę pn. „Zakup – dostawa energii elektrycznej dla 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  w latach 2024 i 2025.”                                                                                                                         

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/6/2023

Termin składania ofert:  31 sierpnia 2023 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:  31 sierpnia 2023 r. godz. 11:15

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-zamówienia po adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-458766ca-1efb-11ee-9aa3-96d3b4440790

pdf Ogłoszenie

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.09.2023 r.

 

 

________________________________________________

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/5/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód kombinowany SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 o nw. danych identyfikacyjnych:

 • numer rejestracyjny: ZPL V546
 • marka pojazdu: JELCZ
 • model pojazdu: P 422 K
 • wersja: SCK 3Z
 • rok produkcji: 1997
 • rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy, specjalny
 • kolor powłoki lakierowej kabiny: biały, 1-warstwowy akrylowy
 • data pierwszej rejestracji: 17.10.1997 r.
 • oznaczenie silnika: SW680
 • jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
 • pojemność: 11100 ccm
 • moc silnika: 179kW (243KM)
 • dopuszczalna masa całkowita: 16 000 kg
 • rodzaj zabudowy: podwozie
 • liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy
 • liczba osi: 2
 • Rodzaj napędu: 4x2
 • badania techniczne były ważne do: 22.12.2022 r. 
 • ubezpieczenie jest ważne do: 31.12.2023 r.
 • VIN: SUJP422BAV0000475
 • charakter wykorzystania: ciśnieniowe mycie kanałów 
 • przebieg: 298522 km


Stan Techniczny pojazdu:

 • Wyciek wody z pompy wodnej wysokociśnieniowej,
 • ośrodki korozji na ramie nośnej,
 • otarcia powłoki lakierowanej a także ogniska korozji na kabinie pojazdu,
 • Skorodowana komora ścieki-woda - przecieki,
 • Amortyzator fotela kierowcy oraz fotel kierowcy uszkodzony,
 • Sprzęgło-nieprawidłowa praca (ślizga się),
 • Pompa wspomagania kierownicy – niesprawna,
 • Pompa wody silnika – uszkodzona, wycieki,
 • Układ kierowniczy – luzy na poszczególnych elementach,
 • Podnoszenie kabiny – uszkodzony siłownik olejowy do podnoszenia,
 • Instalacja elektryczna – liczne zwarcia.    

II.    Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 20 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546, odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 19 maja 2023 r. do 13 czerwca 2023 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 601-572-622 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/4/2023. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 12 czerwca 2023 r.
5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:
7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:
7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  
7.4.    Postąpienie wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.7.    Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego, sekretarza  oraz członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.
7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).
7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    
7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:
8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka,
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji,
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności,
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami,
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:


8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów,
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:
9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  
9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
9.4.    Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym zostało opublikowane na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

 Wzór umowy

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

pdf Informacja o wyniku III przeteargu z dn. 12.06.2023

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/3/2023

NAZWA : „Zaprojektowanie i budowa obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach”

termin składania ofert: 09 maja 2023 r.  godzina 10:30

termin otwarcia ofert: 09 maja 2023 r. godz. 10:45

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem  platformy e zamówienia  pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000181203%2F01

 Zapytanie ofertowe

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 26 kwietnia 2023 r.

pdf Informacja nr 1 "Zmiana do zapytania ofertowego" z dnia 26 kwietnia 2023 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 9 maja 2023 r.

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 11 maja 2023 r.

 

 

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/4/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód kombinowany SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 o nw. danych identyfikacyjnych:

 • numer rejestracyjny: ZPL V546
 • marka pojazdu: JELCZ
 • model pojazdu: P 422 K
 • wersja: SCK 3Z
 • rok produkcji: 1997
 • rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy, specjalny
 • kolor powłoki lakierowej kabiny: biały, 1-warstwowy akrylowy
 • data pierwszej rejestracji: 17.10.1997 r.
 • oznaczenie silnika: SW680
 • jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
 • pojemność: 11100 ccm
 • moc silnika: 179kW (243KM)
 • dopuszczalna masa całkowita: 16 000 kg
 • rodzaj zabudowy: podwozie
 • liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy
 • liczba osi: 2
 • Rodzaj napędu: 4x2
 • badania techniczne były ważne do: 22.12.2022 r. 
 • ubezpieczenie jest ważne do: 31.12.2023 r.
 • VIN: SUJP422BAV0000475
 • charakter wykorzystania: ciśnieniowe mycie kanałów 
 • przebieg: 298522 km


Stan Techniczny pojazdu:

 • Wyciek wody z pompy wodnej wysokociśnieniowej,
 • ośrodki korozji na ramie nośnej,
 • otarcia powłoki lakierowanej a także ogniska korozji na kabinie pojazdu,
 • Skorodowana komora ścieki-woda - przecieki,
 • Amortyzator fotela kierowcy oraz fotel kierowcy uszkodzony,
 • Sprzęgło-nieprawidłowa praca (ślizga się),
 • Pompa wspomagania kierownicy – niesprawna,
 • Pompa wody silnika – uszkodzona, wycieki,
 • Układ kierowniczy – luzy na poszczególnych elementach,
 • Podnoszenie kabiny – uszkodzony siłownik olejowy do podnoszenia,
 • Instalacja elektryczna – liczne zwarcia.    

II.    Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 22 500,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546, odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 17 kwietnia 2023 r. do 11 maja 2023 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 601-572-622 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2 250,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/4/2023. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 10 maja 2023 r.
5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:
7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:
7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  
7.4.    Postąpienie wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.7.    Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego, sekretarza  oraz członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.
7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).
7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    
7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:
8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka,
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji,
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności,
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami,
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:


8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów,
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:
9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  
9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
9.4.    Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 14 kwietnia 2023 r.  
9.5.    Informacja o I przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

Police, 14.04.2023

 Wzór umowy

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

pdf Informacja o wyniku II przeteargu z dn. 11.05.2023

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone: 

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/2/2023

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód kombinowany SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 o nw. danych identyfikacyjnych:

 • numer rejestracyjny: ZPL V546
 • marka pojazdu: JELCZ
 • model pojazdu: P 422 K
 • wersja: SCK 3Z
 • rok produkcji: 1997
 • rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy, specjalny
 • kolor powłoki lakierowej kabiny: biały, 1-warstwowy akrylowy
 • data pierwszej rejestracji: 17.10.1997 r.
 • oznaczenie silnika: SW680
 • jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
 • pojemność: 11100 ccm
 • moc silnika: 179kW (243KM)
 • dopuszczalna masa całkowita: 16 000 kg
 • rodzaj zabudowy: podwozie
 • liczba cylindrów / układ cylindrów: 6 / rzędowy
 • liczba osi: 2
 • Rodzaj napędu: 4x2
 • badania techniczne były ważne do: 22.12.2022 r. 
 • ubezpieczenie jest ważne do: 31.12.2023 r.
 • VIN: SUJP422BAV0000475
 • charakter wykorzystania: ciśnieniowe mycie kanałów 
 • przebieg: 298522 km


Stan Techniczny pojazdu:

 • Wyciek wody z pompy wodnej wysokociśnieniowej,
 • ośrodki korozji na ramie nośnej,
 • otarcia powłoki lakierowanej a także ogniska korozji na kabinie pojazdu,
 • Skorodowana komora ścieki-woda - przecieki,
 • Amortyzator fotela kierowcy oraz fotel kierowcy uszkodzony,
 • Sprzęgło-nieprawidłowa praca (ślizga się),
 • Pompa wspomagania kierownicy – niesprawna,
 • Pompa wody silnika – uszkodzona, wycieki,
 • Układ kierowniczy – luzy na poszczególnych elementach,
 • Podnoszenie kabiny – uszkodzony siłownik olejowy do podnoszenia,
 • Instalacja elektryczna – liczne zwarcia.    

II.    Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 25 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546, odbędzie się w dniu 30 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 13 marca 2023 r. do 29 marca 2023 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 601-572-622 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/2/2023. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 29 marca 2023 r.
5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:
7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:
7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  
7.4.    Postąpienie wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.7.    Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego, sekretarza  oraz członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.
7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).
7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    
7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:
8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka,
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji,
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności,
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami,
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:


8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych,
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania.

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów,
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:
9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu kombinowanego SCK3 na podwoziu Jelcz o nr rej. ZPL V546 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  
9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
9.4.    Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 9 marca 2023 r.  
9.5.    Informacja o I przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

 

Police, 08.03.2023

 Wzór umowy

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

pdf Informacja o wyniku przetargu z dn. 30 marca 2023 r.

 

________________________________________________

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/1/2023

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.”
pn.: „Zaprojektowanie i budowa obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach”
Oznaczenie postępowania: ZWIK/1/2023


1.    Nazwa i adres Zamawiającego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50
72 - 010 Police
tel. 91 424 13 10
fax: 91 31 70 015
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Zamawiającego: zwikpolice.pl
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

2.    Określenie trybu zamówienia
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.” (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin dostępny jest pod adresem:
https://zwikpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”. W procedurze tej Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: zwikpolice.pl,  www.bip.police.pl.

4.    Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa „pod klucz” obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej a także zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Obiekt socjalny ma zostać wybudowany w technologii kontenerowej (płyty warstwowe, samonośne - kontenery systemowe). Wybudowany obiekt socjalny ma być obiektem parterowym o dachu płaskim spełniającym wymogi odnośnie efektywności energetycznej obowiązujących na dzień zakończenia realizacji zamówienia i oddaniu obiektu do eksploatacji.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 10 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych i wariantowych.

5.    Termin wykonania zamówienia

1.    Termin wykonania Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: – 15 grudnia 2023 r.
2.    Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i sporządzeniem projektów wykonawczych - 15 lipca 2023 r.
3.    Termin wykonania  robót budowlanych - 15 listopada 2023 r.

6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków lub odniesienie do właściwych zapisów SWZ oraz podstawy wykluczenia jeśli Zamawiający je wskazuje

A.    Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Zamawiający  w zakresie  spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

zdolności technicznej lub zawodowej:

1.    Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i  budowie budynku w systemie kontenerowym o wartości co najmniej 650.000 zł (słownie sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się roboty wykonane na podstawie jednaj umowy.

2.    Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

a)    co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej :
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej  wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowalnego.*
doświadczenie: w wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w branży konstrukcyjno–budowlanej dla  budowy budynku** w technologii kontenerowej (po uzyskaniu stosownych uprawnień) w pełnieniu funkcji projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej.  
b)    co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant branży sanitarnej :
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowalnego.*
doświadczenie: w wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego dotyczącego budowy budynku** (po uzyskaniu stosownych uprawnień) w pełnieniu funkcji projektanta branży sanitarnej.  
c)    co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant branży elektrycznej :
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowalnego.*
doświadczenie: w wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w branży elektrycznej dla budowy budynku** (po uzyskaniu stosownych uprawnień) w pełnieniu funkcji projektanta branży elektrycznej. 

*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).           
** Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowalnego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

B.    Podstawy wykluczenia z postępowania
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1-6, 8, 11, 15, 17 i 18 Regulaminu.

7.    Informację na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)     pieniądzu,
2)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)     gwarancjach bankowych,
4)     gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)     poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Sposób wnoszenia wadium i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdziale 9 SWZ.

8.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 100 %.
Sposób obliczania punktów dla  kryterium „Cena” (C): oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:       

(C) = (Cmin/Ci)  x 100 pkt

gdzie:

(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
Cmin najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

 
9.    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa dnia 23 marca 2023 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grzybowej 50 pokój 219.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa, 50 72-010 Police.

10.    Termin związania ofertą
Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.

12.    Informacja o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto oferty Wykonawcy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)    pieniądzu,
2)    gwarancjach bankowych,
3)    gwarancjach ubezpieczeniowych.

Sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji określone zostały w rozdziale 18 SWZ.

13.      Informacja o możliwości negocjacji treści ofert
Zamawiający, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 34 Regulaminu, przewiduje możliwość negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz jego przedmiotu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl oraz na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl.

Ogłoszenie zamieszczono:

SWZ

Załacznik nr 1 do SWZ- Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia

Załacznik nr 2a do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia podmiot trzeci

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu podmiot trzeci

Załącznik nr 4 do SWZ- Wzór oświadczenia o aktualności informacji podanych w oświadczeniu wstępnym

Załącznik nr 5 do SWZ- Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ- Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 7 do SWZ- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SWZ- Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 9 do SWZ- Wzór umowy

Załacznik nr 10 do SWZ- OPZ 

 

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 23 marca 2023 r.

 

________________________________________________

Postępowanie unieważnione:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/13/2022OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.”
pn.: „Zaprojektowanie i budowa obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach”
Oznaczenie postępowania: ZWIK/13/2022


1.    Nazwa i adres Zamawiającego
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50
72 - 010 Police
tel. 91 424 13 10
fax: 91 31 70 015
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa Zamawiającego: zwikpolice.pl
Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

2.    Określenie trybu zamówienia
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.” (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin dostępny jest pod adresem:
https://zwikpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”. W procedurze tej Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: zwikpolice.pl,  www.bip.police.pl.

4.    Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa „pod klucz” obiektu socjalnego dla pracowników TEK w technologii kontenerowej przy ul. Dębowej 2 w Policach wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej a także zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Obiekt socjalny ma zostać wybudowany w technologii kontenerowej (płyty warstwowe, samonośne - kontenery systemowe). Wybudowany obiekt socjalny ma być obiektem parterowym o dachu płaskim spełniającym wymogi odnośnie efektywności energetycznej obowiązujących na dzień zakończenia realizacji zamówienia i oddaniu obiektu do eksploatacji.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 10 do SWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych i wariantowych.

5.    Termin wykonania zamówienia

1.    Termin wykonania Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: – 31 października 2023 r.
2.    Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i sporządzeniem projektów wykonawczych - 31 maja 2023 r.
3.    Termin wykonania  robót budowlanych - 31 września 2023 r.

6.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków lub odniesienie do właściwych zapisów SWZ oraz podstawy wykluczenia jeśli Zamawiający je wskazuje

A.    Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.
Zamawiający  w zakresie  spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

zdolności technicznej lub zawodowej:

1.    Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i  budowie budynku w systemie kontenerowym o wartości co najmniej 650.000 zł (słownie sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się roboty wykonane na podstawie jednaj umowy.

2.    Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

a)    co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej :
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej  wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowalnego.*
doświadczenie: w wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w branży konstrukcyjno–budowlanej dla  budowy budynku** w technologii kontenerowej (po uzyskaniu stosownych uprawnień) w pełnieniu funkcji projektanta branży konstrukcyjno- budowlanej.  
b)    co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant branży sanitarnej :
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowalnego.*
doświadczenie: w wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego dotyczącego budowy budynku** (po uzyskaniu stosownych uprawnień) w pełnieniu funkcji projektanta branży sanitarnej.  
c)    co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektant branży elektrycznej :
osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowalnego.*
doświadczenie: w wykonaniu co najmniej 1 projektu budowlanego w branży elektrycznej dla budowy budynku** (po uzyskaniu stosownych uprawnień) w pełnieniu funkcji projektanta branży elektrycznej. 

*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).           
** Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu , a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowalnego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

B.    Podstawy wykluczenia z postępowania
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1-6, 8, 11, 15, 17 i 18 Regulaminu.

7.    Informację na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)     pieniądzu,
2)     poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)     gwarancjach bankowych,
4)     gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)     poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Sposób wnoszenia wadium i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdziale 9 SWZ.

8.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – 100 %.
Sposób obliczania punktów dla  kryterium „Cena” (C): oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:       

(C) = (Cmin/Ci)  x 100 pkt

gdzie:

 

(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"
Cmin najniższa spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

 
9.    Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa dnia 10 lutego 2023 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grzybowej 50 pokój 219.
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa, 50 72-010 Police.

10.    Termin związania ofertą
Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.

12.    Informacja o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto oferty Wykonawcy.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)    pieniądzu,
2)    gwarancjach bankowych,
3)    gwarancjach ubezpieczeniowych.

Sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji określone zostały w rozdziale 18 SWZ.

13.      Informacja o możliwości negocjacji treści ofert
Zamawiający, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 34 Regulaminu, przewiduje możliwość negocjacji treści ofert w celu ich ulepszenia.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz jego przedmiotu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl oraz na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl.

Ogłoszenie zamieszczono:

 

SWZ

Załacznik nr 1 do SWZ- Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia

Załacznik nr 2a do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia podmiot trzeci

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu podmiot trzeci

Załącznik nr 4 do SWZ- Wzór oświadczenia o aktualności informacji podanych w oświadczeniu wstępnym

Załącznik nr 5 do SWZ- Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SWZ- Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 7 do SWZ- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8 do SWZ- Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załacznik nr 9 do SWZ- Wzór umowy

Załacznik nr 10 do SWZ- OPZ

 

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 10 lutego 2023 r.

 

________________________________________________ 

 Postępowanie unieważnione:

 KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/12/2022


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl


ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. na dostawę pn.:  „Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów dostawczych do 3,5 t przystosowanych do przewozu 7 osób oraz ładunków”


1.    Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl
2.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (dwóch) sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tzw. brygadówek - przystosowanych do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t. Samochody mają być przystosowane do przewozu ładunków i osób (7 osób wraz z kierowcą), na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.
3.    Wspólny Słownik Zamówień: CPV 34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów.
4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym Zamawiający wskazuje, że termin wykonania zamówienia stanowi również kryterium oceny ofert.
6.    W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

6.1.    zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
6.2.    uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
6.3.    sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
Zamawiający  w zakresie  spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę tym, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 600 000,00 PLN(słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
6.4.    zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki samochodów dostawczych o podobnych parametrach (przez dwie dostawy należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 110 000.00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 5 do SWZ.   

7.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

8.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

8.1.    Cena – 70 %
8.2.    Wydłużenie  okresu gwarancji – 15 %
8.3.    Skrócenie terminu dostawy – 15 %

9.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w Biurze Obsługi Interesantów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2022 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 10.30.

10.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

12.    Zamawiający może unieważnić przedmiotowe postępowanie na każdy jego etapie  bez podania przyczyny.  

13.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91-42-41-313, fax: 91 317-00-15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

14.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

15.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

15.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
15.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

15.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
15.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
15.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

15.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
15.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
15.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
15.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

15.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
15.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
15.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
15.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

15.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
15.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
15.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, dnia 07 listopada 2022 r.    

SWZ

Załacznik nr 1 do SWZ- Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia

Załacznik nr 2a do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia podmiot trzeci

Załącznik nr 3 do SWZ- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu podmiot trzeci

Załącznik nr 4 do SWZ- Wzór oświadczenia o aktualności informacji podanych w oświadczeniu wstępnym

Załącznik nr 5 do SWZ- Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 do SWZ- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ- Wzór oświadczenia w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

Załacznik nr 8 do SWZ- Wzór umowy

Załacznik nr 9 do SWZ- OPZ

pdf Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 listopada 2022 r.

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 24 listopada 2022 r.

 

________________________________________________

Postępowanie zakończone: 

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/11/2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nr rej. ZPL14400, nr VIN MMBJNK7406D02678.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nr rej. ZPL14400, nr VIN MMBJNK7406D02678 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nw. danych identyfikacyjnych:

•    numer rejestracyjny: ZPL 14400
•    marka pojazdu: Mitsubishi
•    model pojazdu: L200 TD MR 01 E3 2.8t
•    wersja: Intense
•    rok produkcji: 2005
•    rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3,5t
•    kolor powłoki lakierowej: stalowy, 2 warstwowy z efektem metalicznym
•    nr INFO-EKSPERT: 023-00666
•    data pierwszej rejestracji: 27.06.2007 r.  
•    oznaczenie silnika: 4D56CB653
•    jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
•    pojemność: 2477 ccm
•    moc silnika: 85kW (116KM)
•    dopuszczalna masa całkowita/ ładowność : 2830 kg /1065 kg
•    rozstaw osi: 2960 mm
•    rodzaj nadwozia: pik-up z podwójną kabiną, 4 drzwiowy, 5 osobowy
•    doładowanie: turbosprężarka z chłodnicą powietrza
•    liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
•    rodzaj skrzyni biegów: manualna
•    liczba osi: 2
•    Rodzaj napędu: 4x4
•    badania techniczne ważne do: 27.08.2023 r.
•    ubezpieczenie do: 06.05.2023 r.
•    VIN: MMBJNK7406D022678
•    wyposażenie specjalne: zabudowa hardtop skrzyni ładunkowej marki CANYON
•    przebieg: 258616 km


II.    Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 19 000,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nr rej. ZPL14400, nr VIN MMBJNK7406D02678, odbędzie się w dniu 09 listopada  2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 26 października 2022 r. do 07 listopada 2022 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 601-572-622 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 900,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/11/2022. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 08 listopada 2022 r.

5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  

5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.

5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:

7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:

7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  

7.4.    Postąpienie wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.

7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7.7.    Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego, sekretarza  oraz członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.

7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).

7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    

7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.

7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:

8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.

8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:

9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.

9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nr rej. ZPL14400, nr VIN MMBJNK7406D02678 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  

9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.

9.4.    Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 25 października 2022 r.  

9.5.    Informacja o II przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

 Police, 25 pażdziernika 2022 r.

 Wzór umowy

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

 

 

________________________________________________

 

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/10/2022


NAZWA : Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług zespołu inspektorów nadzoru dla inwestycji realizowanej w ramach programu operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ) na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) - etap I”

termin składania ofert: 07 listopada 2022  r. godzina 10:30
termin otwarcia ofert: 07 listopada 2022 r. godz. 10:45


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem baza konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131655

pdf Zapytanie ofertowe

pdf Informacja z otwarcia ofert z dnia 8 listopada 2022 r.

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23 listopada 2022 r.

 pdf

 ________________________________________________

 Postępowanie unieważnione

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nr rej. ZPL14400, nr VIN MMBJNK7406D02678.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nr rej. ZPL14400, nr VIN MMBJNK7406D02678 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nw. danych identyfikacyjnych:

•    numer rejestracyjny: ZPL 14400
•    marka pojazdu: Mitsubishi
•    model pojazdu: L200 TD MR 01 E3 2.8t
•    wersja: Intense
•    rok produkcji: 2005
•    rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3,5t
•    kolor powłoki lakierowej: stalowy, 2 warstwowy z efektem metalicznym
•    nr INFO-EKSPERT: 023-00666
•    data pierwszej rejestracji: 27.06.2007 r.  
•    oznaczenie silnika: 4D56CB653
•    jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
•    pojemność: 2477 ccm
•    moc silnika: 85kW (116KM)
•    dopuszczalna masa całkowita/ ładowność : 2830 kg /1065 kg
•    rozstaw osi: 2960 mm
•    rodzaj nadwozia: pik-up z podwójną kabiną, 4 drzwiowy, 5 osobowy
•    doładowanie: turbosprężarka z chłodnicą powietrza
•    liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
•    rodzaj skrzyni biegów: manualna
•    liczba osi: 2
•    Rodzaj napędu: 4x4
•    badania techniczne ważne do: 27.08.2023 r.
•    ubezpieczenie do: 06.05.2023 r.
•    VIN: MMBJNK7406D022678
•    wyposażenie specjalne: zabudowa hardtop skrzyni ładunkowej marki CANYON
•    przebieg: 258616 km


II.    Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 19 000,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nr rej. ZPL14400, nr VIN MMBJNK7406D02678, odbędzie się w dniu 20 października  2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 30 września 2022 r. do 18 października 2022 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 601-572-622 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 900,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/9/2022. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 19 października 2022 r.

5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  

5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.

5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:

7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:

7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  

7.4.    Postąpienie wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.

7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7.7.    Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego, sekretarza  oraz członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.

7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).

7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    

7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.

7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:

8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.

8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:

9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.

9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Mistubishi L200 o nr rej. ZPL14400, nr VIN MMBJNK7406D02678 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  

9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.

9.4.    Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 29 września 2022 r.  

9.5.    Informacja o I przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

 Police, 29 września 2022 r.

 

 Wzór umowy

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

pdf Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

________________________________________________

 Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/7/2022

Nieodłączną częścią  niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :

 1. załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu
 2. załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
 3. załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl. oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Policach- www.bip.police.pl  w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Procedura sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu

 1. zainteresowani zakupem składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia 01.09.2022r. do 31.12.2022 r. O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. zbywanie składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
 4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazany/e w formularzu oferty składnik/i asortymentu/ów w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
 5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
 6. w przypadku wysyłki przedmiotu/ów zakupu odbędzie sie ona na koszt kupującego z tym zastrzeżeniem, że przedmioty o dużych gabarytach i wadze należy odebrać osobiście,
 7. składniki asortymentu wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w magazynie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numery tel. 726-100-148 lub 507-725-717. Oglądanie składników asortymentu odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00, istnieje możliwość przesłania zdjęcia przedmiotu sprzedaży na prośbę zainteresowanego zakupem,
 8. wszelkich informacji nt. sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu w tym w szczególności informacji nt. sprzedanych lub wycofanych składników udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 23,
 9. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych składników asortymentu,
 10. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości składników asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia,

Sprzedający informuje, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

  Police, dnia 31 sierpnia 2022 r.

 załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu 

 załącznik nr 2 - wzór formularza oferty 

 załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych             

 

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/8/2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nr rej. ZPL14580, nr VIN ZFA25000001538414.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nr rej. ZPL14580, nr VIN ZFA25000001538414 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I. Opis ruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nw. danych identyfikacyjnych:
• numer rejestracyjny: ZPL 14580
• marka pojazdu: FIAT
• model pojazdu: DUCATO 33 2.2 M-jet Kat. MR 06 E4 3.3t
• wersja: -
• rok produkcji: 2008
• rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3,5t
• nr INFO-EKSPERT: 045-02008
• data pierwszej rejestracji: 26.09.2008 r.
• oznaczenie silnika: 4HV0251005
• jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
• pojemność: 2198 ccm
• moc silnika: 74kW (101KM)
• dopuszczalna masa całkowita/ ładowność : 3300 kg /1290 kg
• rozstaw osi: 3400 mm
• rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 6 osobowe
• doładowanie: turbosprężarka z chłodnicą powietrza
• liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
• rodzaj skrzyni biegów: manualna
• liczba osi: 2
• Rodzaj napędu: przedni (4x2)
• badania techniczne do: 24.09.2022 r.
• ubezpieczenie do: 25.09.2022 r.
• VIN: ZFA25000001538414

II. Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 13 000,00 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy 00/100).

III. Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV. Termin i miejsce przetargu:
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o numerze rej. ZPL14580 nr VIN ZFA25000001538414 odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 01 sierpnia 2022r. do 12 sierpnia 2022r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 91/312 11 38 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.

V. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
5.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/8/2022. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 16 sierpnia 2022 r.
5.2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.
5.5. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6. Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI. Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII. Warunki udziału w przetargu:
7.1. W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:
7.2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:
7.2.1 okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2 w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3 pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
7.2.4 okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5 dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.
7.3. Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.
7.4. Postąpienie wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
7.5. Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.7. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.
7.8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).
7.9. Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.
7.10. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
7.11. Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
7.12. ZWIK Police Sp. z.o.o. zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Ochrona danych osobowych:
8.1. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:
8.1.1 listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
8.1.2 poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.
8.2. Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
8.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:
8.3.1 art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
8.3.2 art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
8.3.3 Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.
8.3.4 Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
8.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
8.4.1 nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
8.4.2 podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
8.4.3 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
8.5. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
8.5.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.5.2 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5.3 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
8.5.4 prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
8.5.5 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8.6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
8.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX. Informacje dodatkowe:
9.1. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o numerze rej. ZPL14580 nr VIN ZFA25000001538414 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.
9.3. Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
9.4. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 26 lipca 2022 r.
9.5. Informacja o III przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

Police, 26 lipca 2022 r.

 Wzór umowy

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

 pdf Informacja o wyniku postępowania

 

________________________________________________

 

 

Postępowanie zakończowe:

NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/6/2022

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza III Przetarg ustny (licytacja) na zbycie ruchomości wyszczególnionych w poniższym zestawieniu:

III Przetarg ustny (licytacja) zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

 

I.  Opis ruchomości wraz ze wskazaniem ceny wywoławczej oraz wysokości wadium stanowiącego 10 % ceny wywoławczej:

l.p. Nazwa składnika wyposażenia Nr inwentarzowy Rok produkcji

Cena wywoławcza

(zł) brutto

Wadium 10 % ceny wywoławczej (zł) brutto
1. Agregat sprężonego powietrza 0209 1991 r. 667,00 67,00
2. Agregat sprężarkowy WAN-ES 0004 2000 r. 667,00 67,00

II.Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:

Brak

III.Termin i miejsce przetargu:

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wskazanych w punkcie I ruchomości odbędzie się w dniu 02 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219).

IV.Wysokość: wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

4.1.Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej ruchomości zgodnie z zestawieniem opisanym w punkcie I niniejszego ogłoszenia przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN

4.2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

4.3.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Specjaliście ds. Zamówień publicznych i In-house przed otwarciem przetargu.

4.4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu).

4.5. W przypadku odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnieniu przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym wadium złożone przez Oferentów zostanie im zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu).

4.6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości. 

4.7. Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

4.8. Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem umowy, lub który nie stawił się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i w miejscu zawarcia umowy ZWIK Police Sp. z. o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tę osobę wadium.

 

V. Rękojmia:

ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

 

VI.Warunki udziału w przetargu:

6.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

6.2. Oferent/Nabywca przystępując do przetargu oświadcza, że stan techniczny sprzedawanych ruchomości jest mu znany i z tego tytułu nie wnosi względem Sprzedającego żadnych roszczeń i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Sprzedającego w przyszłości.

6.3. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

6.3.1 Okazać Specjaliście ds. Zamówień Publicznych i In –house dokument tożsamości;

6.3.2 W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

6.3.3 Pisemną informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,

6.3.4 Dokumenty wymienione w pkt. 6.3.1. – 6.3.3. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

6.4. Przetarg wygrywa uczestnik, którego oferta zawiera najwyższą cenę.

6.5. Zawarcie umowy następuje z chwilą przybicia przy przetargu ustnym. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu podpisany przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych i In - house oraz osobę wyłonioną z przetargu jako Nabywcę.

6.6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi za okazaniem dowodu zapłaty przez Nabywcę ceny sprzedaży (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).

6.7. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę.

6.8. Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniach od 25 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r. po uprzednim telefonicznym kontakcie z Panią Joanną Różycką tel. 91/42-41-313 w godzinach od 8:00 do 14:00.

6.9. W sytuacji, gdy Nabywca w terminie 14 dni od dnia przybicia, nie zapłaci ceny sprzedaży, ZWIK Police może pisemnie złożyć Nabywcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zachować wpłacone przez Nabywcę wadium.

VII. Ochrona danych osobowych:

7.1.W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

7.1.1. listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka

7.1.2. poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

7.2. Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy w celu utrzymania kontaktów.

7.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

7.3.1   art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;

7.3.2   art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

7.3.3  Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.

7.4. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

7.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

7.5.1 nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

7.5.2 podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;

7.5.3 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

7.6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

7.6.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

7.6.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

7.6.3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie    następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

7.6.4. prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;

7.6.5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

7.6.6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7.7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.

7.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

VIII.Informacje dodatkowe:

8.1. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.

8.2. Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. Zamówień publicznych i In house tel. 91/424-13-13, siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 213).

8.3.Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy

8.4. Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. –  zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl w dniu 24 maja 2022 r.

 

Police 24 maja 2022 r.

pdfRegulamin postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

 ________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

fax (+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż 16 gaśnic nieprzydatnych w ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/6/2022

Nieodłączną częścią niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :

 1. załącznik nr 1 - wykaz 16 gaśnic wraz z cenami zakupu
 2. załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
 3. załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl. oraz na stronie internetowej BIP Gminy Police - www.bip.police.pl w dniu 01.04.2022 r.

Procedura sprzedaży 16 gaśnic nieprzydatnych w ZWIK Police Sp. z o.o.

1. zainteresowani zakupem 16 gaśnic ujętych w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,

2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,

3. zbywanie gaśnic ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,

4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazane w formularzu oferty gaśnice w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,

5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,

6. gaśnice wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w siedzibie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numer tel. 726-100-149. Oglądanie gaśnic odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,

7. wszelkich informacji nt. sprzedawanych gaśnic, w tym w szczególności informacji nt. sprzedanych lub wycofanych gaśnic udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 13,

8. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych gaśnic,

9. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości gaśnic wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia.

 

Police, dnia 01 kwietnia 2022 r.                                                                  

 

załacznik nr 1- wykaz 16 gaśnic wraz z cenami zakupu

załacznik nr 2- wzór formularza oferty

załacznik nr 3-  klauzula informacyjna

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/2/2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony na zasadach oskreślonych w "Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez Spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. zo.o. pn.:

"Budowa sieci wodociągowej Dy 160 wraz z przyłączami w ul. Władysława Broniewskiego, Ogrodowej, Kopernika, Świętej Anny oraz Piastó w Policach

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/2/2022

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

72 - 010 Police

fax: 91 31 70 015

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Zamawiającego: zwikpolice.pl

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

 

2. Określenie trybu zamówienia

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.” (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://zwikpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”. W procedurze tej Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: zwikpolice.pl, www.bip.police.pl.

 

4. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej Dy 160 wraz z przyłączami w ul.  Władysława Broniewskiego, Ogrodowej, Kopernika, Świętej Anny oraz Piastów w Policach. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczym w branży sanitarnej i decyzjami o pozwoleniu na budowę nr 152//2020 wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz 52/2021 wydana przez Starostę Polickiego.

Główny kod CPV: 45000000-7

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 10 do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych i wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania Robót Budowlanych – 31.10.2022 r.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 31.12.2022 r.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków lub odniesienie do właściwych zapisów SWZ oraz podstawy wykluczenia jeśli Zamawiający je wskazuje

1 ) Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100).

zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej:

 • trzy roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o długości minimum 0,4 km.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

 • co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy:

osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane),

doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami/budową lub nadzorowania robót nie sumują się.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

2 ) Podstawy wykluczenia z postęowania:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 3,4,5,6,8,15,17 i 18 Regulaminu.

7. Informację na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Sposób wnoszenia wadium i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdziale 9 SWZ.

 

8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 %.

Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena” (C): oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:      

                                   (C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt      

gdzie:

(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

 

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2022 r. o godz. 10:00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa, 50 72-010 Police.      

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grzybowej 50 pokój 219.

 

10. Termin związania ofertą

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.

 

12. Informacja o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto oferty Wykonawcy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  gwarancjach bankowych,

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji określone zostały w rozdziale 18 SWZ.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz jego przedmiotu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl oraz na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl.

Ogłoszenie zamieszczono:

-        na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl

-        na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl

 

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

załacznik nr 1-Wzór formularza ofertowego

załacznik nr 2- Wzór oświadczenia wstępnego wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załacznik nr 2a- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

załacznik nr 3- Wstępne oświadczenie wykoanwcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załacznik nr 3a- Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby o spełnianiu warunków udziału w podstępowaniu

załacznik nr 4- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w par. 13 ust. 12 Regulaminu w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania

załacznik nr 5- Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

załacznik nr 6- Wykaz wykonanych robót budowlanych

załacznik nr 7- Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

załacznik nr 8- Oświadczen ie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załacznik nr 9- Wzór umowy

pdf Projekt cz. 1

pdf Projekt cz. 2

pdf Projekt cz. 3

 

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 23.02.2022 r.

pdf Informacja nr 1- modyfikacja do SWZ

       Przedmiar robót

pdfInformacja nr 2- modyfikacja SWZ, ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 8 marca 2022 r.

pdfInformacja nr 3- modyfikacja SWZ, ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21 marca 2022 r.

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 25.03.2022 r.

pdfInformacja nr 4- modyfikacja SWZ, wzoru umowy z dnia 25 marca 2022 r.

pdfInformacja  z otwarcia ofert z dnia 4 kwietnia 2022 r.

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 17 maja 2022 r.

 

________________________________________________ 

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/3/2022

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza sprzedaż 16 gaśnic nieprzydatnych w ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/3/2022

Nieodłączną częścią niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :

 1. załącznik nr 1 - wykaz 16 gaśnic wraz z cenami zakupu
 2. załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
 3. załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl. oraz na stronie internetowej BIP Gminy Police - www.bip.police.pl w dniu 14.02.2022 r.

Procedura sprzedaży 16 gaśnic nieprzydatnych w ZWIK Police Sp. z o.o.  

 1. zainteresowani zakupem 16 gaśnic ujętych w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia 15.02.2022 r. O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. zbywanie gaśnic ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
 4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazane w formularzu oferty gaśnice w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
 5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
 6. gaśnice wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w siedzibie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numer tel. 726-100-149. Oglądanie gaśnic odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,
 7. wszelkich informacji nt. sprzedawanych gaśnic, w tym w szczególności informacji nt. sprzedanych lub wycofanych gaśnic udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 13,
 8. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych gaśnic,
 9. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości gaśnic wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia.

Police, dnia 14 lutego 2022 r.

załacznik nr 1- wykaz 16 gaśnic wraz z cenami zakupu

załacznik nr 2- wzór formularza oferty

załacznik nr 3-  klauzula informacyjna

 

________________________________________________

 

 Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/1/2022

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nr rej. ZPL14580, nr VIN ZFA25000001538414.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nr rej. ZPL14580, nr VIN ZFA25000001538414 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

 
 
I. Opis ruchomości:
 
Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nw. danych identyfikacyjnych: 
numer rejestracyjny: ZPL 14580
marka pojazdu: FIAT
model pojazdu: DUCATO 33 2.2 M-jet Kat. MR 06 E4 3.3t
wersja: -
rok produkcji: 2008
rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3,5t
nr INFO-EKSPERT: 045-02008 
data pierwszej rejestracji: 26.09.2008 r. 
oznaczenie silnika: 4HV0251005
jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym 
pojemność: 2198 ccm
moc silnika: 74kW (101KM)
dopuszczalna masa całkowita/ ładowność : 3300 kg /1290 kg 
rozstaw osi: 3400 mm
rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 6 osobowe 
doładowanie: turbosprężarka z chłodnicą powietrza 
liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
rodzaj skrzyni biegów: manualna
liczba osi: 2
Rodzaj napędu: przedni (4x2)
badania techniczne do: 24.09.2022 r. 
ubezpieczenie do: 25.09.2022 r. 
VIN: ZFA25000001538414
 
 
II. Cena wywoławcza: 
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 13 000,00 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy 00/100).
 
III. Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak 
 
IV. Termin i miejsce przetargu:
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o numerze rej. ZPL14580 nr VIN ZFA25000001538414 odbędzie się w dniu 15 lutego 2022r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (I piętro pok. nr 219). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 31.01.2022r. do 11.02.2022r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 91/312 11 38 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej. 
 
V. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
5.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 300,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/1/2022. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 14 lutego 2022 r.
5.2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6. Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 
VI. Rękojmia: 
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady. 
 
VII. Warunki udziału w przetargu:
7.1. W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:
7.2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:
7.2.1 okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.2 w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.3 pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium, 
7.2.4 okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5 dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.
7.3. Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  
7.4. Postąpienie wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
7.5. Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.
7.6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7.7. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości. 
7.8. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy). 
7.9. Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    
7.10. Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym. 
7.11. Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.
7.12. ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
 
VIII. Ochrona danych osobowych: 
8.1. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:
8.1.1 listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
8.1.2 poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.
8.2. Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów. 
8.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:
8.3.1 art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
8.3.2 art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
8.3.3 Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.
8.3.4 Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
8.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
8.4.1 nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
8.4.2 podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
8.4.3 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
8.5. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
8.5.1 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.5.2 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5.3 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
8.5.4 prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
8.5.5 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8.6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów. 
8.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.
 
IX. Informacje dodatkowe:
9.1. ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
9.2. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o numerze rej. ZPL14580 nr VIN ZFA25000001538414 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.  
9.3. Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-13 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.
9.4. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 27.01.2022 r.  
9.5. Informacja o II przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.
 
 Police, dn. 27.01.2022 r.
 
 

           

________________________________________________

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/9/2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nr rej. ZPL14580, nr VIN ZFA25000001538414.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nr rej. ZPL14580, nr VIN ZFA25000001538414 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dnia 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy do 3,5 t. marki Fiat Ducato o nw. danych identyfikacyjnych:
•    numer rejestracyjny: ZPL 14580
•    marka pojazdu: FIAT
•    model pojazdu: DUCATO 33 2.2 M-jet Kat. MR 06 E4 3.3t
•    wersja: -
•    rok produkcji: 2008
•    rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3,5t
•    nr INFO-EKSPERT: 045-02008
•    data pierwszej rejestracji: 26.09.2008 r.
•    oznaczenie silnika: 4HV0251005
•    jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
•    pojemność: 2198 ccm
•    moc silnika: 74kW (101KM)
•    dopuszczalna masa całkowita/ ładowność : 3300 kg /1290 kg
•    rozstaw osi: 3400 mm
•    rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 6 osobowe
•    doładowanie: turbosprężarka z chłodnicą powietrza
•    liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
•    rodzaj skrzyni biegów: manualna
•    liczba osi: 2
•    Rodzaj napędu: przedni (4x2)
•    badania techniczne do: 24.09.2022 r.
•    ubezpieczenie do: 25.09.2022 r.
•    VIN: ZFA25000001538414


II.    Cena wywoławcza:


Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę 14 000,00 zł netto (słownie: czternaście tysięcy 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:


Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o numerze rej. ZPL14580 nr VIN ZFA25000001538414 odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022r.
o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 27.12.2021r. do 14.01.2022r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 91/312 11 38 z Panem Przemysławem Wróblewskim Kierownikiem Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej.

V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:


5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1 400,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/9/2021. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 17 stycznia 2022 r.

5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości. 

5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.

5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:


ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

 

VII.    Warunki udziału w przetargu:

7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:

7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;

7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,

7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;

7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę.  

7.4.    Postąpienie wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).

7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.

7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7.7.    Z przeprowadzonego postepowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.

7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).

7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.    

7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.

7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:


8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:


8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.


8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.
8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.

8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:


9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.

9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży samochodu ciężarowego do 3,5 t. marki Fiat Ducato o numerze rej. ZPL14580 nr VIN ZFA25000001538414 opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o. 

9.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-23 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police.

9.4.    Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 23.12.2021 r. 

9.5.    Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

 

Police, 23 grudnia 2021 r.

pdf Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 19.01.2022 r.

 

Wzór umowy

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży

________________________________________________

 Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

fax (+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż 16 gaśnic nieprzydatnych w ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/10/2021

Nieodłączną częścią niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :

 1. załącznik nr 1 - wykaz 16 gaśnic wraz z cenami zakupu
 2. załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
 3. załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl. oraz na stronie internetowej BIP Gminy Police - www.bip.police.pl w dniu 23.12.2021 r.

Procedura sprzedaży 16 gaśnic nieprzydatnych w ZWIK Police Sp. z o.o.  

 1. zainteresowani zakupem 16 gaśnic ujętych w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  1. zbywanie gaśnic ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
  2. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazane w formularzu oferty gaśnice w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
  3. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
  4. gaśnice wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w siedzibie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numery tel. 726-100-149. Oglądanie gaśnic odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,
  5. wszelkich informacji nt. sprzedawanych gaśnic, w tym w szczególności informacji nt. sprzedanych lub wycofanych gaśnic udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 23,
  6. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych gaśnic,
  7. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości gaśnic wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia.

Police, dnia 23 grudnia 2021 r.                                                                     

Załacznik nr 1- wykaz gaśnic oraz ich cen zakupu

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

Załacznik nr 3- Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych

 

 ________________________________________________

Postępowanie zakończone:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO
prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.”
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 przy ul. Tanowskiej w Policach”
Oznaczenie postępowania: ZWIK/8/2021

          1.Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

72 - 010 Police

fax: 91 31 70 015

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Zamawiającego: zwikpolice.pl

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

2.Określenie trybu zamówienia

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.” (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://zwikpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”. W procedurze tej Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: zwikpolice.pl, www.bip.police.pl.

4.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 o długości około 500 m przy ul. Tanowskiej w Policach w Policach. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym w branży sanitarnej i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 349/2020.

Główny kod CPV: 45000000-7

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 10 do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych i wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania Robót Budowlanych – 31.10.2022 r.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 31.12.2022 r.

6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków lub odniesienie do właściwych zapisów SWZ oraz podstawy wykluczenia jeśli Zamawiający je wskazuje

1 ) Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej:

a) 1 robotę budowlaną polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej na głębokości posadowienia co najmniej 6 m poniżej poziomu terenu,

b) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 100 m,

c) 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie kanalizacji sanitarnej o długości minimum 100 m w technologii bezwykopowej za pomocą przecisku sterowanego teleoptycznie z rur kamionkowych.

Zamawiający dopuszcza że ww. trzy roboty budowlane zostały wykonane na podstawie jednej, dwóch lub trzech umów.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy:

doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami/budową lub nadzorowania robót nie sumują się.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1-6, 8, 11, 15, 17 i 18 Regulaminu.

           7. Informację na temat wadium

          Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Sposób wnoszenia wadium i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdziale 9 SWZ.

8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 %.

Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena” (C): oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:      

                                   (C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt      

gdzie:

(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

           9.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 27 stycznia 2022 r. o godz. 10:00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa, 50 72-010 Police.        

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grzybowej 50 pokój 307.

10.Termin związania ofertą

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.

12.Informacja o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto oferty Wykonawcy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  gwarancjach bankowych,

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji określone zostały w rozdziale 18 SWZ.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz jego przedmiotu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl oraz na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl

        Ogłoszenie zamieszczono:

         -        na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl

         -        na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl

 

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 16.03.2022 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dn. 28.02.2022 r.

pdf Informacja nr 1 z dn. 23.02.2022 r. - składanie ofert dodatkowych

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.01.2022 r. 

 

 SWZ

 załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

 załącznik nr 2 Wzór oświadczenia wstępnego o braku wykluczenia z postępowania

 załącznik nr 2a Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

 załącznik nr 3 Wzór oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 załącznik nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

 załącznik nr 5 Wykaz osób skierownych przez wykonawcę do realizacji zlecenia

 Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych robót budowlanych

 załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

 załącznik nr 8 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku prznależności do tej samej grupy kapitałowej 

 załącznik nr 9 Wzór umowy

pdf załącznik nr 10 Projekt 

 

pdf Informacja nr 1 z dn. 23.02.2022 r.

 

 

 

 

 

Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/7/2021

Nieodłączną częścią  niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :

 1. załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu
 2. załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
 3. załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl. oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Policach- www.bip.police.pl  w dniu 23.09.2021 r.

Procedura sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu

 1. zainteresowani zakupem składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia 27.09.2021r. O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. zbywanie składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
 4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazany/e w formularzu oferty składnik/i asortymentu/ów w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
 5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
 6. składniki asortymentu wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w magazynie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numery tel. 726-100-148 lub 507-725-717. Oglądanie składników asortymentu odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,
 7. wszelkich informacji nt. sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu w tym w szczególności informacji nt. sprzedanych lub wycofanych składników udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 23,
 8. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych składników asortymentu,
 9. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości składników asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia,

Sprzedający informuje, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

  Police, dnia 23 września 2021 r.

 załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu

 załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

 załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych              

 

Postępowanie zakończone:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.”

pn.: „Zakup – dostawa energii elektrycznej dla 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w latach 2022 i 2023.”

oznaczenie postępowania: ZWIK/6/2021

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

72 - 010 Police

fax: 91 31 70 015

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Zamawiającego: zwikpolice.pl

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

2.Określenie trybu zamówienia

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.” (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://zwikpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”. W procedurze tej Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

 1. zwikpolice.pl
 2. www.bip.police.pl

4.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. na potrzeby eksploatacji obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odbiorem ścieków znajdujących się w miejscowościach:

- Police,

- Tanowo,

- Trzebież,

- Drogoradz,

- Uniemyśl,

- Niekłończyca,

- Wieńkowo,

- Dębostrów,

- Węgornik,

- Tatynia,

- Sierakowo,

- Pilchowo,

- Przęsocin,

- Trzeszczyn.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 8 do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych i wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia nastąpi od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej Umowy tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków lub odniesienie do właściwych zapisów SWZ oraz podstawy wykluczenia jeśli Zamawiający je wskazuje

A.Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wymaga się aby Wykonawca:

-      posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną ważną w okresie wykonywania umowy,

-      posiadał zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z jednostkami organizacyjnymi w Szczecinie podanymi w pkt 4.1 SWZ.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

-      Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

-      wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 600.000,00 PLN.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 3.500.000 kWh w skali roku. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SWZ.

Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

B.Podstawy wykluczenia z postępowania

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1-6, 8, 11, 15, 17 i 18 Regulaminu.

7.Informację na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Sposób wnoszenia wadium i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdziale 9 SWZ.

8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 %.

Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena” (C): oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:      

                                   (C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt      

gdzie:

(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

9.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2021 r. o godz. 10:00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa, 50 72-010 Police.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grzybowej 50 sala 307.

10.Termin związania ofertą

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.

12.Informacja o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3 % ceny brutto oferty Wykonawcy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  gwarancjach bankowych,

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji określone zostały w rozdziale 18 SWZ.

Zamawiający informuje, że może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający może także unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz jego przedmiotu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl oraz na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl.

Ogłoszenie zamieszczono:

-        na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl

-        na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl

 

Police, 06.08.2021 r.

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 04.10.2021 r.

 

pdf Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dn. 27.09.2021  

 

pdf Informacja nr 3 z dn. 20.09.2021 r. - zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych

 

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.09.2021 

 

 

pdf Informacja nr 2 z dn. 08.09.2021 - Zmiana wzoru umowy

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 08.09.2021

pdf Informacja nr 1 z dn. 26.08.2021 - Zmiana SWZ,wzoru umowy

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 26.08.2021

 

 

SWZ

załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania

załącznik nr 2a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 Wstępne oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunkó udziału w postępowaniu

załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunkó udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 8 Wzór umowy

załącznik nr 3 do umowy wykaz PPE

załacznik nr 9 do SWZ OPZ wykaz PPE

 

 ________________________________________________

 

 Postępowanie zakończone:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.”

pn.: „Budowa budynku socjalnego w rejonie ul. Dębowej dla Wydziału TEK”

Oznaczenie postępowania: ZWIK/3/2021

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

72 - 010 Police

fax: 91 31 70 015

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Zamawiającego: zwikpolice.pl

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

2.Określenie trybu zamówienia

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.” (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://zwikpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”. W procedurze tej Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: zwikpolice.pl, www.bip.police.pl.

4.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego zbiornika żelbetowego na budynek zaplecza socjalnego dla wydziału TEK Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police sp. z o. o. poprzez przeprowadzenie szeregu prac budowlanych, wydzielających pomieszczenia funkcyjne: jadalni, szatni czystej, szatni brudnej, umywalni z wc, natrysków, pralni/suszarni, kotłowni oraz odpowiednie dostosowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem wielobranżowym przebudowy i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 887/2020.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 10 do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych i wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania Robót Budowlanych – 30.06.2022 r.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 31.08.2022 r.

6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków lub odniesienie do właściwych zapisów SWZ oraz podstawy wykluczenia jeśli Zamawiający je wskazuje

A.Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że posiada środki finansow4 lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

zdolności technicznej lub zawodowej:

 1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości co najmniej 650.000 zł (słownie sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się roboty wykonane na podstawie jednaj umowy.
 2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

a) co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy:

osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowane bez ograniczeń w zakresie ierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane),

doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót branży konstrukcyjno- budowlanej lub inspektora nadzoru inwestorskiiego w zakresie kierowaniania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami/budową lub nadzorowania robót nie sumują się.

b) co najmniej 1 osobą na sytanowisko Kierownika robót sanitarnych:

osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane),

doświadczenie: conajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniuuprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót branży sanitarnej  lub inspektora  nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami/budową lub nadzorowania robót nie sumują się.

c) co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych:

osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia budowlane),

doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) w pełnieniu fukcji Kierownika budowy/robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania  lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej, przy czym  zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami/budową lub nadzorowania robót nie sumują się.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

B.Podstawy wykluczenia z postępowania

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1-6, 8, 11, 15, 17 i 18 Regulaminu.

7.Informację na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Sposób wnoszenia wadium i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdziale 9 SWZ.

8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 %.

Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena” (C): oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:      

                                   (C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt      

gdzie:

(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

9.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia 24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa, 50 72-010 Police.

10.Termin związania ofertą

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.

12.Informacja o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto oferty Wykonawcy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  gwarancjach bankowych,

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji określone zostały w rozdziale 18 SWZ.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz jego przedmiotu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl oraz na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl.

Ogłoszenie zamieszczono:

-        na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl

-        na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 16.09.2021

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.09.2021

 

 

pdf Informacja nr 1 z dn. 23.06.2021 - Zmiana SWZ, Ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 15.06.2021

 

pdf Informacja nr 2 z dn. 01.07.2021 - Zmiana SWZ, Ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 C

 

pdf Informacja nr 3 z dn. 27.07.2021 - Zmiana SWZ, Ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

pdf Informacja nr 4 z dn. 31.08.2021

pdf Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 31.08.2021 r.

pdf Rys zamienny przekrój BB

pdf Rys zamienny zagospodarowanie

pdf Uzupełnienie zaplecze spocjalne- chodnik przedmiar robót

 

 

 

SWZ

Załącznik nr 1- Wzór formularza ofertowego

załacznik nr 2- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2a-  Wzór oświadczenia  wstępnego o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a- Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5- Wykaz osób

Załacznik nr 4- wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6- Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9- Wzór umowy

pdf Architektura- rysunki

pdf Architektura- uprawnienia

pdf Konstrukcja- opis

pdf Kostrukcja- rysunki

pdf Konstrukcja- uprawnienia

pdf Wentylacja

pdf Elektryka uprawnienia

pdf Elektryka

pdf Wodkangaz- opis i uprawnienia

pdf Wodkangaz- rysunki

pdf Projekt budowlany- ocena przydatności

pdf Projekt budowlany- opis

pdf Przedmiar

pdf STWIORB cz. 1

pdf STWIORB cz. 2

pdf STWIORB cz. 3

pdf STWIORB cz. 4

 

 ________________________________________________

Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu pstępowania przy udzielaniu zamówien sektorowych i zamówień klasycznych fo 130 000 zł przez spółkę Zakład WOdociągów i Kanalizacji Police SP. zo.o. na dostawę pn.: "Zakup ciągnika na potrzeby ZwiK Police Sp. z o.o."

1.    Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl
2.    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym  dla ZWIK Police Sp. z o.o., na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.
3.    Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV:  16700000 - 2 - ciągniki, 34390000 -7 - akcesoria do ciągników.
4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.
6.    W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

6.1.    zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
6.2.    uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
6.3.    sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
Zamawiający  w zakresie  spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę tym, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
6.4.    zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki ciągnika (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 250 000.00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 5 do SWZ.  

7.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
8.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20%

9.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 27 maja  2021 r. o godz. 10.30.
10.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
12.    Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdy jego etapie  bez podania przyczyny.  
13.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).
14.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
15.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

15.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
15.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

15.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
15.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
15.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

15.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
15.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
15.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
15.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

15.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
15.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
15.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
15.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

15.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
15.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
15.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

      Police, dnia 13 maja 2021.r.   

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 20 sierpnia 2021 r.

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22 lipca 2021 r.

pdf Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 05 lipca 2021 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 15 czerwca 2021 r.

pdf Informacja z otwacia ofert z dnia 27 maja 2021 r.

pdf Informacja nr 1 z dnia 21 maja 2021 r.- zmiana treści SWZ

pdf Informacja nr 2 z dnia 10 czerwca 2021 r.

 

SWZ

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Wzór oświadczenia wstępnego w zakreie braku podstaw do wykuczenia z postępowania

Załacznik nr 2a- Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3-  Wzór oświadczenia wstępnego wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 3a- Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik  nr 4- Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw do wykluczniea z postępowania

Załącznik nr 5- Wzór wykazu wykonanych dostaw

Załacznik nr 6- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załacznik nr 7- Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8- Wzór umowy

Załacznik nr 9- OPZ

 

 

________________________________________________

Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/4/2021

Nieodłączną częścią  niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :
1)    załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu
2)    załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
3)    załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych


Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 19.04.2021 r.


Procedura sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu

 1. zainteresowani zakupem składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia 20.04.2021 r. O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. zbywanie składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
 4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazany/e w formularzu oferty składnik/i asortymentu/ów w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
 5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
 6. składniki asortymentu wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w magazynie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Tanowskiej 8 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numery tel. 726-100-148  lub 507-725-717. Oglądanie składników asortymentu odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,
 7. wszelkich informacji nt. sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu w tym w szczególności informacji  nt. sprzedanych lub wycofanych składników udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 23,
 8. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych składników asortymentu,
 9. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości składników asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia,

Sprzedający informuje, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

      Police, dnia 19 kwietnia  2021 r.      
 

 załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu

załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

 załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych                          

 

 

 

Postępowanie zakończone:

 

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/2/2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. tekst jednolity z dnia 04 lipca 2019 r.) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów.”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego części parteru na potrzeby biura obsługi interesantów w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 w Policach na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 listopada 2021 roku.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na przebudowie budynku o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000 zł netto (słowni: dwieście tysięcy złotych netto)
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).

5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej,

5.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

a)    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
b)    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

5.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/2/2021. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo  i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium  w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 100 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police  w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 11 lutego 2021 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, dnia 25 stycznia 2021 r.   

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 lutego 2021 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.02.2021 r.      

                 

Strona tytułowa

Instrukcja dla Wykonawców 

  Wzór umowy

  Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie przetargu

pdf  Projekt budowlany

pdf  Projekt wykonawczy i STWiOR

pdf  Przedmiar robót

pdf  Rysunki zamienne

pdf  Decyzja o pozwoleniu na budowę BOI ZWiK

 

 

 ________________________________________________

 Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/1/2021

Nieodłączną częścią  niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :
1)    załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu
2)    załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
3)    załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych


Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki ZWIK Police Sp. z.o.o. w dniu 15.01.2021 r.


Procedura sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu

 1. zainteresowani zakupem składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia 18.01.2021 r. O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. zbywanie składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
 4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazany/e w formularzu oferty składnik/i asortymentu/ów w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
 5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
 6. składniki asortymentu wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w magazynie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Tanowskiej 8 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numery tel. 726-100-148  lub 507-725-717. Oglądanie składników asortymentu odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,
 7. wszelkich informacji nt. sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu w tym w szczególności informacji  nt. sprzedanych lub wycofanych składników udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 23,
 8. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych składników asortymentu,
 9. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości składników asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia,

Sprzedający informuje, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

      Police, dnia 15 stycznia  2021 r.      
 

 załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu

załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

 załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych                           

                                                                                       

 

 ________________________________________________

 

 

Postępowanie unieważnione:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/9/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. tekst jednolity z dnia 04 lipca 2019 r.) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów.”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego części parteru na potrzeby biura obsługi interesantów w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 w Policach na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 września 2021 roku.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na przebudowie budynku o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000 zł netto (słowni: dwieście tysięcy złotych netto)
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).

5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej,

5.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga
się aby:

a)    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
b)    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

5.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/9/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 100 %

 

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police  w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 18 grudnia 2020 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, dnia 6 listopada 2020 r.   

 

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 31 grudnia 2020 r.

  

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 18 grudnia 2020 r.

 

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 26 listopada 2020 r.

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 9 grudnia 2020 r.

pdf Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 15 grudnia 2020 r.

 

pdf Informacja nr 1 z dnia 26 listopada 2020 r.

pdf Informacja nr 2 z dnia 9 grudnia 2020 r.

pdf Informacja nr 3 z dnia 15 grudnia 2020 r.

 

                            

  Strona tytułowa

  Instrukcja dla Wykonawców 

  Wzór umowy

  Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie przetargu

pdf  Projekt budowlany

pdf  Projekt wykonawczy i STWiOR

pdf  Przedmiar robót

pdf  Rysunki zamienne

pdf  Decyzja o pozwoleniu na budowę BOI ZWiK

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/8/2020


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ogłasza II Przetarg ustny (licytacja)  na zbycie ruchomości  wyszczególnionych w poniższym zestawieniu:

II Przetarg ustny (licytacja) zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.


I.    Opis ruchomości wraz ze wskazaniem ceny wywoławczej oraz wysokości wadium stanowiącego  10 % ceny wywoławczej:

l.p. Nazwa składnika wyposażenia Nr inwentarzowy Rok produkcji

Cena wywoławcza

(zł) brutto

Wadium 10 % ceny wywoławczej (zł) brutto
1. Zespół prądotwórczy ZE400/20 1448 1995 r. 5 031,33 503,13
2. Agregat sprężonego powietrza 0209 1991 r. 1 333,33 133,33
3. Agregat sprężarkowy WAN-ES 0004 2000 r. 1 333,33 133,33
4. Zasilacz 230 V do radiotelefonu GM 350 1523 1997 r. 50,00 5,00
5. Radiotelefon GP 300 ładowarka do radiotelefonu GP 300

1645

1646

2000 r. 50,00 5,00
6. Radiotelefon ICOM Ładowarka BC 143 do radiotelefonu ICOM

1022

1023

2001 r. 30,00 3,00
7. Radiotelefon GP 300 Ładowarka do radiotelefonu GP 300

1641

1656

2003 r. 50,00 5,00
8. Radiotelefon GP 300Ładowarka do radiotelefonu GP 300

1643

0944

1997 r.

1999 r.

50,00 5,00
9. Radiotelefon GM 300 0398 1996 r. 50,00 5,00
10. Radiotelefon GM 340 2203 2013 r. 200,00 20,00
11. Radiotelefon GM 300 0397 1996 r. 50,00 5,00
12. Zasilacz do radiotelefonu 0945 1999 r. 50,00 5,00
13. Kuchenka Gazowa bez piekarnika RAVANSON 2904 2016 r. 105,00 10,50

 

II.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:

Brak

III.    Termin i miejsce przetargu:

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wskazanych w punkcie I składników wyposażenia   odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307).

IV.    Wysokość: wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

4.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej ruchomości zgodnie z zestawieniem opisanym w punkcie I niniejszego ogłoszenia  przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/8/2020 wraz ze wskazaniem pozycji (od 1 do 13) wyszczególnionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 09 listopada 2020 r.

4.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

4.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Specjaliście ds. Zamówień publicznych i In-house przed otwarciem przetargu.

4.4.    Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu).

4.5.    W przypadku odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnieniu przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym wadium złożone przez Oferentów zostanie im zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu).

4.6.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.   

4.7.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

4.8.    Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem umowy, lub który nie stawił się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i w miejscu zawarcia umowy ZWIK Police Sp. z. o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tę osobę wadium.

V.    Rękojmia:

ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VI.    Warunki udziału w przetargu:

6.1.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

6.2.    Oferent/Nabywca przystępując do przetargu oświadcza, że stan techniczny sprzedawanych ruchomości jest mu znany i z tego tytułu nie wnosi względem Sprzedającego żadnych roszczeń i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Sprzedającego  w przyszłości.

6.3.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

6.3.1    Okazać Specjaliście ds. Zamówień Publicznych i In –house  dokument tożsamości;

6.3.2    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

6.3.3    Pisemną informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,

6.3.4    Dokumenty wymienione w pkt. 6.2.1. – 6.2.3. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

6.4.    Przetarg wygrywa uczestnik, którego oferta zawiera najwyższą cenę.

6.5.    Zawarcie umowy następuje z chwilą przybicia przy przetargu ustnym.  Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu podpisany przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych i In - house oraz osobę wyłonioną z przetargu jako Nabywcę.

6.6.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi za okazaniem dowodu zapłaty przez Nabywcę ceny sprzedaży (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy), oraz po dostarczeniu przez Nabywcę oświadczenia o którym jest mowa w pkt 6.8. poniżej.

6.7.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega własność  sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę.

6.8.    Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniach od 02 listopada 2020 r. do 04 listopada 2020 r. po uprzednim telefonicznym kontakcie z Panią Joanną Różycką tel. 91/42-41-323 w godzinach od 8:00 do 14:00.

6.9.    W przypadku zakupu radiotelefonów Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do przeprogramowania częstotliwości radiotelefonów oraz zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu dokument w formie oświadczenia o przeprogramowaniu wraz ze wskazaniem  modelu radiotelefonu oraz datą jego przeprogramowania. Niniejszy dokument musi być  podpisany przez Nabywcę.

6.10 W sytuacji, gdy Nabywca w terminie 14 dni od dnia przybicia, nie zapłaci ceny sprzedaży i/lub nie dostarczy oświadczenia o przeprogramowaniu w przypadku zakupu radiotelefonów, ZWIK Police może pisemnie złożyć Nabywcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zachować wpłacone przez Nabywcę wadium.  

VII.    Ochrona danych osobowych:

7.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

7.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
7.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

7.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

7.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

7.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;

7.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

7.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.

7.4.    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

7.5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

7.5.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

7.5.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;

7.5.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

7.6.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

7.6.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

7.6.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

7.6.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie     następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

7.6.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;

7.6.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

7.6.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7.7.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.

7.8.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

VIII.    Informacje dodatkowe:

8.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.

8.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191
z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.

8.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pani Joanna Różycka  – Specjalista ds. Zamówień publicznych i In house tel. 91/424-13-23, siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 5).

8.4.    Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 28 października 2020 r.  

8.5.    Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl w dniu 28 października 2020 r.

pdfRegulamin postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

pdf Informacja nr 1 z dnia 2 listopada 2020 r. o zmianie w terści ogłoszenia w części dotyczącej terminu

pdf Informacja nr 2 z dnia 23 listopada 2020 r. o zmianie w terści ogłoszenia w części dotyczącej terminu

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/5/2020

 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) Etap I

 

termin składania ofert: 30 października 2020 r. godzina 10:00

termin otwarcia ofert: 30 października 2020 r. godz. 10:30 (pokój 307)

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/377799

 

pdf Ogłoszenie

 

Police, 25 września 2020 r.

 

 

________________________________________________

Postępowanie unieważnione:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/7/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn.: „Zakup ciągnika na potrzeby ZWIK Police Sp z.o.o.”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym dla ZWIK Police Sp. z. o.o., na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 16700000-2 – Ciągniki, 34390000-7 – Akcesoria do ciągników

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-    posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki ciągnika (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.

5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością     kredytową nie mniejszą niż 600.000,00 PLN.

5.1.3.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,     na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 600.000, 00 PLN.

5.1.4.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysiący złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,

6.1.2.    poręczeniach bankowych,

6.1.3.    gwarancjach bankowych,

6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/7/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 15 października 2020 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Przemysław Wróblewski, adres e-mail: przemysłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

      Police, dnia 17 września 2020 r.  

 

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.10.2020 r.


pdf Ogłoszenie

pdf SIWZ strona tytułowa

pdf Cz. I Instrukcja dla Wykonawców

pdf Cz. II Wzór umowy

pdf Cz. III Opis przedniotu zamówienia                               

 

 

 

________________________________________________

Postępowanie zakończono:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/6/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus  C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN UUJ07541212150169

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus  C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN UUJ07541212150169 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dn. 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy o nw. danych identyfikacyjnych:


•    numer rejestracyjny: ZPL81KR
•    marka pojazdu: URSUS
•    model pojazdu: URSUS SERIA C
•    wersja: URSUS C-380
•    rok produkcji: 2015
•    rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy
•    nr INFO-EKSPERT: 149-00117
•    data pierwszej rejestracji: 2015/11/06
•    oznaczenie silnika: 1104D IIIA
•    jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
•    pojemność: 4400 ccm 55kW (75KM)
•    moc silnika: 55 kW (75KM)
•    dopuszczalna masa całkowita: 5500 kg
•    rozstaw osi: 2255 mm
•    rodzaj kabiny: krótka/ czterosłupkowa
•    doładowanie: turbosprężarka
•    liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
•    rodzaj skrzyni biegów: manualna
•    badania techniczne do: 29.11.2020 r.
•    ubezpieczenie do: 05.11.2020 r.
•    VIN: UUJ07541212150169

II.    Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę  63 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 KM o numerze rej. ZPL81KR, nr VIN UUJ07541212150169 odbędzie się w dniu 08 października 2020 r.
o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 05 do 07 października 2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 91/42-41-323 z Panią Joanna Różycką.


V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:


5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 6 300,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/6/2020. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 07 października 2020 r.
5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:


7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:

7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;

7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,

7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;

7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę. 

7.4.    Postąpienie wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.

7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7.7.    Z przeprowadzonego postepowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.

7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).

7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.   

7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.

7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:


8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka

8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;

8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.

8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;

8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;

8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.

8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.


IX.    Informacje dodatkowe:

9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.

9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży ciągnika rolniczego opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o. 

9.3.    ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191
z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.

9.4.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 8) oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-23 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 219).

9.5.    Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 17 września 2020 r. 

9.6.    Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

    Police dn. 17  września 2020

 

 

pdf Ogłoszenie

pdf wzór umowy

pdf Regulamin postępowania

 

________________________________________________

Postępowanie unieważniono:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/4/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. tekst jednolity z dnia 04 lipca 2019 r.) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów.”
1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego części parteru na potrzeby biura obsługi interesantów w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 w Policach                na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,

-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na przebudowie budynku o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000 zł netto (słowni: dwieście tysięcy złotych netto)
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert)


5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej,

5.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga
się aby:

a)    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

b)    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

5.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,

6.1.2.    poręczeniach bankowych,

6.1.3.    gwarancjach bankowych,

6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/4/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 100 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 18 września 2020 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

      Police, dnia 26 sierpnia 2020 r.   

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 23 września 2020 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 18 września 2020 r.

 

  Strona tytułowa

  Instrukcja dla Wykonawców 

  Wzór umowy

  Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie przetargu

pdf  Projekt budowlany

pdf  Projekt wykonawczy i STWiOR

pdf  Przedmiar robót

pdf  Rysunki zamienne

pdf  Decyzja o pozwoleniu na budowę BOI ZWiK

 

 

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończono:


KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/3/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn.: „Zakup minikoparki na potrzeby ZWIK Police Sp z.o.o.”
1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej wraz  przyczepą transportową  dla ZWIK Police Sp. z. o.o., na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 43261000-0 Koparki mechaniczne, 34223310-2 Przyczepy ogólnego zastosowania

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
-    posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki minikoparki (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy)
i wartości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw
o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.

5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością     kredytową nie mniejszą niż 300.000,00 PLN.

5.1.3.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,     na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 300.000, 00 PLN.

5.1.4.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,

6.1.2.    poręczeniach bankowych,

6.1.3.    gwarancjach bankowych,

6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/3/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

 

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 03 września 2020 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Jarosław Pykosz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

 

Police, dnia 07 sierpnia 2020 r.    

 

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13 października 2020 r.

pdf  Informacja z otwarcia ofert z dn. 3 września 2020 r.

 

pdf  Pytania i odpowiedzi nr 1  z dn. 24 sierpnia 2020 r.

pdf  Pytania i odpowiedzi nr 2  z dn. 27 sierpnia 2020 r.

pdf  Pytania i odpowiedzi nr 3  z dn. 1 września 2020 r.

 

SIWZ strona tytułowa

cz. I instrukcja dla Wykonawców

cz. II Wzór umowy

cz. III Opis przedmiotu zamówienia                       

 ________________________________________________


Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/2/2020

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza I Przetarg ustny (licytacja) na zbycie ruchomości wyszczególnionych w poniższym zestawieniu:

I Przetarg ustny (licytacja) zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

I. Opis ruchomości wraz ze wskazaniem ceny wywoławczej oraz wysokości wadium stanowiącego 10 % ceny wywoławczej:

l.p. Nazwa składnika wyposażenia Nr inwentarzowy Rok produkcji

Cena wywoławcza

(zł)  brutto

Wadium 10 % ceny wywoławczej

(zł) brutto

1. Radiotelefon stacjonarny GM 350 1640 1997 r. 100,00 10,00
2. Zasilacz 230 V do radiotelefonu GM 350 1523 1997 r. 50,00 5,00
3. Radiotelefon GP 300 ładowarka do radiotelefonu GP 300

1645

1646

2000 r. 50,00 5,00
4. Radiotelefon ICOM Ładowarka BC 143 do radiotelefonu ICOM

1022

1023

2001 r. 30,00 3,00
5. Radiotelefon GP 300 Ładowarka do radiotelefonu GP 300

1641

1656

2003 r. 50,00 5,00
6. Radiotelefon GP 300 Ładowarka do radiotelefonu GP 300

1643

0944

1997 r.

1999 r.

50,00 5,00
7. Radiotelefon GM 300 0398 1996 r. 50,00 5,00
8. Radiotelefon GM 300 bazowy z zasilaczem  230 v 0391 1996 r. 100,00 10,00
9. Radiotelefon GM 300 1637 1997 r. 50,00 5,00
10. Radiotelefon GM 300 1638 1997 r. 50,00 5,00
11. Radiotelefon GM 350 0951 2001 r. 50,00 5,00
12. Radiotelefon GM 300 1639 1997 r. 50,00 5,00
13. Radiotelefon GM 340 2203 2013 r. 200,00 20,00
14. Radiotelefon GM 300 0397 1996 r. 50,00 5,00
15. Radiotelefon GM 300 wraz
z zasilaczem i osprzętem
0392 1996 r. 100,00 10,00
16. Radiotelefon GM 300 bazowy 1635 1997 r. 50,00 5,00
17. Zasilacz do radiotelefonu 0945 1999 r. 50,00 5,00
18. Radiotelefon GM 300 bazowy 1636 1997 r. 50,00 5,00
19. Zespół prądotwórczy ZE400/20 1448 1995 r. 5 031,33 503,13
20. Kuchenka Gazowa bez piekarnika RAVANSON 2904 2016 r. 105,00 1,50
21. Agregat sprężonego powietrza 0209 1991 r. 1 333,33 133,33
22. Agregat sprężarkowy
WAN-ES
0004 2000 r. 1 333,33 133,33
23. Rower Turystyczny Marwel 0477 2003 r. 6,75 0,68
24. Rower Turystyczny Marwel 0479 2003 r. 6,75 0,68
25. Rower Turystyczny Marwel 0475 2003 r. 6,75 0,68
26. Rower Turystyczny Turing 0296 2004 r. 6,75 0,68

 II. Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

III. Termin i miejsce przetargu:
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wskazanych w punkcie I składników wyposażenia odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307).

IV. Wysokość: wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
4.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej ruchomości zgodnie z zestawieniem opisanym w punkcie I niniejszego ogłoszenia przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/2/2020 wraz ze wskazaniem pozycji (od 1 do 26) wyszczególnionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 2 dni robocze przed datą przetargu tj. do dnia 10 sierpnia 2020 r.
4.2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
4.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4.4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).
4.5. W przypadku odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnieniu przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym wadium złożone przez Oferentów zostanie im zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).
4.6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.
4.7. Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
4.8. Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem umowy, lub który nie stawił się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i w miejscu zawarcia umowy ZWIK Police Sp. z. o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tę osobę wadium.

V. Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VI. Warunki udziału w przetargu:
6.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
6.2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:
6.2.1. Okazać Specjaliście ds. Zamówień Publicznych i In –house dokument tożsamości;
6.2.2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
6.2.3. Pisemną informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
6.2.4. Dokumenty wymienione w pkt. 6.2.1. – 6.2.3. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.
6.3. Przetarg wygrywa uczestnik, którego oferta zawiera najwyższą cenę.
6.4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przybicia przy przetargu ustnym. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu podpisany przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych i In - house oraz osobę wyłonioną z przetargu jako Nabywcę.
6.5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi za okazaniem dowodu zapłaty przez Nabywcę ceny sprzedaży (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy), oraz po dostarczeniu przez Nabywcę oświadczenia o którym jest mowa w pkt 6.8. poniżej.
6.6. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę.
6.7. Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniach od 03 sierpnia 2020r. do 06 sierpnia 2020r. po uprzednim telefonicznym kontakcie z Panią Joanną Różycką tel. 91/42-41-323 w godzinach od 8:00 do 14:00.
6.8. W przypadku zakupu radiotelefonów Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do przeprogramowania częstotliwości radiotelefonów oraz zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu dokument w formie oświadczenia o przeprogramowaniu wraz ze wskazaniem modelu radiotelefonu oraz datą jego przeprogramowania. Niniejszy dokument musi być podpisany przez Nabywcę.

VII. Ochrona danych osobowych:
7.1. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:
a) listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
b) poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.
7.2. Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
7.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:
1) art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
2) art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
3) Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału
i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.
7.4. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
7.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
2) podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
3) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
7.6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7.7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
7.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

VIII. Informacje dodatkowe:
8.1. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
8.2. ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191
z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.
8.3. Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. Zamówień publicznych i In house tel. 91/424-13-23, siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 219).
8.4. Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 16 lipca 2020 r.
8.5. Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

Police dn. 16 lipca 2020 r.

pdfRegulamin postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

pdfInformacja nr 1 z dn. 10.08.2020 - przesunięcie terminu przetargu na dn. 27.08.2020


 

 

 ________________________________________________

Postępowanie unieważnione:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/1/2020

 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) Etap I

 

termin składania ofert: 31 sierpnia 2020 r. godzina 10:00

termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2020 r. godz. 10:30 (pokój 307)

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/355098 

pdf Ogłoszenie o przetargu

pdf Sprostowanie z dnia 17.06.2020 r.

pdf Informacja o przekazaniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania z dnia 25.06.2020 r.

pdf Sprostowanie nr 2 z dn. 29.06.2020 r.

pdf Informacja nr 2 o przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania z dnia 06.07.2020 r.

pdf Sprostowanie nr 3 z dn. 09.07.2020 r.

 

________________________________________________


 

Postępowanie unieważnione:

 

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/11/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn.: „Zakup minikoparki na potrzeby ZWIK Police Sp z.o.o.”

1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej wraz  przyczepą transportową  dla ZWIK Police Sp. z. o.o., na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 43261000-0 Koparki mechaniczne, 34223310-2 Przyczepy ogólnego zastosowania

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
-    posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki minikoparki (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy)
i wartości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw
o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.
5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością     kredytową nie mniejszą niż 300.000,00 PLN.
5.1.3.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,     na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 300.000, 00 PLN.

5.1.4.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/11/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 03 marca 2020 r.  do godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Jarosław Pykosz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, 13.02.2020 r.

 

Strona tytułowa SIWZ

Instrukcja dla wykonawców

  Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

pdf Informacja nr 1 z dn. 26.02.2020 r.

pdf Pytania i odpowiedzi z dn. 04.03.2020 r.

pdf Informacja nr 2 z dn. 04.03.2020 r.

pdfPytania i odpowiedzi nr 2 z dn. 11.03.2020 r.

pdfInformacja nr 3 z dn. 11.03.2020

pdfInformacja nr 4 z dn. 13.03.2020- przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 31 marca 2020 r.

pdf Informacja nr 5 z dn. 27.03.2020- przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 30 kwietnia 2020 r.

pdf Pytania i odpowiedzi z dn. 03.04.2020

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30. 04 .2020 r.

 

 


 ________________________________________________

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/12/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakłąd Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn. "Zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w latach 2020-2021"

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia (SIWZ) zamieszczona będzie na stroie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż wymienionych niżej paliw płynnych dla Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp z o.o.  od dnia 18 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. według cen wskazanych na dystrybutorze, pomniejszonych o rabat.

- olej napędowy (letni, zimowy) w ilości ok. 60 000 litrów

- Etylina E95 w ilości ok. 7 000 litrów

1.2. Sprzedawane przez wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania obowiązującej Polskiej Normy, ustawy Prawo Energetyczne oraz aktualnego rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności, rozporządzenie ma wartość nadrzędną.

1.3. Paliwa tankowane bedą do pojazdów Zamawiającego oraz dla sprzętu mechanicznego do kanistrów w stacjach dystrybucyjnych Wykonawcy na terenie miasta Police nie dalej niż 4 km od siedziby Zamawiającego lub w przypadku wyjazdów służbowych Zamawiającego poza teren miiasta Police na obszarze całej Polski.

1.4. Stacje Dostawcy powinny być otwarte całodobowo lub w godzinach 6:00-22:00.

1.5. Zakup realizowany będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, indywidualnie dla każdego pojazdu z przypisaną kartą flotową oraz kartą na sprzęt.

1.6.Planowana ilość paliwa do zakupu jest szacunkowa i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa w podanej ilości. Ilość ta może być mniejsza lub większa, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości paliwa lub jej przekroczenia.

1.7. Wykonawca musi legitymować się koncesją na obró paliwami. Ewentualna utrata koncesji będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. O utracie koncesji Wykonawca powiadomi Zamawiającego bezzwłocznie.

2. Wspólny Słownik Zamówień publicznych KOD CPV: 09132100-4 Benzyna Bezołowiowa, 09134100-8 Olej Napędowy.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia od dnia 18.03.2020 r. do 31.12.2021 r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeśłi przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiąjący informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie zostałą skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2  W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wymaga się aby wykonawca:

- posiadał koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. z późn. zm.),

5.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż paliw płynnych o wolumenie co najmniej 100.000 l w skali roku. Wykoanwca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczególowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykarze się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.

5.1.4. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.4.1. Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 600.000,00 PLN.

5.1.4.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilenj w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 600.000,00 PLN.

5.1.5. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunku udziału zostanie dokonana wg formuły "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1. pieniądzu,

6.1.2. poręczeniach bankowych,

6.1.3. gwarancjach bankowych,

6.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych.

6.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWiK/12/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do zapłąty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może yć załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem- określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4. zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do zpłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwaracji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w srt. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały czas związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Przy dokonywaniu wybotu najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 20 %
2 Upust (U) 80 %

 

8. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakłąd Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. zo.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 04 lutego 2020 r. do godz.10:30.

9. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z WYkonawcami ze strony Zamawiającego jest Tomasz Dondalski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 oraz Jarosław Jóźwiak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax/; 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dniu ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniiu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z późn. zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police 16 stycznia 2020 r.

SIWZ Strona tytułowa

Część I Instrukcja dla Wykonawców

Część II Wzór umowy

Część III Opis przedmiotu zamówienia

 

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 30.01.2020 r.

pdf Informacja nr 1 z dn. 30.01.2020 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.02.2020 r.

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 05.03.2020 r.

 

 

 ________________________________________________


Postępowanie zakończono:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/10/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.


I.    Opis nieruchomości:

1.1    Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Police i jest w użytkowaniu wieczystym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. do dnia 30.06.2116 r. Nieruchomość położona jest w miejscowości Police, przy ul. Tanowskiej 3, składa się z działki nr 318/72 o powierzchni 1,1682 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach, prowadzi księgę wieczystą nr  SZ2S/00021365/8. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana stanowiącym odrębnym od gruntu przedmiotem własności budynków, których właścicielem jest ZWIK Police Sp. z o.o., o łącznej powierzchni użytkowej 320,94 m²
1.    Budynek biurowo – socjalny o powierzchni użytkowej 117,95 m ²
2.    Budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 139,53 m ²
3.    Budynek garażowy o powierzchni użytkowej 63,46 m ²
Jednocześnie wskazujemy, że budynki przywołane w pkt 1 i 2 powyżej, w rzeczywistości stanowią jeden jednokondygnacyjny budynek warsztatowo-socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 257,48 m², o powierzchni zabudowy 308 m ² (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerach 321104_4.0009.264_BUD oraz 321104_4.0009.265_BUD). Natomiast budynek przywołany w pkt 3 stanowi jednokondygnacyjny budynek garażowy dwustanowiskowy (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerze 321104_4.0009.37_ BUD).


1.2    Nieruchomość gruntową będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 15 stycznia 2020 r., w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym  z  Panią Joanna Różycką  tel. +91/ 424-13-23.


1.3    Ponadto w księdze wieczystej nr  SZ2S/00021365/8, jak również w ewidencji z kartoteki budynków, jest wskazany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 56,34 m² o identyfikatorze 321104_4.0009.37_BUD.  Budynek ten nie jest przedmiotem sprzedaży z uwagi na fakt, że zgodnie ze stanem faktycznym przedmiotowy budynek usytuowany jest częściowo na działce sąsiedniej nr 2239/6, a częściowo na działce nr 318/72. Granica pomiędzy ww. działkami przebiega przez budynek, ale mniejsza część budynku położona jest na działce nr 318/72 która stanowi przedmiot postępowania przetargowego. Do tego budynku nie ma wejścia z działki nr 318/72, wejście do budynku wytyczone jest wyłącznie z działki nr 2239/6 która jest własnością Gminy Police w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Policach.

II.    Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na kwotę  682 000,00 zł netto.

III.    Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

3.1.    Nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 318/72 położona w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowana w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Police i przeznaczona jest pod teren komunalnego ujęcia wody podziemnej „Tanowska” do dalszego użytkowania oznaczonego symbolem B7NW.


3.2.    Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach została zniesiona Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 1/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. oraz Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r.


3.3.    Brak wpisów: w dziale IV Księgi wieczystej – HIPOTEKA oraz brak zobowiązań.


3.4.    Nieruchomość posiada wpisy w dziale III Księgi wieczystej – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA. Rodzaj wpisów: ograniczone prawo rzeczowe - bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 318/65, opisanej w KW nr 23412, polegająca na  prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 318/72 pasem gruntu stanowiącym utwardzony dojazd.


3.5.    Nieruchomość posiada kształt regularny, nawierzchnia częściowo utwardzona w obrębie dojazdu i dojścia do budynków, teren przed budynkiem warsztatowym i garażem zagospodarowany jako plac manewrowy i parking. Pozostała część działki o nawierzchni gruntowej, trawiastej z licznymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. Teren jest ogrodzony. Wjazd na działkę zabezpieczony bramą uchylną, działka uzbrojona w infrastrukturę techniczną (sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacja sanitarna, instalacja grzewcza - własne źródło ciepła), w środkowo-wschodniej części działki został wydzielony teren pod istniejącą murowaną stację transformatorową, stanowiący własność Enea Operator Sp. z.o.o. – działka nr 318/65 (służebność przejazdu i przechodu na działce nr 318/72 wydzielona pasem stanowiącym utwardzony dojazd).


3.6.    Na terenie nieruchomości gruntowej znajduje się część budynku gospodarczego oznaczonego numerem 37 (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerze 321104_4.0009.37_BUD). Budynek usytuowany jest wzdłuż południowej granicy działki, zgodnie z mapą ewidencyjną częściowo przekraczając granice przedmiotowej działki co zostało opisane w dziale I pkt 1.3.

IV.    Termin i miejsce przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce  odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307).


V.    Wysokość: wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 68 200,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/10/2019. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 2 dni robocze przed datą przetargu tj. do dnia 14 stycznia 2020 r.


5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.


5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


5.4.    Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).


5.5.    W przypadku odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnieniu przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym wadium złożone przez Oferentów zostanie im zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).


5.6.    Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.


5.7.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.


5.8.    Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem aktu notarialnego, lub który nie stawił się bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 7.5. nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

VI.    Rękojmia:

ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:

7.1.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:


7.2.1.    przedłożyć Komisji Przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz Regulaminem, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
7.2.2.    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.3.    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.4.    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5.    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.


7.3.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.


7.4.    Protokół z przeprowadzonego przetargu, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę nieruchomości, stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.


7.5.    Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie przez ZWIK Police Sp. z o.o. zawiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym.


7.6.    Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego obciążają Nabywcę nieruchomości.


7.7.    Obciążenia podatkowe, związane z nabywaną nieruchomością, Nabywca jest zobowiązany ponosić od dnia wydania mu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu potwierdzonego protokołem przejęcia nieruchomości we władanie.

VIII.    Ochrona danych osobowych:

8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:


a)    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
b)    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.


8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.


8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:


1)    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
2)    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
3)    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału
i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.


8.4.    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.


8.5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:


1)    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
2)    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
3)    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;


8.6.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:


1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4)    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
5)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
6)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


8.7.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.


8.8.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:

9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.


9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega, że warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce, jest uzyskanie zgód korporacyjnych obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby ZWIK Police Sp. z o.o.  nie uzyskał zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży, wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu braku zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o.  nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji, podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.


9.3.    ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.


9.4.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji tel. 726-100-14, siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 8) oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-23 siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 219).


9.5.    Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 12 grudnia 2019 r.


9.6.    Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – www.zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

Police dn. 12 grudnia 2019 r.

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości ZWiK Police Sp. z o.o.

 

 

 ________________________________________________

Postępowanie unieważnione:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie (etap II – odcinek leśny)”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl


1.1.    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej o długości 655 m (od pompowni do km 1+515 wg projektu przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin) w działkach nr 11/3, 11/4, 16, 22  z obrębu 3017 znajdujących się pomiędzy ul. Przęsocińską w Szczecinie a istniejącą przepompownią, polegająca na wymianie istniejącego rurociągu stalowego z częściowym demontażem rurociągu oraz przełączeniu do istniejącej sieci, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.


Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 120 dni od dnia podpisania umowy.


3.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


-    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


3.1.    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:


3.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.


3.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy  i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej lub gazowej o długości minimalnej 0,5 km i średnicy minimalnej Ø160 PE.
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).


3.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1117).


3.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:


3.1.4.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 750 000,00 PLN.
3.1.4.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 2 mln PLN.


3.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.


4.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


4.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


4.1.1.    pieniądzu,
4.1.2.    poręczeniach bankowych,
4.1.3.    gwarancjach bankowych,
4.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,


4.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/9/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.


4.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.


4.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.


4.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:


4.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
4.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
4.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
4.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.


4.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.


5.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S) 20 %


6.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police  w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. r. do godz. października 2019 r. do godz. 10.30.


7.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


8.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


9.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.


10.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15,
w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).


11.  Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.


12.  Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:


12.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
12.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:


12.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
12.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
12.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);


12.3.    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
12.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
12.5.    mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
12.6.    odbiorcami Państwa danych osobowych są:
12.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
12.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
12.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
12.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;


12.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
12.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
12.9.    dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, dnia 8 października 2019 r.

 

pdf SIWZ strona tytułowa

pdf Cz. I Instrukcja dla Wykonawców

pdf Cz.II Wzór umowy

pdf Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

pdf Ogloszenie przetargu

pdf Decyzja nr 664.19

pdf Projekt cz. 1-10

pdf Projekt cz. 11-12

pdf Projekt cz. 13-20

pdf Przedmiar robót

pdf STWIOR

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 21.10.2019 r.

 

 

 ________________________________________________

 Postępowanie unieważnione:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie (etap II – odcinek Leśny)”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl


1.1.    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej o długości 655 m (od pompowni do km 1+515 wg projektu przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin) w działkach nr 11/3, 11/4, 16, 22  z obrębu 3017 znajdujących się pomiędzy ul. Przęsocińską w Szczecinie a istniejącą przepompownią, polegająca na wymianie istniejącego rurociągu stalowego z częściowym demontażem rurociągu oraz przełączeniu do istniejącej sieci, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.


Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 70 dni od dnia podpisania umowy.


3.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


-    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


3.1.    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:


3.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
3.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy  i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości minimalnej
1 km i średnicy minimalnej Ø225 PE.
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).
3.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1117).
3.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:


3.1.4.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.
3.1.4.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 2 mln PLN.


3.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.


4.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


4.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


4.1.1.    pieniądzu,
4.1.2.    poręczeniach bankowych,
4.1.3.    gwarancjach bankowych,
4.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,


4.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/8/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
4.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
4.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:


4.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
4.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
4.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
4.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.


4.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.


5.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S) 20 %


6.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2019 r. r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 27 września 2019 r. do godz. 10.30.
7.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
9.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
10.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15,
w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).
11.  Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
12.  Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:


12.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
12.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:


12.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
12.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
12.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);


12.3.    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
12.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
12.5.    mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
12.6.    odbiorcami Państwa danych osobowych są:


12.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
12.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
12.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
12.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;


12.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
12.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
12.9.    dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

pdf SIWZ strona tytułowa

pdf Instrukcja dla Wykonawców

pdf Cz.II Wzór umowy

pdf Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

pdf Ogloszenie przetargu

pdf Decyzja nr 664.19

pdf Projekt cz. 1-10

pdf Projekt cz. 11-12

pdf Projekt cz. 13-20

pdf Przedmiar robót

pdf STWIOR

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 19.09.2019 r.

 

 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.09.2019 r.

 

 ________________________________________________

  Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na dostawę pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZWIK Police Sp. z o .o w roku 2020 i 2021”

kolejny numer PRZETARGU w danym roku: ZWIK/6/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. znajdujących się w miejscowościach:

    - Police,
    - Tanowo,
    - Trzebież,
    - Drogoradz,
    - Uniemyśl,
    - Niekłończyca,
    - Wieńkowo,
    - Dębostrów,
    - Węgornik,
    - Tatynia,
    - Sierakowo,
    - Pilchowo,
    - Przęsocin,
    - Trzeszczyn.
    na potrzeby eksploatacji obiektów/lokali szczegółowo wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej w ilości 1.742.000 kWh, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie 12 miesięcy tj. 3.484.000 kWh w okresie 24 miesięcy.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 roku.
4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
    - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
4.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
4.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wymaga się aby wykonawca:
- posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną ważną w okresie wykonywania umowy
- posiadał zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z jednostkami organizacyjnymi w Szczecinie podanymi w Rozdziale VII SIWZ.
4.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 3.500.000 kWh w skali roku. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.
4.1.4. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:
4.1.4.1. Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 600.000,00 PLN.
4.1.4.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 600.000, 00 PLN.
4.1.5. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 34.000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
5.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
5.1.1. pieniądzu,
5.1.2. poręczeniach bankowych,
5.1.3. gwarancjach bankowych,
5.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/6/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
5.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
5.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
5.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
5.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
5.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,
5.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
5.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 100 %
 
7. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 6 września 2019 r. do godz. 10.30.
8. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
11.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Tomasz Szczepański, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).
12. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
13. Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:
13.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
13.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
13.2.1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
13.2.2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
13.2.3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);
13.3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
13.4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
13.5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
13.6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
13.6.1. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
13.6.2. upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
13.6.3. podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
13.6.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;
13.7. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
13.8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
13.9. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

 SIWZ- strona tytułowa 

 Cz. I Instrukcja dla wykonawców

 Cz. II Wzór Umowy

 Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

05. Ogłoszenie o przetargu

pdfPytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 13.08.2019 r.

pdfInformacja nr 1 z dnia 13.08.2019 r.

pdf  Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.09.2019 r.

pdf  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.09.2019 r.

 

 ________________________________________________

 Postępowanie unieważnione

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na roboty budowlane pn.:

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach

kolejny numer PRZETARGU w danym roku: ZWIK/7/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach polegającą na likwidacji (rozbiórce) części nadziemnej przepompowni, wykonaniu pokrywy przepompowni oraz instalacji dwóch pomp wraz z całym orurowaniem oraz armaturą, instalacji kosza przechwytującego nieczystości stałe oraz likwidacja uszkodzeń ścian zbiornika w części podziemnej komory suchej.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków, CPV 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2020 roku.

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-  posiadają niezbędną wiedzę i oświadczenie,

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

4.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków o wartości minimum 500 tys. (pięćset tysięcy) PLN brutto,

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej lub innego urządzenia kanalizacyjnego podczas której wykonawca zastosował urządzenia i instalacje do zapewnienia czasowego odcięcia napływu ścieków oraz zapewnienia ciągłości przesyłu ścieków napływających,

- 1 (jedną) robotę budowlaną elementem, której były roboty polegające na rozbiórce częściowej lub całości obiektu związanego z gospodarką ściekową
o konstrukcji żelbetowej.

Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).

4.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej.

4.1.4 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

4.1.4.1 Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

4.1.4.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 1 mln PLN.

4.1.5. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

5.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

5.1.1. pieniądzu,

5.1.2. poręczeniach bankowych,

5.1.3. gwarancjach bankowych,

5.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/7/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

5.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

5.5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

5.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

5.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

5.5.3.kwotę gwarancji/poręczenia,

5.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S) 20 %

7. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 31 lipca 2019 r. do godz. 10.30.

8. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

11. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

12. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

13. Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

13.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

13.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

13.2.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

13.2.2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

13.2.3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

13.3. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

13.4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

13.5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

13.6. odbiorcami Państwa danych osobowych są:

13.6.1. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

13.6.2. upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

13.6.3. podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

13.6.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

13.7. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

13.8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

13.9. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310

pdf 01.  SIWZ strona tytułowa

pdf 02. Cz. I Instrukcja dla Wykonawców

pdf 03. Cz. II Wzór umowy

pdf 04. Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

pdf 05. Ogłoszenie o przetargu

pdf Decyzja nr 989

pdf Projekt budowlany 1a

pdf Przedmiar robót branży budowlanej

pdf Przedmiar robót branży elektrycznej

pdf Przedmiar robót branży sanitarnej

pdf STWiORB

pdf Projekt wykonawczy branży elektrycznej

pdfProjekt branży konstrukcyjno-budowlanej

pdf Projekt wykonawczy branży sanitarnej

pdf Projekt budowlany 1b

pdfProjekt budowlany 2

pdfProjekt budowlany 3

pdfPytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 23.07.2019 r.

pdfInformacja nr 1 z dnia 23.07.2019 r.

pdfPytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 29.07.2019 r.

pdfRegulamin postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez Spółkę ZWiK Police Sp. z o.o.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2019 r.

pdf Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania

 

________________________________________________

Postępowanie  unieważnione

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na roboty budowlane pn.:

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach

kolejny numer PRZETARGU w danym roku: ZWIK/4/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach polegającą na likwidacji (rozbiórce) części nadziemnej przepompowni, wykonaniu pokrywy przepompowni oraz instalacji dwóch pomp wraz z całym orurowaniem oraz armaturą, instalacji kosza przechwytującego nieczystości stałe oraz likwidacja uszkodzeń ścian zbiornika w części podziemnej komory suchej.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków, CPV 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2020 roku.

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-  posiadają niezbędną wiedzę i oświadczenie,

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

4.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków o wartości minimum 500 tys. (pięćset tysięcy) PLN brutto,

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej lub innego urządzenia kanalizacyjnego podczas której wykonawca zastosował urządzenia i instalacje do zapewnienia czasowego odcięcia napływu ścieków oraz zapewnienia ciągłości przesyłu ścieków napływających,

- 1 (jedną) robotę budowlaną elementem, której były roboty polegające na rozbiórce częściowej lub całości obiektu związanego z gospodarką ściekową
o konstrukcji żelbetowej.

Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).

4.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej.

4.1.4 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

4.1.4.1 Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

4.1.4.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 1 mln PLN.

4.1.5. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

5.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

5.1.1. pieniądzu,

5.1.2. poręczeniach bankowych,

5.1.3. gwarancjach bankowych,

5.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/4/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

5.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

5.5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

5.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

5.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

5.5.3.kwotę gwarancji/poręczenia,

5.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S) 20 %

7. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 19 czerwca 2019 r. do godz. 10.30.

8. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

11. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15,  w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

12. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

13. Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

13.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

13.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

13.2.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

13.2.2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

13.2.3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

13.3. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

13.4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

13.5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

13.6. odbiorcami Państwa danych osobowych są:

13.6.1. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

13.6.2. upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

13.6.3. podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

13.6.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

13.7. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wy