Przetargi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  umieszczane są także

w Biuletynie Informacji Publicznej

bip001

 

 

  2021

 1. Sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWiK Police Sp. z o.o.
 2. Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów
 3. Sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWiK Police Sp. z o.o.
 4. Zakup ciągnika na potrzeby ZWiK Police Sp. z o.o.
 5. Budowa budynku socjalnego w rejonie ul. Dębowej dla Wydziału TEK- w dn. 16.09.2021 dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 6.  Zakup- dostawa energii elektrycznej dla 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w latach 2022 i 2023- w dn. 15.09.2021 dodano informację z otwarcia ofert, w dn. 20.09.2021 dodano informację nr 3
 7. Sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWiK Police Sp. z o.o.

 

  2020

Zamówienia:

 1. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami)-Etap I
 2. I Przetarg ustny (licytacja) na zbycie ruchomości
 3. Zakup minikoparki na potrzeby ZWiK Police Sp. zo.o.
 4. Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi klientów
 5. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN UUJ07541212150169
 6. Zakup ciągnika na potrzeby ZWiK Police Sp. z o.o.
 7. Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami)- Etap I
 8. II Przetarg ustny (licytacja) na zbycie ruchomości
 9. Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów

2019

Zamówienia:

 1. Zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowanego do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t (ZWiK/1/2019)
 2. Zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowanego do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t (ZWiK/2/2019)
 3. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działki nr 86/2 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie
 4. Zakup samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego dla ZWiK Police Sp. z o.o.
 5. Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach
 6. Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach (w dniu 23.07.2019 r. dodano odpowiedzi na zapytanie nr 1 oraz dodano Informację nr 1, w dniu 29.07.2019 dodano pytania i odpowiedzi nr 2, w dniu 31.07.2019 r. dodano informację z otwarcia ofert, w dniu 02.08.2019 zamieczono informację o unieważnieniu postępowania)
 7. Dostawa energii elektrycznej do obiektów obiektów ZWIK Police Sp. z o.o. w roku 2020 i 2021
 8. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przesącińskiej w Szczecinie (etap II-odcinek Leśny)
 9. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przesącińskiej w Szczecinie (etap II-odcinek leśny)
 10. Przearg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce
 11. Zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
 12. Zakup minikoparki dla ZWiK Police Sp. z o.o.

2017- 2018

Zamówienia publiczne:

 1. Sprzedaż paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
 2. Budowa siei kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III/system kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej
 3. Świadczenie usług Inżyniera kontraktu dla inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza- etap III/system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo-Witorza- etap III/system kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej
 5. Dostawa dwóch sitopiaskowników typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY
 6. Dostawa kraty zgrzebłowej wraz z prasopłuczką skratek
 7. Zakup 2 szt. samochodów dostawczych tzw. brygadówka – przystosowana do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t

 Przetargi inne:

 1. Sprzedaż samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów ulicznych i przewozu nieczystości SW 201/42A Star 1142 K-II nr rej. ZPL E302 w trybie przetargu ustnego (licytacji)
 2. Sprzedaż samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów ulicznych i przewozu nieczystości SW 201/42A Star 1142 K-II nr rwj. ZPL E302 w trybie przetargu ustnego (licytacji) II

2016

Zamówienia publiczne:

 1. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach"
 2. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego"
 3. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego" II

Przetargi inne:

 1. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- I przeterg ustny
 2. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- II przetarg ustny
 3. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- III przetarg ustny
 4. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- IV przetarg ustny
 5. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- V przetarg ustny

2015

Zamówienia publiczne:

 1. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
 2. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
 3. Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej
 4. Zakup energii elektrycznej do 80 obiektów

Przetargi inne:

 1. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)
 2. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- II przetarg ustny
 3. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- III przetarg ustny
 4. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- IV przetarg ustny

 

 

 ________________________________________________

Postępowanie trwa:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/7/2021

Nieodłączną częścią  niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :

 1. załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu
 2. załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
 3. załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl. oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Policach- www.bip.police.pl  w dniu 23.09.2021 r.

Procedura sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu

 1. zainteresowani zakupem składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia 27.09.2021r. O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. zbywanie składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
 4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazany/e w formularzu oferty składnik/i asortymentu/ów w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
 5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
 6. składniki asortymentu wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w magazynie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numery tel. 726-100-148 lub 507-725-717. Oglądanie składników asortymentu odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,
 7. wszelkich informacji nt. sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu w tym w szczególności informacji nt. sprzedanych lub wycofanych składników udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 23,
 8. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych składników asortymentu,
 9. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości składników asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia,

Sprzedający informuje, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

  Police, dnia 23 września 2021 r.

 załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu

 załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

 załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych              

 

Postępowanie trwa:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.”

pn.: „Zakup – dostawa energii elektrycznej dla 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w latach 2022 i 2023.”

oznaczenie postępowania: ZWIK/6/2021

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

72 - 010 Police

fax: 91 31 70 015

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Zamawiającego: zwikpolice.pl

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

2.Określenie trybu zamówienia

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.” (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://zwikpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”. W procedurze tej Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

 1. zwikpolice.pl
 2. www.bip.police.pl

4.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. na potrzeby eksploatacji obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz odbiorem ścieków znajdujących się w miejscowościach:

- Police,

- Tanowo,

- Trzebież,

- Drogoradz,

- Uniemyśl,

- Niekłończyca,

- Wieńkowo,

- Dębostrów,

- Węgornik,

- Tatynia,

- Sierakowo,

- Pilchowo,

- Przęsocin,

- Trzeszczyn.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 8 do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych i wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia nastąpi od następnego dnia po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej Umowy tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków lub odniesienie do właściwych zapisów SWZ oraz podstawy wykluczenia jeśli Zamawiający je wskazuje

A.Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wymaga się aby Wykonawca:

-      posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną ważną w okresie wykonywania umowy,

-      posiadał zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z jednostkami organizacyjnymi w Szczecinie podanymi w pkt 4.1 SWZ.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

-      Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).

-      wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 600.000,00 PLN.

zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 3.500.000 kWh w skali roku. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SWZ.

Określone wyżej warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności Wykonawcy, które nie definiują całości zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

B.Podstawy wykluczenia z postępowania

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1-6, 8, 11, 15, 17 i 18 Regulaminu.

7.Informację na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Sposób wnoszenia wadium i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdziale 9 SWZ.

8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 %.

Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena” (C): oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:      

                                   (C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt      

gdzie:

(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

9.Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia 15 września 2021 r. o godz. 10:00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa, 50 72-010 Police.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Grzybowej 50 sala 307.

10.Termin związania ofertą

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.

12.Informacja o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 3 % ceny brutto oferty Wykonawcy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  gwarancjach bankowych,

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji określone zostały w rozdziale 18 SWZ.

Zamawiający informuje, że może unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający może także unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz jego przedmiotu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl oraz na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl.

Ogłoszenie zamieszczono:

-        na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl

-        na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl

 

Police, 06.08.2021 r.

 

pdf Informacja nr 3 z dn. 20.09.2021 r. - zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych

 

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.09.2021 

 

 

pdf Informacja nr 2 z dn. 08.09.2021 - Zmiana wzoru umowy

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 08.09.2021

pdf Informacja nr 1 z dn. 26.08.2021 - Zmiana SWZ,wzoru umowy

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 26.08.2021

 

 

SWZ

załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstawy wykluczenia z postępowania

załącznik nr 2a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 Wstępne oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunkó udziału w postępowaniu

załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunkó udziału w postępowaniu

załącznik nr 4 Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 Zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 8 Wzór umowy

załącznik nr 3 do umowy wykaz PPE

załacznik nr 9 do SWZ OPZ wykaz PPE

 

 ________________________________________________

 

 Postępowanie zakończone:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETRGU NIEOGRANICZONEGO

prowadzonego na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.”

pn.: „Budowa budynku socjalnego w rejonie ul. Dębowej dla Wydziału TEK”

Oznaczenie postępowania: ZWIK/3/2021

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

72 - 010 Police

fax: 91 31 70 015

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Zamawiającego: zwikpolice.pl

Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00-15:00

2.Określenie trybu zamówienia

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego udzielane jest w celu wykonywania działalności w zakresie gospodarki wodnej, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako „PZP”), o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych określonych i ogłoszonych stosownie do art. 3 ust. 1 i 3 PZP i przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych i zamówień klasycznych do 130 000 zł przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Polica Sp. z o.o.” (dalej jako „Regulamin”).

Regulamin dostępny jest pod adresem:

https://zwikpolice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=114

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „odwróconej kolejności oceny ofert”. W procedurze tej Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: zwikpolice.pl, www.bip.police.pl.

4.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego zbiornika żelbetowego na budynek zaplecza socjalnego dla wydziału TEK Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police sp. z o. o. poprzez przeprowadzenie szeregu prac budowlanych, wydzielających pomieszczenia funkcyjne: jadalni, szatni czystej, szatni brudnej, umywalni z wc, natrysków, pralni/suszarni, kotłowni oraz odpowiednie dostosowanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej. Roboty budowlane wykonywane będą zgodnie z projektem wielobranżowym przebudowy i decyzją o pozwoleniu na budowę nr 887/2020.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w SWZ oraz załączniku nr 10 do SWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych i wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania Robót Budowlanych – 30.06.2022 r.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – 31.08.2022 r.

6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków lub odniesienie do właściwych zapisów SWZ oraz podstawy wykluczenia jeśli Zamawiający je wskazuje

A.Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej.

Zamawiający w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę, że posiada środki finansow4 lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

zdolności technicznej lub zawodowej:

 1. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku o wartości co najmniej 650.000 zł (słownie sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto każda. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się roboty wykonane na podstawie jednaj umowy.
 2. Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami:

a) co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Budowy:

osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowane bez ograniczeń w zakresie ierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane),

doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót branży konstrukcyjno- budowlanej lub inspektora nadzoru inwestorskiiego w zakresie kierowaniania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami/budową lub nadzorowania robót nie sumują się.

b) co najmniej 1 osobą na sytanowisko Kierownika robót sanitarnych:

osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane),

doświadczenie: conajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniuuprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót branży sanitarnej  lub inspektora  nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami/budową lub nadzorowania robót nie sumują się.

c) co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika robót elektrycznych:

osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (uprawnienia budowlane),

doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) w pełnieniu fukcji Kierownika budowy/robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania  lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej, przy czym  zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami/budową lub nadzorowania robót nie sumują się.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w żądanych dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SWZ.

B.Podstawy wykluczenia z postępowania

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 13 ust. 4 pkt 1-6, 8, 11, 15, 17 i 18 Regulaminu.

7.Informację na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

Sposób wnoszenia wadium i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia określone zostały w rozdziale 9 SWZ.

8.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 100 %.

Sposób obliczania punktów dla kryterium „Cena” (C): oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:      

                                   (C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt      

gdzie:

(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej

9.Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia 24 czerwca 2021 r. o godz. 10:00.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa, 50 72-010 Police.

10.Termin związania ofertą

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 4 Regulaminu.

12.Informacja o wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny brutto oferty Wykonawcy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)  pieniądzu,

2)  gwarancjach bankowych,

3)  gwarancjach ubezpieczeniowych.

Sposób wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wymagania, jakim powinna odpowiadać treść dokumentu zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji określone zostały w rozdziale 18 SWZ.

Wszystkie szczegółowe informacje w zakresie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz jego przedmiotu znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl oraz na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl.

Ogłoszenie zamieszczono:

-        na stronie internetowej Zamawiającego: zwikpolice.pl

-        na stronie BIP Gminy Police: www.bip.police.pl

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 16.09.2021

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 13.09.2021

 

 

pdf Informacja nr 1 z dn. 23.06.2021 - Zmiana SWZ, Ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 15.06.2021

 

pdf Informacja nr 2 z dn. 01.07.2021 - Zmiana SWZ, Ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 C

 

pdf Informacja nr 3 z dn. 27.07.2021 - Zmiana SWZ, Ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

pdf Informacja nr 4 z dn. 31.08.2021

pdf Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 31.08.2021 r.

pdf Rys zamienny przekrój BB

pdf Rys zamienny zagospodarowanie

pdf Uzupełnienie zaplecze spocjalne- chodnik przedmiar robót

 

 

 

SWZ

Załącznik nr 1- Wzór formularza ofertowego

załacznik nr 2- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2a-  Wzór oświadczenia  wstępnego o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3- Wzór oświadczenia wstępnego w zakresie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3a- Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5- Wykaz osób

Załacznik nr 4- wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6- Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia w zakresie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9- Wzór umowy

pdf Architektura- rysunki

pdf Architektura- uprawnienia

pdf Konstrukcja- opis

pdf Kostrukcja- rysunki

pdf Konstrukcja- uprawnienia

pdf Wentylacja

pdf Elektryka uprawnienia

pdf Elektryka

pdf Wodkangaz- opis i uprawnienia

pdf Wodkangaz- rysunki

pdf Projekt budowlany- ocena przydatności

pdf Projekt budowlany- opis

pdf Przedmiar

pdf STWIORB cz. 1

pdf STWIORB cz. 2

pdf STWIORB cz. 3

pdf STWIORB cz. 4

 

 ________________________________________________

Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu pstępowania przy udzielaniu zamówien sektorowych i zamówień klasycznych fo 130 000 zł przez spółkę Zakład WOdociągów i Kanalizacji Police SP. zo.o. na dostawę pn.: "Zakup ciągnika na potrzeby ZwiK Police Sp. z o.o."

1.    Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl
2.    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym  dla ZWIK Police Sp. z o.o., na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.
3.    Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV:  16700000 - 2 - ciągniki, 34390000 -7 - akcesoria do ciągników.
4.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
5.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy.
6.    W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu dotyczące:

6.1.    zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
6.2.    uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
6.3.    sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
Zamawiający  w zakresie  spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej, wymaga wykazania się przez Wykonawcę tym, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 600 000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
6.4.    zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki ciągnika (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 250 000.00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 5 do SWZ.  

7.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
8.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20%

9.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 27 maja  2021 r. o godz. 10.30.
10.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
12.    Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdy jego etapie  bez podania przyczyny.  
13.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).
14.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
15.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

15.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
15.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

15.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
15.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
15.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

15.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
15.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
15.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
15.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

15.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
15.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
15.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
15.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

15.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
15.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
15.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

      Police, dnia 13 maja 2021.r.   

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 20 sierpnia 2021 r.

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22 lipca 2021 r.

pdf Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 05 lipca 2021 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 15 czerwca 2021 r.

pdf Informacja z otwacia ofert z dnia 27 maja 2021 r.

pdf Informacja nr 1 z dnia 21 maja 2021 r.- zmiana treści SWZ

pdf Informacja nr 2 z dnia 10 czerwca 2021 r.

 

SWZ

Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2- Wzór oświadczenia wstępnego w zakreie braku podstaw do wykuczenia z postępowania

Załacznik nr 2a- Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3-  Wzór oświadczenia wstępnego wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 3a- Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik  nr 4- Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie podstaw do wykluczniea z postępowania

Załącznik nr 5- Wzór wykazu wykonanych dostaw

Załacznik nr 6- Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załacznik nr 7- Wzór oświadczenia wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8- Wzór umowy

Załacznik nr 9- OPZ

 

 

________________________________________________

Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/4/2021

Nieodłączną częścią  niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :
1)    załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu
2)    załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
3)    załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych


Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 19.04.2021 r.


Procedura sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu

 1. zainteresowani zakupem składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia 20.04.2021 r. O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. zbywanie składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
 4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazany/e w formularzu oferty składnik/i asortymentu/ów w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
 5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
 6. składniki asortymentu wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w magazynie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Tanowskiej 8 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numery tel. 726-100-148  lub 507-725-717. Oglądanie składników asortymentu odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,
 7. wszelkich informacji nt. sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu w tym w szczególności informacji  nt. sprzedanych lub wycofanych składników udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 23,
 8. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych składników asortymentu,
 9. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości składników asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia,

Sprzedający informuje, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

      Police, dnia 19 kwietnia  2021 r.      
 

 załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu

załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

 załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych                          

 

 

 

Postępowanie zakończone:

 

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/2/2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. tekst jednolity z dnia 04 lipca 2019 r.) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów.”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego części parteru na potrzeby biura obsługi interesantów w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 w Policach na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 listopada 2021 roku.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na przebudowie budynku o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000 zł netto (słowni: dwieście tysięcy złotych netto)
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).

5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej,

5.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

a)    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
b)    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

5.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/2/2021. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo  i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium  w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 100 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police  w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2021 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 11 lutego 2021 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, dnia 25 stycznia 2021 r.   

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24 lutego 2021 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.02.2021 r.      

                 

Strona tytułowa

Instrukcja dla Wykonawców 

  Wzór umowy

  Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie przetargu

pdf  Projekt budowlany

pdf  Projekt wykonawczy i STWiOR

pdf  Przedmiar robót

pdf  Rysunki zamienne

pdf  Decyzja o pozwoleniu na budowę BOI ZWiK

 

 

 ________________________________________________

 Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza sprzedaż zbędnych składników asortymentu z magazynu ZWIK Police Sp. z o.o.

Postępowanie oznaczone jest numerem: ZWIK/1/2021

Nieodłączną częścią  niniejszego ogłoszenia są nw. załączniki :
1)    załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu
2)    załącznik nr 2 - wzór formularza oferty
3)    załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych


Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki - zwikpolice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki ZWIK Police Sp. z.o.o. w dniu 15.01.2021 r.


Procedura sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu

 1. zainteresowani zakupem składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia zobowiązani są do złożenia swojej oferty wyłącznie na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 2. UWAGA: oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od dnia 18.01.2021 r. O kolejności zakupu decydować będzie kolejność zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. zbywanie składników asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do ogłoszenia będzie odbywało się na bieżąco według kolejności zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w pkt 2 niniejszej procedury, aż do wyczerpania zbywanego asortymentu,
 4. kupujący zobowiązani będą do zapłaty za wskazany/e w formularzu oferty składnik/i asortymentu/ów w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury przez sprzedającego. Faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila kupującego, z którego została złożona oferta zakupu. Jeżeli kupujący nie dokona zapłaty w tym terminie uznaje się, że kupujący rezygnuje z zakupu,
 5. wydanie przedmiotu/ów zakupu nastąpi po opłaceniu przez kupującego pełnej ceny zakupu,
 6. składniki asortymentu wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia można oglądać w magazynie ZWIK Police Sp. z o.o. przy ul. Tanowskiej 8 72-010 Police po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania, numery tel. 726-100-148  lub 507-725-717. Oglądanie składników asortymentu odbywać się będzie wyłącznie w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00,
 7. wszelkich informacji nt. sprzedaży zbędnych składników asortymentu z magazynu w tym w szczególności informacji  nt. sprzedanych lub wycofanych składników udzielać będzie telefonicznie Specjalista ds. zamówień publicznych i in house Pani Joanna Różycka pod nr tel. 91 424 13 23,
 8. ZWIK Police Sp. z o.o. nie udziela gwarancji oraz nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych składników asortymentu,
 9. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży części lub całości składników asortymentu wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia na każdym etapie postępowania bez konieczności podania przyczyn odstąpienia,

Sprzedający informuje, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

      Police, dnia 15 stycznia  2021 r.      
 

 załącznik nr 1 - wykaz składników asortymentu przeznaczonego do sprzedaży oraz ich ceny zakupu

załącznik nr 2 - wzór formularza oferty

 załącznik nr 3 - klauzula Informacyjna dotycząca  przetwarzania danych osobowych                           

                                                                                       

 

 ________________________________________________

 

 

Postępowanie unieważnione:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/9/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. tekst jednolity z dnia 04 lipca 2019 r.) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów.”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego części parteru na potrzeby biura obsługi interesantów w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 w Policach na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 września 2021 roku.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na przebudowie budynku o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000 zł netto (słowni: dwieście tysięcy złotych netto)
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).

5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej,

5.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga
się aby:

a)    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.
b)    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

5.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/9/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 100 %

 

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police  w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 18 grudnia 2020 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, dnia 6 listopada 2020 r.   

 

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 31 grudnia 2020 r.

  

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 18 grudnia 2020 r.

 

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 26 listopada 2020 r.

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 9 grudnia 2020 r.

pdf Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 15 grudnia 2020 r.

 

pdf Informacja nr 1 z dnia 26 listopada 2020 r.

pdf Informacja nr 2 z dnia 9 grudnia 2020 r.

pdf Informacja nr 3 z dnia 15 grudnia 2020 r.

 

                            

  Strona tytułowa

  Instrukcja dla Wykonawców 

  Wzór umowy

  Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie przetargu

pdf  Projekt budowlany

pdf  Projekt wykonawczy i STWiOR

pdf  Przedmiar robót

pdf  Rysunki zamienne

pdf  Decyzja o pozwoleniu na budowę BOI ZWiK

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/8/2020


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ogłasza II Przetarg ustny (licytacja)  na zbycie ruchomości  wyszczególnionych w poniższym zestawieniu:

II Przetarg ustny (licytacja) zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.


I.    Opis ruchomości wraz ze wskazaniem ceny wywoławczej oraz wysokości wadium stanowiącego  10 % ceny wywoławczej:

l.p. Nazwa składnika wyposażenia Nr inwentarzowy Rok produkcji

Cena wywoławcza

(zł) brutto

Wadium 10 % ceny wywoławczej (zł) brutto
1. Zespół prądotwórczy ZE400/20 1448 1995 r. 5 031,33 503,13
2. Agregat sprężonego powietrza 0209 1991 r. 1 333,33 133,33
3. Agregat sprężarkowy WAN-ES 0004 2000 r. 1 333,33 133,33
4. Zasilacz 230 V do radiotelefonu GM 350 1523 1997 r. 50,00 5,00
5. Radiotelefon GP 300 ładowarka do radiotelefonu GP 300

1645

1646

2000 r. 50,00 5,00
6. Radiotelefon ICOM Ładowarka BC 143 do radiotelefonu ICOM

1022

1023

2001 r. 30,00 3,00
7. Radiotelefon GP 300 Ładowarka do radiotelefonu GP 300

1641

1656

2003 r. 50,00 5,00
8. Radiotelefon GP 300Ładowarka do radiotelefonu GP 300

1643

0944

1997 r.

1999 r.

50,00 5,00
9. Radiotelefon GM 300 0398 1996 r. 50,00 5,00
10. Radiotelefon GM 340 2203 2013 r. 200,00 20,00
11. Radiotelefon GM 300 0397 1996 r. 50,00 5,00
12. Zasilacz do radiotelefonu 0945 1999 r. 50,00 5,00
13. Kuchenka Gazowa bez piekarnika RAVANSON 2904 2016 r. 105,00 10,50

 

II.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:

Brak

III.    Termin i miejsce przetargu:

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wskazanych w punkcie I składników wyposażenia   odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307).

IV.    Wysokość: wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

4.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej ruchomości zgodnie z zestawieniem opisanym w punkcie I niniejszego ogłoszenia  przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/8/2020 wraz ze wskazaniem pozycji (od 1 do 13) wyszczególnionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 09 listopada 2020 r.

4.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

4.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Specjaliście ds. Zamówień publicznych i In-house przed otwarciem przetargu.

4.4.    Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu).

4.5.    W przypadku odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnieniu przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym wadium złożone przez Oferentów zostanie im zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu).

4.6.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.   

4.7.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

4.8.    Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem umowy, lub który nie stawił się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i w miejscu zawarcia umowy ZWIK Police Sp. z. o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tę osobę wadium.

V.    Rękojmia:

ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VI.    Warunki udziału w przetargu:

6.1.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

6.2.    Oferent/Nabywca przystępując do przetargu oświadcza, że stan techniczny sprzedawanych ruchomości jest mu znany i z tego tytułu nie wnosi względem Sprzedającego żadnych roszczeń i nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Sprzedającego  w przyszłości.

6.3.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

6.3.1    Okazać Specjaliście ds. Zamówień Publicznych i In –house  dokument tożsamości;

6.3.2    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

6.3.3    Pisemną informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,

6.3.4    Dokumenty wymienione w pkt. 6.2.1. – 6.2.3. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

6.4.    Przetarg wygrywa uczestnik, którego oferta zawiera najwyższą cenę.

6.5.    Zawarcie umowy następuje z chwilą przybicia przy przetargu ustnym.  Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu podpisany przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych i In - house oraz osobę wyłonioną z przetargu jako Nabywcę.

6.6.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi za okazaniem dowodu zapłaty przez Nabywcę ceny sprzedaży (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy), oraz po dostarczeniu przez Nabywcę oświadczenia o którym jest mowa w pkt 6.8. poniżej.

6.7.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega własność  sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę.

6.8.    Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniach od 02 listopada 2020 r. do 04 listopada 2020 r. po uprzednim telefonicznym kontakcie z Panią Joanną Różycką tel. 91/42-41-323 w godzinach od 8:00 do 14:00.

6.9.    W przypadku zakupu radiotelefonów Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do przeprogramowania częstotliwości radiotelefonów oraz zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu dokument w formie oświadczenia o przeprogramowaniu wraz ze wskazaniem  modelu radiotelefonu oraz datą jego przeprogramowania. Niniejszy dokument musi być  podpisany przez Nabywcę.

6.10 W sytuacji, gdy Nabywca w terminie 14 dni od dnia przybicia, nie zapłaci ceny sprzedaży i/lub nie dostarczy oświadczenia o przeprogramowaniu w przypadku zakupu radiotelefonów, ZWIK Police może pisemnie złożyć Nabywcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i zachować wpłacone przez Nabywcę wadium.  

VII.    Ochrona danych osobowych:

7.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

7.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
7.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

7.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

7.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

7.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;

7.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

7.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.

7.4.    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

7.5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

7.5.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

7.5.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;

7.5.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

7.6.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

7.6.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

7.6.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

7.6.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie     następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

7.6.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;

7.6.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

7.6.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7.7.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.

7.8.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

VIII.    Informacje dodatkowe:

8.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.

8.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191
z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.

8.3.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pani Joanna Różycka  – Specjalista ds. Zamówień publicznych i In house tel. 91/424-13-23, siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 5).

8.4.    Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 28 października 2020 r.  

8.5.    Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl w dniu 28 października 2020 r.

pdfRegulamin postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

pdf Informacja nr 1 z dnia 2 listopada 2020 r. o zmianie w terści ogłoszenia w części dotyczącej terminu

pdf Informacja nr 2 z dnia 23 listopada 2020 r. o zmianie w terści ogłoszenia w części dotyczącej terminu

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/5/2020

 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) Etap I

 

termin składania ofert: 30 października 2020 r. godzina 10:00

termin otwarcia ofert: 30 października 2020 r. godz. 10:30 (pokój 307)

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/377799

 

pdf Ogłoszenie

 

Police, 25 września 2020 r.

 

 

________________________________________________

Postępowanie unieważnione:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/7/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn.: „Zakup ciągnika na potrzeby ZWIK Police Sp z.o.o.”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego ciągnika z ładowaczem czołowym dla ZWIK Police Sp. z. o.o., na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 16700000-2 – Ciągniki, 34390000-7 – Akcesoria do ciągników

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-    posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki ciągnika (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.

5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością     kredytową nie mniejszą niż 600.000,00 PLN.

5.1.3.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,     na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 600.000, 00 PLN.

5.1.4.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysiący złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,

6.1.2.    poręczeniach bankowych,

6.1.3.    gwarancjach bankowych,

6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/7/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 15 października 2020 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Przemysław Wróblewski, adres e-mail: przemysłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

      Police, dnia 17 września 2020 r.  

 

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.10.2020 r.


pdf Ogłoszenie

pdf SIWZ strona tytułowa

pdf Cz. I Instrukcja dla Wykonawców

pdf Cz. II Wzór umowy

pdf Cz. III Opis przedniotu zamówienia                               

 

 

 

________________________________________________

Postępowanie zakończono:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/6/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus  C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN UUJ07541212150169

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego ogłoszenia dot. I przetargu ustnego nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus  C-380 75 KM o nr rej. ZPL 81KR, nr VIN UUJ07541212150169 oraz postanowieniami regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadzonego uchwałą nr 63/2018 Zarządu Spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z dn. 26 października 2018 r.

I.    Opis ruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy o nw. danych identyfikacyjnych:


•    numer rejestracyjny: ZPL81KR
•    marka pojazdu: URSUS
•    model pojazdu: URSUS SERIA C
•    wersja: URSUS C-380
•    rok produkcji: 2015
•    rodzaj pojazdu: Ciągnik rolniczy
•    nr INFO-EKSPERT: 149-00117
•    data pierwszej rejestracji: 2015/11/06
•    oznaczenie silnika: 1104D IIIA
•    jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym
•    pojemność: 4400 ccm 55kW (75KM)
•    moc silnika: 55 kW (75KM)
•    dopuszczalna masa całkowita: 5500 kg
•    rozstaw osi: 2255 mm
•    rodzaj kabiny: krótka/ czterosłupkowa
•    doładowanie: turbosprężarka
•    liczba cylindrów / układ cylindrów: 4 / rzędowy
•    rodzaj skrzyni biegów: manualna
•    badania techniczne do: 29.11.2020 r.
•    ubezpieczenie do: 05.11.2020 r.
•    VIN: UUJ07541212150169

II.    Cena wywoławcza:
Cenę wywoławczą ruchomości ustala się na kwotę  63 000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

III.    Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

IV.    Termin i miejsce przetargu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika Ursus C-380 75 KM o numerze rej. ZPL81KR, nr VIN UUJ07541212150169 odbędzie się w dniu 08 października 2020 r.
o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307). Przedmiot sprzedaży można oglądać w dniach od 05 do 07 października 2020 r. w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 91/42-41-323 z Panią Joanna Różycką.


V.    Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:


5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 6 300,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/6/2020. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przetargu tj. do dnia 07 października 2020 r.
5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
5.4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.  
5.5.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu lub unieważnieniu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu (odwołaniu) przetargu.
5.6.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy.

VI.    Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:


7.1.    W przetargu ustnym mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i które spełniają warunki określne w niniejszym ogłoszeniu:

7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:

7.2.1    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;

7.2.2    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;

7.2.3    pisemna informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,

7.2.4    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;

7.2.5    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.

7.3.    Oferty ustne należy składać podczas licytacji poprzedzając je podniesieniem ręki, niezwłocznie po podaniu przez przewodniczącego Komisji Przetargowej do wiadomości uczestniczących w licytacji przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny Oferent podczas licytacji, przed ustaniem postąpień, zaoferował wyższą cenę. 

7.4.    Postąpienie wynosi 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

7.5.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.

7.6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden Oferent zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7.7.    Z przeprowadzonego postepowania sporządza się protokół przetargu, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę ruchomości.

7.8.    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą przybicia, pod warunkiem zapłacenia przez Nabywcę ceny z tytułu sprzedaży ruchomości bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w dniu następnym, a następnie podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu wraz ze złożoną przez nabywcę ofertą oraz dowodem zapłacenia przez Nabywcę ceny sprzedaży ruchomości (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy).

7.9.    Jeżeli Nabywca uchyla się od zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w pkt. 7.8. lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie i miejscu wyznaczonym przez ZWIK Police Sp. z o.o., w tym w szczególności nie stawia się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i miejscu zawarcia umowy, ZWIK Police Sp. z o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tą osobę wadium.   

7.10.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą przetargu przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

7.11.    Wydanie rzeczy następuje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, chyba że strony postanowią inaczej.

7.12.    ZWIK Police Sp. z.o.o.  zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę i zawarcia umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII.    Ochrona danych osobowych:


8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:

8.1.1    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka

8.1.2    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.

8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.

8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:

8.3.1    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;

8.3.2    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;

8.3.3    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.

8.3.4    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

8.4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

8.4.1    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

8.4.2    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;

8.4.3    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;

8.5.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

8.5.1    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

8.5.2    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

8.5.3    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

8.5.4    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;

8.5.5    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,

8.5.6    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.6.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.

8.7.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.


IX.    Informacje dodatkowe:

9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.

9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega, że warunkiem sprzedaży ciągnika rolniczego opisanego w rozdziale I niniejszego ogłoszenia, może być uzyskanie zgody korporacyjnej obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na podstawie umowy Spółki na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby próg określany w umowie Spółki został przekroczony a ZWIK Police Sp. z o.o. nie uzyskał by zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu brak zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji podmiotowi który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o. 

9.3.    ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191
z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.

9.4.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Dyrektor ds. eksploatacji tel. 726-100-147, siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 8) oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-23 siedziba ZWIK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 219).

9.5.    Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 17 września 2020 r. 

9.6.    Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

    Police dn. 17  września 2020

 

 

pdf Ogłoszenie

pdf wzór umowy

pdf Regulamin postępowania

 

________________________________________________

Postępowanie unieważniono:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/4/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. tekst jednolity z dnia 04 lipca 2019 r.) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa części budynku przy ul. Grzybowej 50 w Policach na potrzeby biura obsługi interesantów.”
1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego części parteru na potrzeby biura obsługi interesantów w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 w Policach                na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień: Główny kod CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

-    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,

-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na przebudowie budynku o wartości robót budowlanych co najmniej 200 000 zł netto (słowni: dwieście tysięcy złotych netto)
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert)


5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-    kwalifikacje/doświadczenie:    co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej  lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej,

5.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga
się aby:

a)    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

b)    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 000 000,00 PLN.

5.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,

6.1.2.    poręczeniach bankowych,

6.1.3.    gwarancjach bankowych,

6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/4/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 100 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 18 września 2020 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Joanna Różycka, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

      Police, dnia 26 sierpnia 2020 r.   

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 23 września 2020 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 18 września 2020 r.

 

  Strona tytułowa

  Instrukcja dla Wykonawców 

  Wzór umowy

  Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie przetargu

pdf  Projekt budowlany

pdf  Projekt wykonawczy i STWiOR

pdf  Przedmiar robót

pdf  Rysunki zamienne

pdf  Decyzja o pozwoleniu na budowę BOI ZWiK

 

 

 

________________________________________________

 

Postępowanie zakończono:


KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/3/2020

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: zwikpolice.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn.: „Zakup minikoparki na potrzeby ZWIK Police Sp z.o.o.”
1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej zwikpolice.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej wraz  przyczepą transportową  dla ZWIK Police Sp. z. o.o., na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 43261000-0 Koparki mechaniczne, 34223310-2 Przyczepy ogólnego zastosowania

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
-    posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki minikoparki (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy)
i wartości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw
o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.

5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością     kredytową nie mniejszą niż 300.000,00 PLN.

5.1.3.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,     na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 300.000, 00 PLN.

5.1.4.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,

6.1.2.    poręczeniach bankowych,

6.1.3.    gwarancjach bankowych,

6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/3/2020. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

 

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 03 września 2020 r.  o godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Jarosław Pykosz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

 

Police, dnia 07 sierpnia 2020 r.    

 

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 13 października 2020 r.

pdf  Informacja z otwarcia ofert z dn. 3 września 2020 r.

 

pdf  Pytania i odpowiedzi nr 1  z dn. 24 sierpnia 2020 r.

pdf  Pytania i odpowiedzi nr 2  z dn. 27 sierpnia 2020 r.

pdf  Pytania i odpowiedzi nr 3  z dn. 1 września 2020 r.

 

SIWZ strona tytułowa

cz. I instrukcja dla Wykonawców

cz. II Wzór umowy

cz. III Opis przedmiotu zamówienia                       

 ________________________________________________


Postępowanie trwa:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/2/2020

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: zwikpolice.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza I Przetarg ustny (licytacja) na zbycie ruchomości wyszczególnionych w poniższym zestawieniu:

I Przetarg ustny (licytacja) zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

I. Opis ruchomości wraz ze wskazaniem ceny wywoławczej oraz wysokości wadium stanowiącego 10 % ceny wywoławczej:

l.p. Nazwa składnika wyposażenia Nr inwentarzowy Rok produkcji

Cena wywoławcza

(zł)  brutto

Wadium 10 % ceny wywoławczej

(zł) brutto

1. Radiotelefon stacjonarny GM 350 1640 1997 r. 100,00 10,00
2. Zasilacz 230 V do radiotelefonu GM 350 1523 1997 r. 50,00 5,00
3. Radiotelefon GP 300 ładowarka do radiotelefonu GP 300

1645

1646

2000 r. 50,00 5,00
4. Radiotelefon ICOM Ładowarka BC 143 do radiotelefonu ICOM

1022

1023

2001 r. 30,00 3,00
5. Radiotelefon GP 300 Ładowarka do radiotelefonu GP 300

1641

1656

2003 r. 50,00 5,00
6. Radiotelefon GP 300 Ładowarka do radiotelefonu GP 300

1643

0944

1997 r.

1999 r.

50,00 5,00
7. Radiotelefon GM 300 0398 1996 r. 50,00 5,00
8. Radiotelefon GM 300 bazowy z zasilaczem  230 v 0391 1996 r. 100,00 10,00
9. Radiotelefon GM 300 1637 1997 r. 50,00 5,00
10. Radiotelefon GM 300 1638 1997 r. 50,00 5,00
11. Radiotelefon GM 350 0951 2001 r. 50,00 5,00
12. Radiotelefon GM 300 1639 1997 r. 50,00 5,00
13. Radiotelefon GM 340 2203 2013 r. 200,00 20,00
14. Radiotelefon GM 300 0397 1996 r. 50,00 5,00
15. Radiotelefon GM 300 wraz
z zasilaczem i osprzętem
0392 1996 r. 100,00 10,00
16. Radiotelefon GM 300 bazowy 1635 1997 r. 50,00 5,00
17. Zasilacz do radiotelefonu 0945 1999 r. 50,00 5,00
18. Radiotelefon GM 300 bazowy 1636 1997 r. 50,00 5,00
19. Zespół prądotwórczy ZE400/20 1448 1995 r. 5 031,33 503,13
20. Kuchenka Gazowa bez piekarnika RAVANSON 2904 2016 r. 105,00 1,50
21. Agregat sprężonego powietrza 0209 1991 r. 1 333,33 133,33
22. Agregat sprężarkowy
WAN-ES
0004 2000 r. 1 333,33 133,33
23. Rower Turystyczny Marwel 0477 2003 r. 6,75 0,68
24. Rower Turystyczny Marwel 0479 2003 r. 6,75 0,68
25. Rower Turystyczny Marwel 0475 2003 r. 6,75 0,68
26. Rower Turystyczny Turing 0296 2004 r. 6,75 0,68

 II. Obciążenia ruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest ruchomość:
Brak

III. Termin i miejsce przetargu:
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wskazanych w punkcie I składników wyposażenia odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307).

IV. Wysokość: wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:
4.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanej ruchomości zgodnie z zestawieniem opisanym w punkcie I niniejszego ogłoszenia przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/2/2020 wraz ze wskazaniem pozycji (od 1 do 26) wyszczególnionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 2 dni robocze przed datą przetargu tj. do dnia 10 sierpnia 2020 r.
4.2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
4.3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
4.4. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).
4.5. W przypadku odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnieniu przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym wadium złożone przez Oferentów zostanie im zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).
4.6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości.
4.7. Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
4.8. Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem umowy, lub który nie stawił się bez usprawiedliwienia w ustalonym terminie i w miejscu zawarcia umowy ZWIK Police Sp. z. o.o. może odstąpić od zawarcia umowy i zatrzymać wpłacone przez tę osobę wadium.

V. Rękojmia:
ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VI. Warunki udziału w przetargu:
6.1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
6.2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:
6.2.1. Okazać Specjaliście ds. Zamówień Publicznych i In –house dokument tożsamości;
6.2.2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
6.2.3. Pisemną informację o numerze rachunku bankowego na jaki należy zwrócić wadium,
6.2.4. Dokumenty wymienione w pkt. 6.2.1. – 6.2.3. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.
6.3. Przetarg wygrywa uczestnik, którego oferta zawiera najwyższą cenę.
6.4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przybicia przy przetargu ustnym. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży będzie protokół przetargu podpisany przez Specjalistę ds. Zamówień Publicznych i In - house oraz osobę wyłonioną z przetargu jako Nabywcę.
6.5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi za okazaniem dowodu zapłaty przez Nabywcę ceny sprzedaży (dowód wpłaty, przelew bankowy, przekaz pocztowy), oraz po dostarczeniu przez Nabywcę oświadczenia o którym jest mowa w pkt 6.8. poniżej.
6.6. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega własność sprzedanej rzeczy do momentu uiszczenia ceny przez Nabywcę.
6.7. Przedmioty sprzedaży można oglądać w dniach od 03 sierpnia 2020r. do 06 sierpnia 2020r. po uprzednim telefonicznym kontakcie z Panią Joanną Różycką tel. 91/42-41-323 w godzinach od 8:00 do 14:00.
6.8. W przypadku zakupu radiotelefonów Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do przeprogramowania częstotliwości radiotelefonów oraz zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu dokument w formie oświadczenia o przeprogramowaniu wraz ze wskazaniem modelu radiotelefonu oraz datą jego przeprogramowania. Niniejszy dokument musi być podpisany przez Nabywcę.

VII. Ochrona danych osobowych:
7.1. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:
a) listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
b) poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.
7.2. Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.
7.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:
1) art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
2) art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
3) Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału
i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.
7.4. Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
7.5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
1) nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
2) podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
3) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;
7.6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
7.7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.
7.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

VIII. Informacje dodatkowe:
8.1. ZWIK Police Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.
8.2. ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191
z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.
8.3. Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. Zamówień publicznych i In house tel. 91/424-13-23, siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 219).
8.4. Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 16 lipca 2020 r.
8.5. Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

Police dn. 16 lipca 2020 r.

pdfRegulamin postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

pdfInformacja nr 1 z dn. 10.08.2020 - przesunięcie terminu przetargu na dn. 27.08.2020


 

 

 ________________________________________________

Postępowanie unieważnione:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/1/2020

 

Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) Etap I

 

termin składania ofert: 31 sierpnia 2020 r. godzina 10:00

termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2020 r. godz. 10:30 (pokój 307)

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/355098 

pdf Ogłoszenie o przetargu

pdf Sprostowanie z dnia 17.06.2020 r.

pdf Informacja o przekazaniu Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania z dnia 25.06.2020 r.

pdf Sprostowanie nr 2 z dn. 29.06.2020 r.

pdf Informacja nr 2 o przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowania z dnia 06.07.2020 r.

pdf Sprostowanie nr 3 z dn. 09.07.2020 r.

 

________________________________________________


 

Postępowanie unieważnione:

 

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/11/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310
fax (+48) 91 31 70  015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn.: „Zakup minikoparki na potrzeby ZWIK Police Sp z.o.o.”

1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

1.1    Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego opisanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej wraz  przyczepą transportową  dla ZWIK Police Sp. z. o.o., na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

2.    Wspólny Słownik Zamówień KOD CPV: 43261000-0 Koparki mechaniczne, 34223310-2 Przyczepy ogólnego zastosowania

3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
-    posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia,
-    sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,
o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione
w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki minikoparki (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy)
i wartości co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każda dostawa. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw
o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.
5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością     kredytową nie mniejszą niż 300.000,00 PLN.
5.1.3.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej     w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia,     na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 300.000, 00 PLN.

5.1.4.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/11/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2020 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 03 marca 2020 r.  do godz. 10.30.

9.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12.    Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Jarosław Pykosz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13.    Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1
i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, 13.02.2020 r.

 

Strona tytułowa SIWZ

Instrukcja dla wykonawców

  Wzór umowy

Opis przedmiotu zamówienia

pdf Informacja nr 1 z dn. 26.02.2020 r.

pdf Pytania i odpowiedzi z dn. 04.03.2020 r.

pdf Informacja nr 2 z dn. 04.03.2020 r.

pdfPytania i odpowiedzi nr 2 z dn. 11.03.2020 r.

pdfInformacja nr 3 z dn. 11.03.2020

pdfInformacja nr 4 z dn. 13.03.2020- przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 31 marca 2020 r.

pdf Informacja nr 5 z dn. 27.03.2020- przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do 30 kwietnia 2020 r.

pdf Pytania i odpowiedzi z dn. 03.04.2020

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30. 04 .2020 r.

 

 


 ________________________________________________

Postępowanie zakończone:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/12/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakłąd Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn. "Zakup paliw płynnych na potrzeby spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w latach 2020-2021"

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóweinia (SIWZ) zamieszczona będzie na stroie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezgotówkowa sprzedaż wymienionych niżej paliw płynnych dla Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp z o.o.  od dnia 18 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. według cen wskazanych na dystrybutorze, pomniejszonych o rabat.

- olej napędowy (letni, zimowy) w ilości ok. 60 000 litrów

- Etylina E95 w ilości ok. 7 000 litrów

1.2. Sprzedawane przez wykonawcę paliwo musi spełniać wymagania obowiązującej Polskiej Normy, ustawy Prawo Energetyczne oraz aktualnego rozporządzenia Ministra Gospodarki dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku rozbieżności, rozporządzenie ma wartość nadrzędną.

1.3. Paliwa tankowane bedą do pojazdów Zamawiającego oraz dla sprzętu mechanicznego do kanistrów w stacjach dystrybucyjnych Wykonawcy na terenie miasta Police nie dalej niż 4 km od siedziby Zamawiającego lub w przypadku wyjazdów służbowych Zamawiającego poza teren miiasta Police na obszarze całej Polski.

1.4. Stacje Dostawcy powinny być otwarte całodobowo lub w godzinach 6:00-22:00.

1.5. Zakup realizowany będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb, indywidualnie dla każdego pojazdu z przypisaną kartą flotową oraz kartą na sprzęt.

1.6.Planowana ilość paliwa do zakupu jest szacunkowa i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa w podanej ilości. Ilość ta może być mniejsza lub większa, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości paliwa lub jej przekroczenia.

1.7. Wykonawca musi legitymować się koncesją na obró paliwami. Ewentualna utrata koncesji będzie skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. O utracie koncesji Wykonawca powiadomi Zamawiającego bezzwłocznie.

2. Wspólny Słownik Zamówień publicznych KOD CPV: 09132100-4 Benzyna Bezołowiowa, 09134100-8 Olej Napędowy.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia od dnia 18.03.2020 r. do 31.12.2021 r.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności jeśłi przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiąjący informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie zostałą skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2  W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wymaga się aby wykonawca:

- posiadał koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. z późn. zm.),

5.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż paliw płynnych o wolumenie co najmniej 100.000 l w skali roku. Wykoanwca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczególowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykarze się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.

5.1.4. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.4.1. Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 600.000,00 PLN.

5.1.4.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilenj w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 600.000,00 PLN.

5.1.5. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunku udziału zostanie dokonana wg formuły "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1. pieniądzu,

6.1.2. poręczeniach bankowych,

6.1.3. gwarancjach bankowych,

6.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych.

6.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWiK/12/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do zapłąty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może yć załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem- określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4. zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do zpłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwaracji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w srt. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały czas związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Przy dokonywaniu wybotu najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 20 %
2 Upust (U) 80 %

 

8. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakłąd Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. zo.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 04 lutego 2020 r. do godz.10:30.

9. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z WYkonawcami ze strony Zamawiającego jest Tomasz Dondalski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15 oraz Jarosław Jóźwiak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax/; 91 317 00 15 w godzinach pracy Zamawiającego z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dniu ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

13. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniiu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191 z późn. zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

14.Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

14.3.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

14.5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

14.6.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

14.9.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police 16 stycznia 2020 r.

SIWZ Strona tytułowa

Część I Instrukcja dla Wykonawców

Część II Wzór umowy

Część III Opis przedmiotu zamówienia

 

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 30.01.2020 r.

pdf Informacja nr 1 z dn. 30.01.2020 r.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 04.02.2020 r.

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 05.03.2020 r.

 

 

 ________________________________________________


Postępowanie zakończono:

KOLEJNY NUMER PRZETARGU W DANYM ROKU: ZWIK/10/2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości należących do Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.


I.    Opis nieruchomości:

1.1    Nieruchomość gruntowa stanowi własność Gminy Police i jest w użytkowaniu wieczystym Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. do dnia 30.06.2116 r. Nieruchomość położona jest w miejscowości Police, przy ul. Tanowskiej 3, składa się z działki nr 318/72 o powierzchni 1,1682 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach, prowadzi księgę wieczystą nr  SZ2S/00021365/8. Nieruchomość gruntowa jest zabudowana stanowiącym odrębnym od gruntu przedmiotem własności budynków, których właścicielem jest ZWIK Police Sp. z o.o., o łącznej powierzchni użytkowej 320,94 m²
1.    Budynek biurowo – socjalny o powierzchni użytkowej 117,95 m ²
2.    Budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 139,53 m ²
3.    Budynek garażowy o powierzchni użytkowej 63,46 m ²
Jednocześnie wskazujemy, że budynki przywołane w pkt 1 i 2 powyżej, w rzeczywistości stanowią jeden jednokondygnacyjny budynek warsztatowo-socjalno-biurowy o powierzchni użytkowej 257,48 m², o powierzchni zabudowy 308 m ² (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerach 321104_4.0009.264_BUD oraz 321104_4.0009.265_BUD). Natomiast budynek przywołany w pkt 3 stanowi jednokondygnacyjny budynek garażowy dwustanowiskowy (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerze 321104_4.0009.37_ BUD).


1.2    Nieruchomość gruntową będącą przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 15 stycznia 2020 r., w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym  z  Panią Joanna Różycką  tel. +91/ 424-13-23.


1.3    Ponadto w księdze wieczystej nr  SZ2S/00021365/8, jak również w ewidencji z kartoteki budynków, jest wskazany stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 56,34 m² o identyfikatorze 321104_4.0009.37_BUD.  Budynek ten nie jest przedmiotem sprzedaży z uwagi na fakt, że zgodnie ze stanem faktycznym przedmiotowy budynek usytuowany jest częściowo na działce sąsiedniej nr 2239/6, a częściowo na działce nr 318/72. Granica pomiędzy ww. działkami przebiega przez budynek, ale mniejsza część budynku położona jest na działce nr 318/72 która stanowi przedmiot postępowania przetargowego. Do tego budynku nie ma wejścia z działki nr 318/72, wejście do budynku wytyczone jest wyłącznie z działki nr 2239/6 która jest własnością Gminy Police w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Policach.

II.    Cena wywoławcza:

Cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na kwotę  682 000,00 zł netto.

III.    Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

3.1.    Nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 318/72 położona w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowana w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Police i przeznaczona jest pod teren komunalnego ujęcia wody podziemnej „Tanowska” do dalszego użytkowania oznaczonego symbolem B7NW.


3.2.    Strefa ochronna ujęcia wody podziemnej przy ul. Tanowskiej w Policach została zniesiona Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 1/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. oraz Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2017 r.


3.3.    Brak wpisów: w dziale IV Księgi wieczystej – HIPOTEKA oraz brak zobowiązań.


3.4.    Nieruchomość posiada wpisy w dziale III Księgi wieczystej – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA. Rodzaj wpisów: ograniczone prawo rzeczowe - bezpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 318/65, opisanej w KW nr 23412, polegająca na  prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 318/72 pasem gruntu stanowiącym utwardzony dojazd.


3.5.    Nieruchomość posiada kształt regularny, nawierzchnia częściowo utwardzona w obrębie dojazdu i dojścia do budynków, teren przed budynkiem warsztatowym i garażem zagospodarowany jako plac manewrowy i parking. Pozostała część działki o nawierzchni gruntowej, trawiastej z licznymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. Teren jest ogrodzony. Wjazd na działkę zabezpieczony bramą uchylną, działka uzbrojona w infrastrukturę techniczną (sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacja sanitarna, instalacja grzewcza - własne źródło ciepła), w środkowo-wschodniej części działki został wydzielony teren pod istniejącą murowaną stację transformatorową, stanowiący własność Enea Operator Sp. z.o.o. – działka nr 318/65 (służebność przejazdu i przechodu na działce nr 318/72 wydzielona pasem stanowiącym utwardzony dojazd).


3.6.    Na terenie nieruchomości gruntowej znajduje się część budynku gospodarczego oznaczonego numerem 37 (opisany w księdze wieczystej identyfikatorem budynku o numerze 321104_4.0009.37_BUD). Budynek usytuowany jest wzdłuż południowej granicy działki, zgodnie z mapą ewidencyjną częściowo przekraczając granice przedmiotowej działki co zostało opisane w dziale I pkt 1.3.

IV.    Termin i miejsce przetargu:

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce  odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (II piętro pok. nr 307).


V.    Wysokość: wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

5.1.    Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w walucie polskiej w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 68 200,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście 00/100) przelewem na rachunek bankowy BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN o numerze: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189, tytułem: wadium w sprawie nr ZWIK/10/2019. Wadium musi zostać zaksięgowane na ww. rachunku bankowym co najmniej na 2 dni robocze przed datą przetargu tj. do dnia 14 stycznia 2020 r.


5.2.    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.


5.3.    Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


5.4.    Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).


5.5.    W przypadku odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny, unieważnieniu przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym wadium złożone przez Oferentów zostanie im zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich rachunki bankowe niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych).


5.6.    Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia nieruchomości.


5.7.    Wadium przepada na rzecz ZWIK Police Sp. z.o.o, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.


5.8.    Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia przed podpisaniem aktu notarialnego, lub który nie stawił się bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 7.5. nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

VI.    Rękojmia:

ZWiK Police Sp. z o. o. zastrzega wyłączenie rękojmi za wady.

VII.    Warunki udziału w przetargu:

7.1.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


7.2.    Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik winien:


7.2.1.    przedłożyć Komisji Przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz Regulaminem, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
7.2.2.    okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości;
7.2.3.    w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów uczestnik przetargu winien przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG), stosowne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości osoby reprezentującej;
7.2.4.    okazać Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium;
7.2.5.    dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1. – 7.2.4. winny być złożone najpóźniej 2 godziny przed przetargiem.


7.3.    Cenę nabycia stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu ustnym.


7.4.    Protokół z przeprowadzonego przetargu, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej oraz przez osobę wyłonioną w przetargu, jako Nabywcę nieruchomości, stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.


7.5.    Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, zostanie przez ZWIK Police Sp. z o.o. zawiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie 14 dni od zakończenia przetargu wynikiem pozytywnym.


7.6.    Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego obciążają Nabywcę nieruchomości.


7.7.    Obciążenia podatkowe, związane z nabywaną nieruchomością, Nabywca jest zobowiązany ponosić od dnia wydania mu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu potwierdzonego protokołem przejęcia nieruchomości we władanie.

VIII.    Ochrona danych osobowych:

8.1.    W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku ze złożeniem przez Państwa oferty i Państwa udziału w naszym postępowaniu wyboru oferenta, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych i korzystania z Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych, w następujący sposób:


a)    listownie na adres Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
b)    poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: 500 071 091.


8.2.    Państwa dane będą przetwarzane w celach wynikających z postępowania wyboru oferenta, w związku z realizacją czynności przed zawarciem umowy, a w przypadku wyboru Państwa oferty – w związku zawarciem i realizacją umowy oraz w celu utrzymania kontaktów.


8.3.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akt złożenia oferty, uczestnictwa w postepowaniu wyboru oferenta oraz następujące przepisy prawa:


1)    art. 6, ust.1 lit. b oraz c RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań przed jej zawarciem oraz do wypełnienia naszych obowiązków prawnych, np. obowiązków archiwizacji;
2)    art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, przy czym zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością i nie wpływamy nadmiernie na Państwa podstawowe prawa i wolności;
3)    Takimi uzasadnionymi interesami są, m.in.: weryfikacja złożonych ofert, potencjału
i doświadczenia Oferenta oraz weryfikacja Państwa danych w publicznych rejestrach, umożliwienie kontaktu, zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami.


8.4.    Państwa dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu wyboru oferenta, realizacji warunków umowy (w przypadku wyboru Państwa oferty), spełnienia obowiązków Ordynacji podatkowej (co do zasady przez okres 5 lat) obowiązków archiwizacyjnych oraz przez okres niezbędny dla celów ustalania lub dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi roszczeniami - co do zasady nie dłużej, niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.


8.5.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:


1)    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
2)    podmioty przetwarzające – którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;  Dostęp tych podmiotów do Państwa danych będzie  ograniczony wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych;
3)    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sądy, prokuratorzy, instytucje kontrolne), w przypadku uzasadnionego żądania;


8.6.    Przysługują Państwu następujące uprawnienia:


1)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)    prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4)    prawo wyrażenia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane z powodu naszych uzasadnionych interesów;
5)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
6)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


8.7.    Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, natomiast w związku ze złożeniem przez Państwa oferty, a w przypadku jej wybrania, będzie warunkiem niezbędnym do skutecznego zawarcia i realizacji umowy oraz utrzymania kontaktów.


8.8.    W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub pozyskujemy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak np.: CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, KRS -Krajowy Rejestr Sądowy, GUS - Główny Urząd Statystyczny, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji.

IX.    Informacje dodatkowe:

9.1.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zastrzega się również prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu przed wyznaczonym w ogłoszeniu terminem przetargu.


9.2.    ZWIK Police Sp. z o.o.  zastrzega, że warunkiem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce, jest uzyskanie zgód korporacyjnych obowiązujących w ZWIK Police Sp. z o.o. na dokonanie ww. sprzedaży. W sytuacji, gdyby ZWIK Police Sp. z o.o.  nie uzyskał zgód korporacyjnych na dokonanie ww. sprzedaży, wówczas poinformuje podmiot, który wygrał przetarg, że nie dojdzie do sprzedaży z powodu braku zgód korporacyjnych na dokonanie sprzedaży, co będzie oznaczało, że pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu ZWIK Police Sp. z o.o.  nie jest zobowiązany do sprzedaży, a całe postępowanie zostaje zakończone unieważnieniem. W takiej sytuacji, podmiotowi, który wygrał przetarg nie przysługuje żadne roszczenie względem ZWIK Police Sp. z o.o.


9.3.    ZWIK Police Sp. z o.o. informuje, że zgodnie ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) w przypadku zamówień sektorowych, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy PZP, wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w wyżej przywołanej ustawie.


9.4.    Uprawnionymi do udzielania dodatkowej informacji są: Pan Jacek Stasiak – Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji tel. 726-100-14, siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 8) oraz Pani Joanna Różycka – Specjalista ds. zamówień publicznych i In-house tel. 91/424-13-23 siedziba ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pok. 219).


9.5.    Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police w dniu 12 grudnia 2019 r.


9.6.    Informacja o przetargu zamieszczona została również na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. – www.zwikpolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.police.pl.

Police dn. 12 grudnia 2019 r.

pdf Regulamin postępowania przy sprzedaży nieruchomości i ruchomości ZWiK Police Sp. z o.o.

 

 

 ________________________________________________

Postępowanie unieważnione:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie (etap II – odcinek leśny)”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl


1.1.    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej o długości 655 m (od pompowni do km 1+515 wg projektu przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin) w działkach nr 11/3, 11/4, 16, 22  z obrębu 3017 znajdujących się pomiędzy ul. Przęsocińską w Szczecinie a istniejącą przepompownią, polegająca na wymianie istniejącego rurociągu stalowego z częściowym demontażem rurociągu oraz przełączeniu do istniejącej sieci, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.


Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 120 dni od dnia podpisania umowy.


3.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


-    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


3.1.    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:


3.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.


3.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy  i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej lub gazowej o długości minimalnej 0,5 km i średnicy minimalnej Ø160 PE.
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).


3.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1117).


3.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:


3.1.4.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 750 000,00 PLN.
3.1.4.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 2 mln PLN.


3.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.


4.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


4.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


4.1.1.    pieniądzu,
4.1.2.    poręczeniach bankowych,
4.1.3.    gwarancjach bankowych,
4.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,


4.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/9/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.


4.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.


4.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.


4.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:


4.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
4.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
4.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
4.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.


4.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.


5.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S) 20 %


6.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police  w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2019 r. r. do godz. października 2019 r. do godz. 10.30.


7.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


8.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


9.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.


10.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15,
w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).


11.  Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.


12.  Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:


12.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
12.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:


12.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
12.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
12.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);


12.3.    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
12.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
12.5.    mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
12.6.    odbiorcami Państwa danych osobowych są:
12.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
12.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
12.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
12.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;


12.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
12.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
12.9.    dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, dnia 8 października 2019 r.

 

pdf SIWZ strona tytułowa

pdf Cz. I Instrukcja dla Wykonawców

pdf Cz.II Wzór umowy

pdf Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

pdf Ogloszenie przetargu

pdf Decyzja nr 664.19

pdf Projekt cz. 1-10

pdf Projekt cz. 11-12

pdf Projekt cz. 13-20

pdf Przedmiar robót

pdf STWIOR

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 21.10.2019 r.

 

 

 ________________________________________________

 Postępowanie unieważnione:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działek nr 11/3, 11/4, 16, 22 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie (etap II – odcinek Leśny)”


1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl


1.1.    Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej o długości 655 m (od pompowni do km 1+515 wg projektu przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin) w działkach nr 11/3, 11/4, 16, 22  z obrębu 3017 znajdujących się pomiędzy ul. Przęsocińską w Szczecinie a istniejącą przepompownią, polegająca na wymianie istniejącego rurociągu stalowego z częściowym demontażem rurociągu oraz przełączeniu do istniejącej sieci, na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.


Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


2.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 70 dni od dnia podpisania umowy.


3.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


-    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


3.1.    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:


3.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
3.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy  i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości minimalnej
1 km i średnicy minimalnej Ø225 PE.
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).
3.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1117).
3.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:


3.1.4.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.
3.1.4.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 2 mln PLN.


3.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.


4.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


4.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


4.1.1.    pieniądzu,
4.1.2.    poręczeniach bankowych,
4.1.3.    gwarancjach bankowych,
4.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,


4.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/8/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
4.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
4.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:


4.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
4.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
4.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
4.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.


4.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.


5.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S) 20 %


6.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2019 r. r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 27 września 2019 r. do godz. 10.30.
7.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
9.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
10.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15,
w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).
11.  Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
12.  Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:


12.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
12.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:


12.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
12.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
12.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);


12.3.    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
12.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
12.5.    mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
12.6.    odbiorcami Państwa danych osobowych są:


12.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
12.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
12.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
12.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;


12.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
12.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
12.9.    dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

pdf SIWZ strona tytułowa

pdf Instrukcja dla Wykonawców

pdf Cz.II Wzór umowy

pdf Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

pdf Ogloszenie przetargu

pdf Decyzja nr 664.19

pdf Projekt cz. 1-10

pdf Projekt cz. 11-12

pdf Projekt cz. 13-20

pdf Przedmiar robót

pdf STWIOR

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dn. 19.09.2019 r.

 

 pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.09.2019 r.

 

 ________________________________________________

  Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na dostawę pn.: „Dostawa energii elektrycznej do obiektów ZWIK Police Sp. z o .o w roku 2020 i 2021”

kolejny numer PRZETARGU w danym roku: ZWIK/6/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej do 91 obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. znajdujących się w miejscowościach:

    - Police,
    - Tanowo,
    - Trzebież,
    - Drogoradz,
    - Uniemyśl,
    - Niekłończyca,
    - Wieńkowo,
    - Dębostrów,
    - Węgornik,
    - Tatynia,
    - Sierakowo,
    - Pilchowo,
    - Przęsocin,
    - Trzeszczyn.
    na potrzeby eksploatacji obiektów/lokali szczegółowo wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej w ilości 1.742.000 kWh, stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na energię w okresie 12 miesięcy tj. 3.484.000 kWh w okresie 24 miesięcy.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 roku.
4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
    - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
4.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
4.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wymaga się aby wykonawca:
- posiadał aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną ważną w okresie wykonywania umowy
- posiadał zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z jednostkami organizacyjnymi w Szczecinie podanymi w Rozdziale VII SIWZ.
4.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 3.500.000 kWh w skali roku. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunku w tym zakresie. Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku poprzez złożenie oświadczenia według Załącznika nr 3 do SIWZ.
4.1.4. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:
4.1.4.1. Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 600.000,00 PLN.
4.1.4.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 600.000, 00 PLN.
4.1.5. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 34.000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
5.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
5.1.1. pieniądzu,
5.1.2. poręczeniach bankowych,
5.1.3. gwarancjach bankowych,
5.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/6/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
5.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
5.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
5.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
5.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
5.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,
5.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
5.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 100 %
 
7. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 6 września 2019 r. do godz. 10.30.
8. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
11.Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Tomasz Szczepański, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).
12. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
13. Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:
13.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;
13.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
13.2.1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
13.2.2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
13.2.3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);
13.3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
13.4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;
13.5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
13.6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
13.6.1. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
13.6.2. upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
13.6.3. podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
13.6.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;
13.7. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
13.8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
13.9. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

 SIWZ- strona tytułowa 

 Cz. I Instrukcja dla wykonawców

 Cz. II Wzór Umowy

 Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

05. Ogłoszenie o przetargu

pdfPytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 13.08.2019 r.

pdfInformacja nr 1 z dnia 13.08.2019 r.

pdf  Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.09.2019 r.

pdf  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.09.2019 r.

 

 ________________________________________________

 Postępowanie unieważnione

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na roboty budowlane pn.:

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach

kolejny numer PRZETARGU w danym roku: ZWIK/7/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach polegającą na likwidacji (rozbiórce) części nadziemnej przepompowni, wykonaniu pokrywy przepompowni oraz instalacji dwóch pomp wraz z całym orurowaniem oraz armaturą, instalacji kosza przechwytującego nieczystości stałe oraz likwidacja uszkodzeń ścian zbiornika w części podziemnej komory suchej.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków, CPV 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2020 roku.

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-  posiadają niezbędną wiedzę i oświadczenie,

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

4.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków o wartości minimum 500 tys. (pięćset tysięcy) PLN brutto,

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej lub innego urządzenia kanalizacyjnego podczas której wykonawca zastosował urządzenia i instalacje do zapewnienia czasowego odcięcia napływu ścieków oraz zapewnienia ciągłości przesyłu ścieków napływających,

- 1 (jedną) robotę budowlaną elementem, której były roboty polegające na rozbiórce częściowej lub całości obiektu związanego z gospodarką ściekową
o konstrukcji żelbetowej.

Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).

4.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej.

4.1.4 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

4.1.4.1 Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

4.1.4.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 1 mln PLN.

4.1.5. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

5.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

5.1.1. pieniądzu,

5.1.2. poręczeniach bankowych,

5.1.3. gwarancjach bankowych,

5.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/7/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

5.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

5.5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

5.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

5.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

5.5.3.kwotę gwarancji/poręczenia,

5.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S) 20 %

7. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 31 lipca 2019 r. do godz. 10.30.

8. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

11. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

12. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

13. Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

13.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

13.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

13.2.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

13.2.2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

13.2.3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

13.3. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

13.4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

13.5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

13.6. odbiorcami Państwa danych osobowych są:

13.6.1. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

13.6.2. upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

13.6.3. podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

13.6.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

13.7. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

13.8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

13.9. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310

pdf 01.  SIWZ strona tytułowa

pdf 02. Cz. I Instrukcja dla Wykonawców

pdf 03. Cz. II Wzór umowy

pdf 04. Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

pdf 05. Ogłoszenie o przetargu

pdf Decyzja nr 989

pdf Projekt budowlany 1a

pdf Przedmiar robót branży budowlanej

pdf Przedmiar robót branży elektrycznej

pdf Przedmiar robót branży sanitarnej

pdf STWiORB

pdf Projekt wykonawczy branży elektrycznej

pdfProjekt branży konstrukcyjno-budowlanej

pdf Projekt wykonawczy branży sanitarnej

pdf Projekt budowlany 1b

pdfProjekt budowlany 2

pdfProjekt budowlany 3

pdfPytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 23.07.2019 r.

pdfInformacja nr 1 z dnia 23.07.2019 r.

pdfPytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 29.07.2019 r.

pdfRegulamin postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez Spółkę ZWiK Police Sp. z o.o.

pdf Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.07.2019 r.

pdf Zawiadmienie o unieważnieniu postępowania

 

________________________________________________

Postępowanie  unieważnione

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na roboty budowlane pn.:

Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach

kolejny numer PRZETARGU w danym roku: ZWIK/4/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Tanowskiej w Policach polegającą na likwidacji (rozbiórce) części nadziemnej przepompowni, wykonaniu pokrywy przepompowni oraz instalacji dwóch pomp wraz z całym orurowaniem oraz armaturą, instalacji kosza przechwytującego nieczystości stałe oraz likwidacja uszkodzeń ścian zbiornika w części podziemnej komory suchej.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia,
CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków, CPV 45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 marca 2020 roku.

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-  posiadają niezbędną wiedzę i oświadczenie,

-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.1.1. W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

4.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków o wartości minimum 500 tys. (pięćset tysięcy) PLN brutto,

- 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej lub innego urządzenia kanalizacyjnego podczas której wykonawca zastosował urządzenia i instalacje do zapewnienia czasowego odcięcia napływu ścieków oraz zapewnienia ciągłości przesyłu ścieków napływających,

- 1 (jedną) robotę budowlaną elementem, której były roboty polegające na rozbiórce częściowej lub całości obiektu związanego z gospodarką ściekową
o konstrukcji żelbetowej.

Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).

4.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Kierownik budowy:

- osoba posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

- Kierownik robót sanitarnych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi

- Kierownik robót elektrycznych:

- osoba. posiadająca prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),

-   kwalifikacje/doświadczenie:   co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej.

4.1.4 W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

4.1.4.1 Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

4.1.4.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 1 mln PLN.

4.1.5. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

5.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

5.1.1. pieniądzu,

5.1.2. poręczeniach bankowych,

5.1.3. gwarancjach bankowych,

5.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/4/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

5.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

5.5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

5.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

5.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

5.5.3.kwotę gwarancji/poręczenia,

5.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

5.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

6. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S) 20 %

7. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 10.00. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 19 czerwca 2019 r. do godz. 10.30.

8. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

11. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15,  w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

12. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2191 z późn.zm.) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

13. Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

13.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;

13.2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:

13.2.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

13.2.2. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

13.2.3. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.);

13.3. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

13.4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;

13.5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;

13.6. odbiorcami Państwa danych osobowych są:

13.6.1. wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;

13.6.2. upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

13.6.3. podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;

13.6.4. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

13.7. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);

13.8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);

13.9. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310

pdf 01.  SIWZ strona tytułowa

pdf 02. Cz. I Instrukcja dla Wykonawców

pdf 03. Cz. II Wzór umowy

pdf 04. Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

pdf 05. Ogłoszenie o przetargu

pdf Decyzja nr 989

pdf Projekt budowlany 1a

pdf Przedmiar robót branży budowlanej

pdf Przedmiar robót branży elektrycznej

pdf Przedmiar robót branży sanitarnej

pdf STWiORB

pdf Projekt wykonawczy branży elektrycznej

pdfProjekt branży konstrukcyjno-budowlanej

pdf Projekt wykonawczy branży sanitarnej

pdf Projekt budowlany 1b

pdfProjekt budowlany 2

pdfProjekt budowlany 3

pdfInformacja o unieważnieniu postępowania z dnia 19.06.2019 r.

 

________________________________________________

Postępowanie unieważnione

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o. o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na dostawę pn.:

„Zakup samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego dla ZWIK Police Sp. z o. o. ”

kolejny numer sprawy w danym roku: ZWIK/5/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego dla ZWIK Police Sp. z o. o.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 34144000-8 Pojazdy silnikowe do specjalnego zastosowania,    CPV 34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 7 miesięcyod dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-          posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1. .Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania   ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym      okresie wykonał: co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 1.700.000.00 zł (słownie jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100) brutto każda dostawa. *Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie dostawy w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np.   protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).

5.1.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1. Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 800.000,00 PLN.

5.1.3.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 1 800.000, 00 PLN.

5.1.3.3. Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6. 1.1. pieniądzu,

6. 1.2. poręczeniach bankowych,

6. 1.3. gwarancjach bankowych,

6. 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

6. 2.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/5/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. 3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6. 5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6. 5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem- określenie przedmiotu zamówienia

6. 5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,

6. 5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego  w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Posiadany serwis krajowy (P) 10 %
3 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 10 %

 

8. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 10.00. (zmiana terminu składania ofert: Informacja nr 1 poniżej)

9.  Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp.      z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 10.30. (zmiana terminu otwarcia ofert: Informacja nr 1 poniżej)

10. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

13. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Krzysztof Freitag, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15, w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

 Police, 13 maja 2019 r.

SIWZ- strona tytułowa

Cz. I Instrukcja dla wykonawców

Cz. II Wzór Umowy

Cz. III Opis przedmiotu zamówienia

pdf Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 17.05.2019 r.

pdf Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 20.05.2019 r. 

pdf Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 28.05.2019 r. 

pdf Informacja nr 1 z dnia 04.06.2019 r.

pdf Pytania i odpowiedzi nr 4 z dnia 10.06.2019 r.

 

pdf Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.06.2019 r.

 

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27.06.2019 r.

 

 

 

Postępowanie trwa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 41 310, fax(+48) 91 31 70 015
adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na roboty budowlane pn.: „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w granicach działki nr 86/2 z obrębu 3017 przy
ul. Przęsocińskiej w Szczecinie”

1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl i www.bip.police.pl


2.    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową odcinka sieci wodociągowej w granicach działki nr 86/2 z obrębu 3017 przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie.
Główny przedmiot zamówienia: CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.


3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


4.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.


5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


5.1.    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:


5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.


5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących wiedzy i doświadczenia, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości minimalnej 0,2 km i średnicy minimalnej Ø225 PE.
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania ofert).


5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane  w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 1725).


5.1.4.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:


5.1.4.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 200 tys. PLN.


5.1.4.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 1 mln PLN.


5.1.5.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.


Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.


6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,


6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin,
z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/3/2019. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.


6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.


6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.


6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:


6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.


6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.


7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu wykonania (S)
20 %8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 10.00.


9.    Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 27 marca 2019 r.  o godz. 10.30.


10.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


12.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.


13.    Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15,
w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).


14.    Informacja dla uczestników postępowania o udzielanie zamówienia wynikająca z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.:


14.1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police  Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police;


14.2.    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:


14.2.1.    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);
14.2.2.    rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);
14.2.3.    ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217);


14.3.    posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;


14.4.    Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres zgodny z przepisami obowiązującego prawa;


14.5.    mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania,  iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;


14.6.    odbiorcami Państwa danych osobowych są:
14.6.1.    wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne;
14.6.2.    upoważnieni pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
14.6.3.    podmioty przetwarzające – którym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
14.6.4.    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;


14.7.    Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);


14.8.    Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126);


14.9.    dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Górka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 91 42-41-310.

Police, 13 marca 2019 r.

 

SIWZ strona tytułowa.docx

Instrukcja dla Wykonawców.doc

Wzór umowy.doc

Opis przedmiotu zamówienia

         Projekt cz. 1-10.zip

         Projekt cz. 11-14.zip

pdf STWiORB.pdf

pdf Przedmiar robót.pdf

pdf Decyzja nr 1721.18.pdf

pdf Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.03.2019 r.

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.04.2019 r.

 

 

 Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 21 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami) na dostawę pn.: „Zakup fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego dla ZWIK Police Sp. z o.o. ”

 

1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl


2.    Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego dla ZWIK Police Sp. z o.o.
Główny przedmiot zamówienia: CPV 34144000-8 Pojazdy silnikowe do specjalnego zastosowania, CPV 34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów.\


3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.


4.    Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 240 dni od dnia podpisania umowy.


5.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:


-    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


5.1.    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:


5.1.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie
z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.


5.1.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:
Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej 1 (jednej) sztuki samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej
2 000.000.00 zł (słownie dwa miliony złotych 00/100) brutto każda dostawa. *Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie dostawy w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).


5.1.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:


5.1.3.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 2mln PLN.


5.1.3.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej niż 2 mln PLN.


5.1.3.3.    Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.


6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


6.1.    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,


6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/5/2018. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.


6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.


6.4.    Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.


6.5.    Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:


6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.


6.6.    Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.


7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:


  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Posiadany serwis krajowy (P) 10 %
3 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 10 %

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police
w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 luty 2019 r. do godz. 10.00.


9.    Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp.      z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 28 luty 2019 r.  o godz. 10.30.


10.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


12.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.


13.    Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Ireneusz Stasiełuk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15,
w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).


Police, dnia 1 luty 2019 r.   

 SIWZ_strona tytułowa

 Cz.I_Instrukcja_Dla_Wykonawców

 Cz.II_Wzór Umowy

 CZ.III_Opis przedmiotu zamówienia

pdf Informacja nr 1 z dnia 27.02.2019 r. - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 06.03.2019 r.

 

pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 21 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą Nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na dostawę pn.:

Zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowanego do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t

Znak sprawy: ZWIK/2/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowanego do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego,  o  ładowności do 3,5 t.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

5.1.2.1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej  1 (jednej) sztuki samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowana do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t. (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 80.000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto każda dostawa. *Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie dostawy w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).

5.1.3.W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

5.1.3.2.Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 mln PLN

Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1. pieniądzu,

6.1.2. poręczeniach bankowych,

6.1.3. gwarancjach bankowych,

6.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/2/2018. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem- określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego                    w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

 

8. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 luty 2019 r. do godz. 10.00.

9. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 14 luty  2019 r. o godz. 12.00.

10. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

13. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Ireneusz Stasiełuk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15, w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

Police, dnia 15.01.2019 r. 

Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla wykonawców

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

pdf Zawiadomienie z dnia 08.03.2019 r. o unieważnieniu postępowania

 

 

 


Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 21 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą Nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na dostawę pn.:

Zakup samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowanego do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t

Znak sprawy: ZWIK/1/2019

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl 

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowanego do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego,  o  ładowności do 3,5 t.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

5.1.2.1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej  1 (jednej) sztuki samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowana do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t. (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 80.000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto każda dostawa. *Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie dostawy w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).

5.1.3.W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

5.1.3.2.Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 mln PLN

Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1. pieniądzu,

6.1.2. poręczeniach bankowych,

6.1.3. gwarancjach bankowych,

6.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/1/2018. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem- określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego                    w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

 

8. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 luty 2019 r. do godz. 10.00.

9. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 14 luty  2019 r. o godz. 10.30.

10. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

13. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Ireneusz Stasiełuk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15, w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

Police, dnia 15.01.2019 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla wykonawców

Wzór umowy

  Informacja z otwarcia ofert

 pdf Zawiadomienie z dnia 08.03.2019 r. o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 21 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (przyjęty uchwałą Nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami)

na dostawę pn.:

Zakup 2 szt. samochodów dostawczych tzw. brygadówka – przystosowana do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t

Znak sprawy: ZWIK/4/2018

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 (dwóch) sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczych tzw. brygadówka – przystosowanych do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego,  o  ładowności do 3,5 t.

Główny przedmiot zamówienia: CPV 34130000-7 Pojazdy silnikowe do transportu towarów.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

5. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

-          posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

-         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

5.1.1.W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

5.1.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

5.1.2.1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 (dwie) dostawy co najmniej  1 (jednej) sztuki samochodu dostawczego tzw. brygadówka – przystosowana do przewozu 7 osób, typu skrzyniowego, o ładowności do 3,5 t. (przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 80.000,00 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy 00/100) brutto każda dostawa. *Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie dostawy w tym okresie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).

5.1.3.W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.1.3.1.Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

5.1.3.2.Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 mln PLN

Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.

Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.

6. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1. pieniądzu,

6.1.2. poręczeniach bankowych,

6.1.3. gwarancjach bankowych,

6.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr ZWIK/4/2018. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6.5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem- określenie przedmiotu zamówienia,

6.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego                    w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

 

8. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz. 10.00.

9. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp.      z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 10.30.

10. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

13. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Ireneusz Stasiełuk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15, w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

Police, dnia 06.12.2018 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.12.2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla wykonawców

Wzór umowy

 

 

 

 

  Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 21 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (uchwała Nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r.)

na dostawę pn.:

„Dostawa kraty zgrzebłowej wraz z prasopłuczką skratek”

Znak sprawy: ZWIK/3/2018

1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl, tablicy informacyjnej w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.bip.police.pl
2.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa kraty zgrzebłowej wraz z prasopłuczką skratek. W ramach Zadania Wykonawca wykona dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi kraty zgrzebłowej wraz z prasopłuczką skratek. 
Główny przedmiot zamówienia: CPV 45252130-8 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4.    Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 28 grudnia 2018 roku.
5.   O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


5.1.    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:


5.2.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.


5.3.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:


5.3.1.1.    Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

- co najmniej 3 dostawy wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem kraty zgrzebłowej o konstrukcji tożsamej z wymaganiami opisanymi w SIWZ; oświadczenie musi potwierdzać, że pracujące kraty wymienione w oświadczeniu wyposażone są w ruszt cedzący wykonany z GFK (przez 1 dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy).*Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie w tym okresie (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).

- oraz co najmniej 3 dostawy wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem prasopłuczki skratek o konstrukcji tożsamej z wymaganiami  opisanymi w niniejszym SIWZ (przez 1 dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy).*Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie w tym okresie (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).

5.3.1.2. Wykonawca przedstawił oświadczenie producenta o zabezpieczeniu antykorozyjnym urządzenia metodą pasywacji zanurzeniowej.

5.3.1.3. Wykonawca przedstawił certyfikaty ISO 9001 oraz 14 001 (w przypadku gdy proces pasywacji prowadzony jest poza zakładem produkcyjnym wymaga się aby proces ten był wykonany w także w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 14 001 aby wyeliminować negatywny wpływ procesu na środowisko).

 

5.4.3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

5.4.1.1. Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.

5.4.1.2. Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 mln PLN.

Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.


6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 600,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

6.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

6.1.1. pieniądzu,

6.1.2. poręczeniach bankowych,

6.1.3. gwarancjach bankowych

6.1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

6.2. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostawa kraty zgrzebłowej wraz z prasopłuczką skratek”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.3. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

6. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

6.5.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

6.5.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem- określenie przedmiotu zamówienia

6.5.3. kwotę gwarancji/poręczenia,

6.5.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.

7. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

  Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
3 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 20 %

 

8. Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2018 r. do godz. 10.00.

9. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

11. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

12. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Natalia Jastrzębska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15, w godzinach pracy Zamawiającego , z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

 

Police, dnia 18.09.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.09.2018 r.

Wyjaśnienie z dnia 21.09.2018 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla wykonawców

Wzór umowy

 

 Postępowanie zakończone

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (+48) 91 42 21 310, fax(+48) 91 31 70 015

adres strony internetowej: www.zwik.police.pl

ogłasza przetarg nieograniczony

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych przez spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (uchwała Nr 23/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z dnia 28 marca 2018 r.)

na dostawę pn.:

„Dostawa dwóch sitopiaskowników typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY”

Znak sprawy: ZWIK/2/2018

 

1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl
2.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch sitopiaskowników typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY. W ramach Zadania Wykonawca wykona dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi dwóch sitopiaskowników typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY – 1 szt. do dn. 20.12.2018 r.  i 1 szt. od dn. 01.01.2019 r. do dn. 30.06.2019 r.
Główny przedmiot zamówienia: CPV 45252130-8 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków.
3.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
4.    Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku.

Termin wykonania dostawy, montażu i uruchomienia pierwszego sitopiaskownika jest wyznaczony na dzień 20 grudnia 2018 r. (termin pośredni).

Termin wykonania dostawy, montażu i uruchomienia drugiego sitopiaskownika jest wyznaczony na dzień 30 czerwca 2019 r. (termin końcowy).


5.   O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-    posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
-    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.


5.1.    Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:


5.2.1.    W zakresie podlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Ustawy PZP. Zamawiający informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią przepisu art. 133 ust. 4 Ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.


5.3.2.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:


5.3.1.1.    Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i szkoleniem sitopiaskownika typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY (przez 1 dostawę należy rozumieć dostawę realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 400.000 zł (słownie czterysta tysięcy) brutto.*Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat” rozumie się zakończenie w tym okresie (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 3 lata przed terminem składania ofert).

5.4.3.    W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:


5.4.1.1.    Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 1 mln PLN.


5.4.1.2.    Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 1 mln PLN


Ponadto spełniają wymogi zawarte w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ.


6.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


6.1.        Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:


6.1.1.    pieniądzu,
6.1.2.    poręczeniach bankowych,
6.1.3.    gwarancjach bankowych,
6.1.4.    gwarancjach ubezpieczeniowych,


6.2.    Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Dostawa sitopiaskowników typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.


6.3.    Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP.
6.4.        Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.
6.5.        Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:


6.5.1.    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
6.5.2.    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
6.5.3.    kwotę gwarancji/poręczenia,
6.5.4.    zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.


6.6.        Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.


7.    Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

Kryterium: Waga:
1 Cena brutto (C) 80 %
2 Skrócenie terminu pośredniego (S) 10 %
3 Wydłużenie okresu gwarancji (G) 10 %

 

8.    Ofertę, w formie i treści zgodnej z SIWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godz. 10.00.


9.    Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police w sali konferencyjnej (pok. Nr 307) w dniu 23 lipca 2018 r. o godz. 10.30.


10.    Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


11.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


12.    Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.


13.    Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami, ze strony Zamawiającego, jest: Janusz Zdziebło, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax: 91 317 00 15, w godzinach pracy Zamawiającego, z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni ustawowo wolnych od pracy (dni świątecznych).

Police, 13.07.2018 r.


Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja dla wykonawców

Wzór umowy

 

Informacja Nr 1 z dnia 19.07.2018 r.

Wyjaśnienie

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 1.08.2018 r.

 

 

 

Postępowanie zakończone

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp z o.o.
o zbyciu samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów ulicznych i przewozu nieczystości SW 201/42A  Star 1142 K-II nr rej. ZPL E302

w trybie ustnego przetargu ustnego (licytacji).


Zgodnie z uchwałą Nr 1/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Police Sp. z o.o. z   dnia 16 stycznia 2018r. w   sprawie zbycia samochodu specjalnego  do czyszczenia   wpustów   ulicznych   i przewozu  nieczystości  Star SW 201/42A w  trybie  przetargu  ustnego (licytacji)   i powołaniu  komisji przetargowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Police Sp.  o.o. ogłasza przetarg ustny.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:


• Przedmiotem sprzedaży jest:  samochód ciężarowy wraz z zabudową specjalną
• Numer rejestracyjny:  ZPL E302
• Marka pojazdu: STAR
• model pojazdu: 1142 K-II
• rok produkcji: 1995
• przystosowanie pojazdu:  samochód   specjalny   do  czyszczenia   wpustów   ulicznych   i przewozu nieczystości.
• rodzaj silnika: olej napędowy
• ilość osi / ilość kół - 2/6
• pojemność silnika: 6842 cm3
• moc silnika: 110,29 kW
• masa własna: 7200 kg
• dopuszczalna masa całkowita: 10 775 kg
• maksymalny naciska na oś:
    - przednią 39,00 kN
    - tylną 78,75 kN
• wskazania licznika: 53 326 km
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa / manualna
• rodzaj kabiny: 3 osobowa
• kolor nadwozia: biały
• badanie techniczne do: 27.09.2017 - brak aktualnego badania technicznego.
• ubezpieczenie do: 31.12.2018
• nr nadwozia: SUSEDBBY6SA009253

Zabudowa specjalna typ WUKO:
• typ: SW 201/42A
• producent:  Wytwórnia Urządzeń Komunalnych ul. Okopowa  70/106 Łódź
• numer fabryczny: 950504
• pojemność zbiorników:
    - zbiornik osadu: 4,00m3
    - zbiornik wody: 0,34m3
• ciśnienie robocze: 0,05MPa
• zbiornik ciśnieniowy nr: 1 385
• masa własna cysterny: 1 230 kg
• kolor zabudowy: niebieski


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul.  Dębowej 2  w terminie 18 kwietnia 2018r., do 20 kwietnia 2018r., w   godzinach    do 8.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie   telefonicznym z panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza 4 100 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt  złotych brutto )

4. Wadium:


1.    Wysokość wadium 250zł brutto.
2.    Wadium należy uiścić przelewem  w terminie do 23 kwietnia 2018 roku do godz. 10.30 na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN 13124039271111001060498033 z tytułem: Przetarg na samochód specjalny,  lub w kasie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji    w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
3.    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
4.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję  zalicza się na  poczet   ceny nabycia.
5.    Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:


1.    Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
2.    Termin 23 kwietnia 2018 roku, godz. 11.00
3.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).
4.    Dopuszczalna jest forma pisemna składania ofert, wówczas uczestnik przetargu wraz z dowodem wniesienia wadium i podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 1 regulaminu), zobowiązany jest dołączyć  ofertę (załącznik nr 3 regulaminu). Termin składania ofert pisemnych wyznaczony jest do 23 kwietnia 2018r., do godziny 10.30    

6. Pozostałe informacje:


1.    Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
2.    Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3dni od zakończenia licytacji.
3.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
4.    Po podpisaniu umowy sprzedający wystawi fakturę z terminem płatności 3dni od daty podpisania umowy.
5.    Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl    oraz www.bip.police.pl.

Regulamin

Oświadcznie

formularz ofertowy

 

Postępowanie unieważnione


logo fundusze

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50

72-010 Police

ogłasza przetarg na zadanie pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza- etap III/ system kanalizcji sanitarnej podciśnieniowej"

 

 Nr sprawy: ZWiK/TT/1/18

Termin składania ofert: 08.06.2018 r. godz. 10:15

Ogłoszenie o zamówieniu

Specfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia.docx

Wzór Umowy.doc

Karta gwarancji jakości wykonanych robót.doc

Projekt Budowlany-Starosta-Tom I.pdf

Projekt Budowlany-Starosta-Tom II.pdf

Część III - dochody - uzasadnienie.pdf

Projekt Budowlany-Starosta-Tom IV.pdf

Apps Winrar icon Projekt Budowlany-Starosta TOM V.zip

Apps Winrar icon Projekt Budowlany-Starosta TOM VI.zip

Apps Winrar icon Projekt Budowlany-Strosta TOM VII.zip

Projekt Budowlany-Wojewoda.pdf

Projekt Wykonawczy-E-1.pdf

Projekt Wykonawczy-E-2.pdf

Projekt Wykonawczy-K-1.pdf

Projekt Wykonawczy-S-1.pdf

Projekt Wykonawczy-S-2.pdf

Przedmiar Robót-E-1.pdf

Przedmiar Robót-E2.pdf

Przedmiar Robót-K-1.pdf

Przedmiar Robót-S-1.pdf

Przedmiar Robót-S-2a.pdf

Przedmiar Robót-S-2b.pdf

STWiORB.pdf

Wyjaśnienia dotyczące zapisu STiORB - rurociągi podciśnieniowe w zakresie parametrów materiałów.pdf

Decyzja nr 25P2017.pdf

Decyzja nr 1162012.pdf

Decyzja nr 10332017.pdf

Decyzja nr 11422012.pdf

Decyzja nr 322017.pdf

Decyzja nr 11112017.pdf

Wykaz drzew i krzewów.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2 z dnia 2 maja 2018 r.

 

INFORMACJA NR 1 (dodano w dn. 10.05.2018)

INFORMACJA NR 2 (dodano w dn. 18.05.2018)

INFORMACJA NR 3 (dodano w dn. 30.05.2018)- zmiana wzoru formularza oferty

Formularz oferty- Załącznik nr 1 do informacji nr 3 (dodano w dn. 30.05.2018)

Umowa powierzenia danych załącznik na 6 do IDW- załącznik nr 2 do informacji nr 3(dodano w dn. 30.05.2018)

Załącznik nr 7 do IDW- załącznik nr 3 do informacji nr 3 (dodano w dn. 30.05.2018)

 

Sprostowanie (dodano w dn. 10.05.2018)

Sprostowanie (dodano w dn. 18.05.2018)

 

Informacja z otwarcia ofert (dodana w dn. 08.06.2018 r.)

Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania (dodano w dn. 19.06.2018 r.)


 

   Zakończone

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach Sp z o.o.
o zbyciu samochodu specjalnego do czyszczenia wpustów ulicznych i przewozu nieczystości SW 201/42A  Star 1142 K-II nr rej. ZPL E302

w trybie ustnego przetargu ustnego (licytacji).


Zgodnie z uchwałą Nr 1/2018 Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Police Sp. z o.o. z   dnia 16 stycznia 2018r. w   sprawie zbycia samochodu specjalnego  do czyszczenia   wpustów   ulicznych   i przewozu  nieczystości  Star SW 201/42A w  trybie  przetargu  ustnego (licytacji)   i powołaniu  komisji przetargowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Police Sp.  o.o. ogłasza przetarg ustny.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:


• Przedmiotem sprzedaży jest:  samochód ciężarowy wraz z zabudową specjalną
• Numer rejestracyjny:  ZPL E302
• Marka pojazdu: STAR
• model pojazdu: 1142 K-II
• rok produkcji: 1995
• przystosowanie pojazdu:  samochód   specjalny   do  czyszczenia   wpustów   ulicznych   i przewozu nieczystości.
• rodzaj silnika: olej napędowy
• ilość osi / ilość kół - 2/6
• pojemność silnika: 6842 cm3
• moc silnika: 110,29 kW
• masa własna: 7200 kg
• dopuszczalna masa całkowita: 10 775 kg
• maksymalny naciska na oś:
    - przednią 39,00 kN
    - tylną 78,75 kN
• wskazania licznika: 53 326 km
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa / manualna
• rodzaj kabiny: 3 osobowa
• kolor nadwozia: biały
• badanie techniczne do: 27.09.2017 - brak aktualnego badania technicznego.
• ubezpieczenie do: 31.12.2018
• nr nadwozia: SUSEDBBY6SA009253

Zabudowa specjalna typ WUKO:
• typ: SW 201/42A
• producent:  Wytwórnia Urządzeń Komunalnych ul. Okopowa  70/106 Łódź
• numer fabryczny: 950504
• pojemność zbiorników:
    - zbiornik osadu: 4,00m3
    - zbiornik wody: 0,34m3
• ciśnienie robocze: 0,05MPa
• zbiornik ciśnieniowy nr: 1 385
• masa własna cysterny: 1 230 kg
• kolor zabudowy: niebieski


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul.  Dębowej 2  w terminie 19 marca 2018r., do 21 marca 2018r., w   godzinach    do 8.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie   telefonicznym z panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

 

3. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza 6 150 zł brutto (słownie złotych: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt  złotych brutto )

4. Wadium:


1.    Wysokość wadium 250zł brutto.
2.    Wadium należy uiścić przelewem  w terminie do 26 marca 2018 roku do godz. 10.30 na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. II/O SZCZECIN 13124039271111001060498033 z tytułem: Przetarg na samochód specjalny,  lub w kasie  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji    w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
3.    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
4.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję  zalicza się na  poczet   ceny nabycia.
5.    Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:


1.    Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
2.    Termin 26 marca 2018 roku, godz. 11.00
3.    Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).
4.    Dopuszczalna jest forma pisemna składania ofert, wówczas uczestnik przetargu wraz z dowodem wniesienia wadium i podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 1 regulaminu), zobowiązany jest dołączyć  ofertę (załącznik nr 3 regulaminu). Termin składania ofert pisemnych wyznaczony jest do 26 marca 2018r., do godziny 10.30    

6. Pozostałe informacje:


1.    Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
2.    Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3dni od zakończenia licytacji.
3.    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
4.    Po podpisaniu umowy sprzedający wystawi fakturę z terminem płatności 3dni od daty podpisania umowy.
5.    Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl    oraz www.bip.police.pl.

Regulamin

Oświadcznie

Wzór umowy

formularz ofertowy

 

Postępowanie unieważnione

logo fundusze europejskie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50

72-010 Police

tel. (91)42-41-310, (91)42-41-318, fax. (91)317-00-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TANOWO I WITORZA- ETAP III/ SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ”


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego;

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak;

Nazwa projektu lub programu:

ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TANOWO I WITORZA- ETAP III/ SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ” ZNAK SPRAWY: ZWIK/TT/3/17

Zamówienie współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II-Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:


SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY:
I.    1) NAZWA I ADRES:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 368109625, ul. Grzybowa 50,72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 241 310, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  faks 914 241 315.
Adres strony internetowej (URL): www.zwikpolice.pl Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I.    2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.    3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy
I.    4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zwikpolice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak    
www.zwikpolice.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-100 Police Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TANOWO I WITORZA- ETAP III/ SYSTEM KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ”
Numer referencyjny: ZWIK/TT/3/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2)    Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3)    Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze - Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 zgodnie z niniejszą SIWZ (dalej: „Wymagania Zamawiającego”). Świadczenie usługi Inżyniera będzie polegało w szczególności na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad prawidłowością realizacji inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze - Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” (dalej: „Kontraktu”), w tym na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywaniu czynności przewidzianych dla „Inżyniera” opisanych w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do niej oraz Kontrakcie. Opis przedmiotu Kontraktu w tym dokumentacja projektowa Kontraktu jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: http://zwikpolice.pl/index.php/publiczne#tanowo Kontrakt realizowany jest w formule „wybuduj”, przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Inżynier będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu (łącznie z okresem gwarancji i rękojmi za wady). Zakłada się realizację robót budowlanych w terminie do 30.04.2019 r. Dodatkowo Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy Kontraktu udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady, która może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące. Adres realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania nadzoru nad realizacją Kontraktu: Tanowo i Witorza, Gmina Police, Powiat Policki województwo zachodniopomorskie, Polska.
II.    5) Główny kod CPV: 71000000-8 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71247000-1
71248000-8
71318000-0
71520000-9
71540000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) : Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7)    Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. usług nadzoru nad realizacją robót w ramach projektu inwestycyjnego, o którym mowa w rozdziale IV powyżej. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP mogą zostać udzielone w przypadku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizację robót, związanych z realizacją projektu inwestycyjnego lub w przypadku rozszerzenia projektu inwestycyjnego, w tym również zwiększenia zakresu Kontraktu.
II.8)    Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2024-12-31
II.9)    Informacje dodatkowe: Rozpoczęcie wykonywania zamówienia przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia Umowy. Termin wykonania Przedmiotu Umowy obejmuje czas do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewiduje się do dnia 30.04.2019 r. Okres gwarancji jakości i rękojmi dla Kontraktu wynosi min. 36 m-cy od odbioru robót objętych Kontraktem i może ulec wydłużeniu o dodatkowy okres zgodnie z ofertą Wykonawcy tj. maksymalnie o 24 miesiące. Termin wykonania Przedmiotu Umowy nie będzie jednak dłuższy niż do dnia 31.12.2024 r. Termin, o którym mowa powyżej ulega przedłużeniu lub skróceniu stosownie do rzeczywistego zakończenia realizacji Kontraktu (z zastrzeżeniem wskazanego w zdaniu ostatnim terminu) bez konieczności zawierania przez Strony aneksu do Umowy. W takiej sytuacji termin wykonania Przedmiotu Umowy będzie obejmował faktyczny okres do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego zgodnie z wymogami określonymi w OPZ.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1)    Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2)    Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejsze/ą niż 100 000,00 PLN. Informacje dodatkowe
III.1.3)    Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby: a) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w przypadku usługi trwającej musi ona trwać przynajmniej 6 miesięcy licząc na dzień składania ofert) co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub równoważną związaną z nadzorem nad wykonaniem robót budowlanych, polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym o łącznej długości co najmniej 15 km i wartości co najmniej 10.000.000 zł netto. *Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego. b) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik 2c Tabela 1): Ekspert 1. Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej: □ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*; □ min. 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi; Ekspert 2. Inspektor nadzoru w branży drogowej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej: □ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń*; □ 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży drogowej; Ekspert 3. Inspektor nadzoru w branży sanitarnej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej: □ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych *; □ minimum 3-letnią doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót lub kierownika budowy branży sanitarnej i wykaże, że uczestniczył w charakterze inspektora nadzoru, kierownika robót lub kierownika budowy branży sanitarnej w minimum jednym przedsięwzięciu (jedno przedsięwzięcie należy rozumieć jako realizację jednej umowy) polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wyposażonej w minimum 150 studni zaworowych kanalizacji podciśnieniowej każda, wyposażonej w system monitoringu sieci, które zostały ukończone i odebrane. Ekspert 4. Inspektor nadzoru w branży elektrycznej, min. 1 osoba posiadająca co najmniej: □ uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*; □ 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika robót lub kierownika budowy w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej i wykaże, że uczestniczył w charakterze inspektora nadzoru, kierownika robót lub kierownika budowy branży elektrycznej w minimum jednym przedsięwzięciu polegających na budowie sieci kan alizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej wyposażonej w system monitoringu sieci obsługiwany ze zdalnego komputera na stacji dyspozytorskiej, które zostały ukończone i odebrane. * Zamawiający wymaga aby na każde stanowisko Inżynier posiadał minimum 1 osobę. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez 1 osobę kilku wyżej wskazanych funkcji jednocześnie. * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
III.2)    PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1)    Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2)    Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3)    WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4)    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW); 6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW); 7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW); 8. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW); 9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1. o których mowa w pkt 1-3 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. o których mowa w pkt 4 powyżej, składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający jednocześnie informuje o treści § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienie (Dz. U. poz. 1126), zgodnie z którym: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §
7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
III.5)    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2. Wykaz usług (załącznik nr 2d do IDW) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. m.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
III.6)    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7)    INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych: 1. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW). 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 4. W sytuacji o której mowa w pkt. 3 Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 13.4. ppkt 4 - 12 tego podmiotu. Do oferty należy dołączyć ponadto: 1 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 2c do IDW, który stanowi załącznik 2c do IDW, 2 zobowiązanie innego podmiotu o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW) - jeżeli dotyczy,


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.    1) OPIS
IV.    1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.    1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Pekao SA II O/Szczecin nr rachunku: 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 .z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze - Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b zostanie odrzucona.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nie dotyczy
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena brutto    60,00
Doświadczenia inspektora nadzoru branży sanitarnej    40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy Informacje dodatkowe nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 1) w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy: (a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy; (b) o czas działania Siły
Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, (c) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca tych usług/czynności nie jest Inżynierem, (d) o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego), (e) o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Inżyniera lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, (f) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Inżyniera co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, (g) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, (h) o czas opóźnienia Inżyniera w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia, przeszkód prawnych, w tym w szczególności wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów prawa budowlanego, ocen oddziaływania na środowisko i z zakresu ochrony środowiska oraz działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy; (i) przedłużenia się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego zawarcie Kontraktu, jak również przedłużenia trwania Kontraktu, bądź konieczności zawarcia Kontraktu z nowym wykonawcą; (j) działań lub/i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana, przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków lub zmiana terminu realizacji Projektu), (k) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację Przedmiotu Umowy, - przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw. 2) w zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy - w tym w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia; obniżenie Wynagrodzenia nastąpi o wartość niewykonanej części Przedmiotu Umowy określonej na podstawie postanowień Umowy, 3) w razie zmiany stawki podatku VAT, Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie zmianie, adekwatnej do zmiany wysokości stawki podatku VAT, 4) w przypadku zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, 5) w zakresie realizacji części Przedmiotu Umowy, który w Ofercie nie był przewidziany do wykonania przy udziale podwykonawców, a który na etapie realizacji Przedmiotu Umowy ma zostać wykonany przy pomocy podwykonawców. 2. Niezależnie od postanowień ust. 3 Strony dopuszczają także możliwość dokonywania następujących zmian Umowy: 1) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związaną z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany warunków mających wpływ na jego realizację, zmiany prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związaną z koniecznością uwzględnienia wpływu działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie Projektu (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków czy sprawozdawczości w zakresie realizacji projektu, zmiany terminów), 3) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, W przypadkach wskazanych w punktach powyżej, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, Strony określą zmiany dostosowujące realizację Przedmiotu Umowy do zmienionych okoliczności faktycznych wskazanych powyżej. 4) w zakresie zmiany Wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wynagrodzenie ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3. Strony dopuszczają również możliwość zmiany sposobu rozliczania wynagrodzenia należnego za wykonanie Przedmiotu Umowy lub terminów i sposobu dokonywania płatności w związku ze zmianami Umowy dokonanymi ma podstawie zapisów umownych. W takich przypadkach wskazanych, kierując się tym poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany dostosowujące realizację Przedmiotu Umowy do zmienionych okoliczności faktycznych wskazanych powyżej. 4. Niezależnie od postanowień ustępów powyższych, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy bądź zmian Przedmiotu Umowy spowodowanych W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2017 r. o godzinie 10.30 w sali 307. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police W ramach kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej oceniana będzie wykazana przez Wykonawcę w załączniku 2c liczba pełnionych funkcji inspektora nadzoru, kierownika robót lub kierownika budowy branży sanitarnej przy budowach, przebudowach lub remontach sieci kanalizacji sanitarnej, w których wartość robót wynosiła co najmniej 3 000 000 zł netto. Niewypełnienie Tabeli nr 2 załącznika 2c, o którym mowa w zdaniu poprzednim spowoduje, że oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert, chyba że doświadczenia inspektora nadzoru branży sanitarnej podlegające ocenie w ramach tego kryterium będzie wynikało z Tabeli nr 1. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż ww. przypadku wykonawca nie ma możliwości uzupełniania informacji o doświadczeniu inspektora nadzoru branży sanitarnej w ramach niniejszego kryterium. W ramach kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru branży sanitarnej” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: • osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na co najmniej 5 robotach otrzyma 40 pkt. • osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na 4 robotach otrzyma 30 pkt. • osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na 3 robotach otrzyma 20 pkt.• osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na 2 robotach otrzyma 10 pkt. • osoba, która wykaże się pełnieniem wyżej wymienionych funkcji na 1 robocie otrzyma 0 pkt.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wzór umowy

 

Informacja nr 1 o zmianie treminu składania i otwarcia ofert

Informacja nr 2 o zmianie treści SIWZ-IDW_OPZ_wzoru umowy_ogłoszenia

Informacja nr 3 o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja nr 4 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (dodano w dn. 07.12.2017)

Informacja nr 5 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (dodano w dn. 15.12.2017)

Informacja nr 6 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (dodano w dn. 28.12.2017 r.)

Informacja nr 7 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (dodano w dn. 01.02.2018 r.)

Informacja nr 8 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (dodano w dn. 23.03.2018 r)

Informacja nr 9 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (dodano w dn. 23.04.2018 r)

  Informacja nr 10 o zmianie terminu składania ofert (dodano w dn. 10.05.2018)

OGŁOSZENIE (dodano w dn. 10.05.2018)

Informacja nr 11

Ogłoszenie

Informacja nr 12 (dodano w dn. 05.06.2018 r.)

Umowa powierzenia danych - załacznik nr 6 do IDW (dodano w dn. 05.06.2018)

Załacznik nr 7 do IDW (dodano w dn. 05.06.2018)

Wzór formularza oferty IK- załącznik nr 1 (dodano w dn. 05.06.2018)

  Informacja Nr 13 (dodano w dn. 08.06.2018 r.)

 

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi Nr 2 z dnia 09.03.2018 r.

 

Informacja nr 14- unieważninie postepowania

 

  Postępowanie zakończone

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50

72-010 Police

tel. (91)42-41-310, (91)42-41-318, fax. (91)317-00-15

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej do 91 obiektów.

 

Nr  postepowania przetargowego:     ZWiK/TT/4/17
1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 euro w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. 2017 r. poz. 1579), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r.), ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 220), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. – w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych (Dz. U. Nr  93, poz. 623 z późn. zm.).  


2. Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego: www.zwikpolice.pl oraz www.bip.police.pl, Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach  ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police.

Przekazanie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych portalu internetowego Urzędu.


3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.


4. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


5. Rodzaj Zamawiającego: podmiot prawa publicznego


6. Rodzaj zamówienia:  Zakup energii  elektrycznej do 91 obiektów ZWiK Police Sp. z o.o.                                
    – o szacunkowej wielkości zużycia – 3.322.832 kWh. Wspólny Słownik Zamówienia  (CPV): 09300000-2,
    Energia elektryczna


7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.


8. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Cena zamówienia – 100 %,


9. Opis sposobu przygotowania oferty w rozdz. XIV SIWZ od pkt 1 do pkt 22


10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:                           
          a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniają wymogi wskazane w art. 22 ust. 1 tej ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z postanowieniami specyfikacji.
          b) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
              wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy;
          c) posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu  
              Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
Ocena spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych przez Wykonawcę dokumentach.


11. Wykonawca przystępując do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 21 920 zł do dnia 22.11.2017 r. do godz. 11:00. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium w rozdz. XII. SIWZ od pkt 1 do pkt 9.


12. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pokój nr 206) do dnia 22.11.2017r. do godz. 11:00.


13. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji Police Sp. z o.o. (pokój nr 307).


14. Termin wykonania zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.


15. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.


16. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę o treści załączonej do SIWZ po wyborze wykonawcy dokonanym w  postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENEA Operator Spółka z o.o. Poznań (OSD) na czas nieokreślony. Układy pomiarowo- rozliczeniowe spełniają wymogi (TPA) Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).


17. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


18. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


19. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.


20. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.  


21. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia – Wiesław Złotucha, ul. Grzybowa   
  50, 72-010 Police , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318,  fax 91 317- 00- 15,


- w sprawach formalno-prawnych –Wojciech Kaspruk, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00, tel. 91 42-41-316, fax 91 317-00-15


Police, dnia 14.11.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informacja Zamawiającego z dn. 22.11.2017 r. z otwarcia ofert złożonych w przetargu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

 

 

Postępowanie unieważnione

 

logo fundusze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50

72-010 Police

ogłasza przetarg na zadanie pn.:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza- etap III/ system kanalizcji sanitarnej podciśnieniowej"

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej"

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 368109625, ul. Grzybowa 50,72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 241 310, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  faks 914 241 315.
Adres strony internetowej (URL): www.zwikpolice.pl Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3)    WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4)    KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: www.zwikpolice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwikpolice.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-100 Police
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” Numer referencyjny: ZWIK/TT/2/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2)    Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3)    Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III /system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności zawodowej oraz wytycznymi do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W ramach Zadania Wykonawca wykona m.in.: - kanalizację sanitarną podciśnieniową o łącznej długości około 20,9 km - linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone studnią zaworową o łącznej długości około 4,7 km - linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone korkiem o łącznej długości około 1,1 km - stację podciśnieniową - monitoring pracy sieci oraz wszystkie inne zadania wymienione i opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia


II.    5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 45232440-8
45231400-9
11.6)    Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7)    Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tzn. na wykonaniu linii serwisowych kanalizacji podciśnieniowej zakończonych studnią zaworową lub korkiem do nieruchomości (nieruchomości nieujęte w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia) oraz rozbudowę sieci kanalizacji podciśnieniowej.
II.8)    Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-04-30
II.9)    Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1)    Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2)    Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby:

a) Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 3,5 mln PLN.

b) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 9 mln PLN Informacje dodatkowe
III.1.3)    Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga się aby:

a) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym o łącznej długości co najmniej 10km (przez 1 robotę budowlaną należy rozumieć robotę budowlaną realizowaną w ramach jednej umowy) i wartości co najmniej 7.000.000 zł (słownie siedem milionów) brutto.*Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 5 lat przed terminem składania ofert). Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego.

b) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: □ Kierownik budowy, m.in. 1 osoba posiadająca następujące: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych*. - kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży sanitarnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami sanitarnymi, w tym co najmniej 1 inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym o łącznej długości co najmniej 10 km, □ Kierownik robót elektrycznych, m.in. 1 osoba - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży elektrycznej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży elektrycznej, □ Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, m.in. 1 osoba - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży konstrukcyjno-budowlanej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi, □ Kierownik robót drogowych, m.in. 1 osoba - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej*. - kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy / robót branży drogowej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami w branży drogowej, * Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
III.2)    PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1)    Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2)    Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3)    WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4)    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW);

6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW);

7. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW);

8. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW);

9. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1. o których mowa w pkt 1-3 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. o których mowa w pkt 4 powyżej, składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający jednocześnie informuje o treści § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienie (Dz. U. poz. 1126), zgodnie z którym: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.


III.5)    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

3. Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 2d do IDW) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

4. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 2c do IDW. m.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
111.6)    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
111.7)    INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

1. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW). Zobowiązanie podmiotu trzeciego winno być załączone już do oferty.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, powołuje się na zasoby innych podmiotów Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia.

4. W sytuacji o której mowa w pkt. 3 Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 1-9 III.4) tego podmiotu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 69 1240 3927 1111 0010 6049 8189 w Banku Pekao SA II O/Szczecin, z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap III/system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, to w takim przypadku oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Skrócenie Terminu Wykonania    20,00
Wydłużenie okresu gwarancji    20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany sposobu wykonania robót oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia.

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian Umowy:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy: a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie robót; b) o niezbędny czas związany z działaniem Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw, c) o niezbędny czas związany z wystąpieniem nadzwyczajnych niekorzystnych warunków pogodowych rozumianych jako warunki pogodowe, które nie występowały w danym czasie i na danym obszarze w ostatnich 10 latach, d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania robót, e) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne usług/czynności koniecznych do wykonania prac objętych Umową, z zastrzeżeniem, że wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca i nie ponosi za nie odpowiedzialności, f) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących Przedmiot Umowy była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz następstw tego zdarzenia (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji robót lub wstrzymania ich świadczenia przez Zamawiającego), g) o czas, kiedy realizacja robót stanowiących przedmiot Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania odpowiedzialności nie ponosi żadna ze Stron uniemożliwiających wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, h) o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, i) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, j) o czas opóźnienia wynikający z działań i zaniechań instytucji polskich bądź Unii Europejskiej zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków), k) o czas wynikający z konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych i zamiennych na realizację robót stanowiących przedmiot Umowy, l) o czas niezbędny do dostosowania robót stanowiących przedmiot Umowy do celów, dla których Umowa została zawarta, m) o czas opóźnienia wynikający z zastania odmiennych od przyjętych zgodnie z wykonanymi badaniami, uzyskanymi decyzjami warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych itp., n) o czas opóźnienia wynikający z wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, o) o czas opóźnienia wynikający z następstw działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń, itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, p) konieczność wykonania robót spowodowanych przez błędy w danych wyjściowych, których doświadczony Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób wykryć, ani uniknąć związanego z tym opóźnienia, q) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) dla Projektu - wówczas termin wykonania może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu; przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.;

2) w zakresie zmiany sposobu wykonania robót stanowiących Przedmiot Umowy, w tym wymagań Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót stanowiących Przedmiot Umowy: a) w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania lub płynności, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia, b) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w umowie przez Zamawiającego, ze względu na rezygnację Zamawiającego z części robót stanowiących Przedmiot Umowy lub zmiany warunków mających wpływ na ich realizację, zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy, c) w przypadku możliwości zrealizowania robót stanowiących Przedmiot Umowy, przy zastosowaniu innych rozwiązań niż przewidziane w umowie w wymaganiach Zamawiającego, ze względu na spodziewane korzyści polegające na przyspieszeniu realizacji, obniżeniu kosztu wykonania lub eksploatacji robót stanowiących Przedmiot Umowy, zwiększeniu jego użyteczności, jakości, przyczynieniu się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi lub lepszej ochrony środowiska;

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wynagrodzenie ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, c) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy - o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD, d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy, pod warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych, jak również w przypadku, rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części (elementów) przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy i osiągnięcia założonego celu, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście wykonanych robót ustalone na podstawie cen wynikających z kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 12 Umowy , a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy. e) polegające na zwiększeniu wysokości wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD.

3. Strony dopuszczają również możliwość:

1) wykonywania przy pomocy Podwykonawców robót stanowiących Przedmiot Umowy, co do których Wykonawca w Ofercie oświadczył, że będzie je wykonywał osobiście, jeżeli będzie to konieczne dla terminowego ich wykonania lub wprowadzenie Podwykonawcy zapewni wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy;

2) zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie jeżeli zmiana stanie się konieczna, o ile nowa osoba wskazana do pełnienia określonej funkcji (zarówno na stałe jak i na określony czas) będzie spełniać wszystkie warunki określone dla tej funkcji w ogłoszeniu o zamówieniu dla przetargu poprzedzającego zawarcie Umowy, na dzień złożenia wniosku o zmianę personelu kluczowego, z tym zastrzeżeniem, że kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu, będą takie same lub wyższe niż kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ.

4. Dokonując zmian Umowy, Strony będą kierować się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robót stanowiących Przedmiot Umowy do zmienionych okoliczności.

5. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności mogących powodować zmianę Umowy, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian ani nie może stanowić samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

6. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Niezależnie od postanowień ust. 2 - ust. 4, Strony dopuszczają możliwość (i) zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron, (iii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również (iv) zmian wynikających z okoliczności, w których Prawo Budowlane dopuszcza stosowanie rozwiązań zamiennych, o ile nie będą one pogarszały jakości świadczenia Wykonawcy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 listopada 2017 r. o godzinie 10.30 w sali 307. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

3. Wzór umowy

3.1. Karta gwarancji jakości wykonanych robót

4. Projekt Budowlany- Starosta TOM I

5. Projekt Budowlany Starosta TOM II

6. Projekt Budowlany Starosta TOM III

7. Projekt Budowlany Starosta TOM IV

8. Projekt Budowlany Starosta TOM V

7. Projekt Budowlany Starosta TOM VI

8. Projekt Budowlany Starosta TOM VII

9. Projekt Budowlany Wojewoda

10. Projekt Wykonawczy- E-1

11. Projekt Wykonawczy - E-2

12. Projekt Wykonawczy- K-1

13. Projekt Wykonawczy- S-1

14. Projekt Wykonawczy- S-2

15. Przedmiar Robót- E-1

16. Przedmiar Robót E-2

17. Przedmiar Robót K-1

18. Przedmiar Robót S-1

19. Przedmiar Robót S-2a

20. Przedmiar Robót S-2b

21. STWiORB

22. Decyzja nr 25P2017

23. Decyzja nr 1162012

24. Decyzja nr 10332017

25. Decyzja nr 11422012

26. Decyzja nr 322017 (dodano w dn. 07.12.2017)

27. Decyzja nr 11112017 (dodano w dn. 07.12.2017)

28. Wykaz drzew i krzewów (dodano w dn. 07.12.2017)

 

Informacja nr 1 o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja nr 2 o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja nr 3 o modyfikacji wzoru umowy

Informacja nr 4 o zmiana  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia- zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja nr 5 Zmiana treści SIWZ - opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy (dodano w dn. 07.12.2017)

Informacja nr 6 Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert (dodano w dn. 07.12.2017)

 

Pytania i odpowiedzi nr 1

Pytania i odpowiedzi nr 2 (dodano w dn. 07.12.2017)

 

Informacja z otwarcia ofert (dodano w dn: 15.12.2017 r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (dodano w dn.  09.01.2018 r.)

 

 

 


Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. 91/424 13 10, fax. 91/317 00 15
  ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH  W LATACH 2017-2020”

Nr postępowania przetargowego TT /01/2017

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwikpolice.pl oraz www.bip.police.pl.
 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w latach 2017 – 2020 w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Kod CPV – 09132100-4, 091341100-8.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
         1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:   
                1) nie podlegają wykluczeniu;
                2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
                3)  nie podlegają wykluczeniu z   postępowania w okolicznościach, o których mowa w:
                     - art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;
                     - art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp;
                4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
                    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów     Zamawiający wymaga koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
                    - sytuacji ekonomicznej  lub  finansowej –  Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. wykonawcy,  którzy posiadają  polisę OC wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie  warunków ubezpieczenia i dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy OC. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 600.000,00 zł.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

rodzaj kryterium Waga
1   Stały upust procentowy na olej napędowy (letni i zimowy) ON w stosunku do ceny na dystyrybutorze 90 %
2   Stały upust procentowy na etylinę E-95 i E-98 w stusunku do ceny na dystrybutorze w dniu zakupu paliwa 10 %

11. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 08.03.2017 r. do godz. 10.00.

12. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.03.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).

13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

14. Termin wykonania zamówienia – rok 2017 – 2020

15. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego jest p. Janusz Zdziebło tel.: 91/ 42 41 313        fax.: 91/ 31700 15.


Police, dnia 28.02.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 6.03.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 03.03.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 02.03.2017 r.

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

 


P.ostępowanie zakończone

 Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/15 Dyrektora Zakładu z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży ciągnika roliczego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy:
• Numer rejestracyjny: SZB 661C
• Marka pojazdu: URSUS
• model pojazdu: C 355
• rok produkcji: 1975
• rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 3120 cm3
• moc silnika: 33 kW
• masa własna: 1675 kg
• dopuszczalna masa całkowita: 2200 kg
• wskazania licznika: 5926 mtg
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa / manualna
• rodzaj kabiny: 1 osobowa
• kolor nadwozia: czerwony i zielony
• badanie techniczne do:
28.04.2017

ubezpieczenie do: 31.12.2016
• nr nadwozia: 170521


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 11 000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 18 października 2016 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 18 października 2016 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwikpolice.pl oraz www.bip.police.pl.
Police, 03.10.2016 r.

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy


 

Postępowanie zakończone

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (91)42-41-310, (91)42-41-313

fax. (91)317-00-15

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach”

 

Nr postępowania przetargowego:ZWiK /03/ 2016

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 984, 1047 i 1473 z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915,1146 i 1232 oraz 2015r. poz. 349.
 • Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwikpolice.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 • Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
 • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach"
  • Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :

 

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

a) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wykonawczego na potrzeby uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i uzgodnienie go z Zamawiającym,

b) wykonanie badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

c) uzyskanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych w terenie objętym inwestycją,

d) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowęwe właściwej jednostce administracji lokalnej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z Zamawiającym,

f) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

g) wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

h) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyszłej budowy infrastruktury.

 

W zakresie wykonania robót budowlanych:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 238 m,

zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników,

zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami,

usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac,

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w projekcie umowy.

 • Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):

Grupa robót:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 Usługi inżynieryjne

 

Klasa robót:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Kategoria robót:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

 • Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 12 SIWZ
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto:


  • spełniają wymogi zawarte w SIWZ,
  • profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
  • wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich:

- 5 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
- 3 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług projektowych stanowiącym przedmiot zamówienia,

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ)

Wykaz robót podobnych ( wg zał. nr 4.1 do SIWZ)

Wykaz usług podobnych ( wg zał. nr 4.2 do SIWZ)

 

Wykaz osób ( wg zał. nr 4.3 do SIWZ)

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków.
  • W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 7SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 26 PZP, żąda następujących dokumentów:
  • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,
  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiąca przed upływem terminu składania ofert.
  • dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
  • wykazu wykonanych:
  • - w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
  • - w ciągu ostatnich trzech lat usług projektowych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
  • polisy lub innego ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.

 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości5500,00zł(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) do dnia11.08.2016 r. do godziny 12.00. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisano w punkcie 21 SIWZ.
 • Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa - 95%, gwarancja - 5%

 

Sposób oceny:

 

Cena - 95%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 95 %

cena oferty ocenianej

 

Okres gwarancji - 5 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji”:

Za przedłużenie okresu gwarancji Wykonawcy zostanąprzyznane punkty w następujący sposób:

a) okres gwarancji na przedmiot umowyw minimalnym wymiarzewymaganym w SIWZ, tj. w wymiarze 36 miesięcy – 0 pkt
b) Maksymalny okres gwarancji tj. w wymiarze 48 miesięcy – 5 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 48miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 48 miesięcy czyli maksymalny zgodny zżądaniem i możliwościami Zamawiającego.

Jeżeli w postępowaniu Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie i okresie gwarancji, Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne od pierwotnie złożonych ofert.

 

 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 lub art. 134.
 • Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Miejscem składania ofert jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (I piętro pokój nr 206). Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wPolicach ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police do dnia 11.08.2016 r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.08.2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
 • Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 • Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2016 r.
 • Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego Pan Janusz Zdziebło, tel. 91 424 13 13, fax.: 91/317 00 15.

 

Police, dnia 26.07.2016r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - umowa

Załączniki od nr 2, do nr 6

Załacznik nr 7 Program Funkcjonalno Użytkowy PFU

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Załącznik nr 3 do PFU

Załącznik nr 4 do PFU

Załącznik nr 5 do PFU


 

Postępowanie unieważnione


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (91)42-41-310, (91)42-41-313

fax. (91)317-00-15

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach”

 

Nr postępowania przetargowego: ZWiK /02/ 2016

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 984, 1047 i 1473 z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915,1146 i 1232 oraz 2015r. poz. 349.
 • Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwikpolice.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 • Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
 • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach"
  • Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :

 

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

a) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wykonawczego na potrzeby uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i uzgodnienie go z Zamawiającym,

b) wykonanie badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

c) uzyskanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych w terenie objętym inwestycją,

d) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowęwe właściwej jednostce administracji lokalnej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z Zamawiającym,

f) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

g) wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

h) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyszłej budowy infrastruktury.

 

W zakresie wykonania robót budowlanych:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 238 m,