Zawarcie umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków z odbiorcą poprzedzane jest złożeniem przez odbiorcę pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

  • wzór wniosku o zawarcie umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców będących klientami indywidualnymi lub przedsiębiorcami udostępniony jest w niniejszej zakładce,
  • we wzorze wniosku o zawarcie umowy wskazane są dokumenty, które są wymagane do zawarcia umowy i które odbiorca ma obowiązek załączyć do wniosku.

Prawidłowo wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek o zawarcie umowy wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, odbiorca składa:

  • osobiście w Biurze Obsługi Interesantów ZWiK Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

lub

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera na adres siedziby ZWiK Police Sp. z o.o.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o zawarcie umowy oraz załączonych do wniosku wszelkich niezbędnych dokumentów a także uzyskaniu innych niezbędnych do zawarcia umowy informacji, umowa zostaje przygotowana w terminie 7 dni od daty zgromadzenia kompletu dokumentów i informacji.

Po przygotowaniu umowy odbiorca usług zostaje niezwłocznie poinformowany w formie telefonicznej lub innej uzgodnionej z odbiorcą o możliwości zawarcia umowy:

  • umowa może zostać zawarta w siedzibie ZWiK Police Sp. z o.o. przy ul. Grzybowej 50 w Policach

lub

  • poza siedzibą Spółki. W przypadku zawarcia umowy poza siedzibą Spółki, przygotowana umowa zostaje wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres wskazany przez wnioskodawcę. Po otrzymaniu umowy wnioskodawca bezzwłocznie podpisuje (czytelnie) umowę i wszystkie załączniki, stanowiące integralną część umowy, po czym jeden podpisany egzemplarz dostarcza osobiście do siedziby Spółki lub odsyła za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera na adres siedziby Spółki.

Komórką organizacyjną upoważnioną do kontaktów w sprawach zawierania umów

jest Dział Księgowości i Rozliczeń

tel. 91 42-41-323 czynny poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:00-15:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres do korespondencji:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

 

pdf Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

pdf Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę na cele budowlane

pdf Wniosek o zmianę danych objętych umową/ zmianę umowy

pdf Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków- zmiana odbiorcy

pdf Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków- demontaż wodomierza

pdf Zgłoszenie do demontażu wodomierza głównego

pdf Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron-zmiana odbiorcy

pdf Oświadczenie o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron 

pdf  Oświadczenie o akceptacji uruchomienia usługi faktury elektronicznej (e-faktury)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem