Zgłoszenie rozpoczęcia robót:

 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci przed rozpoczęciem budowy i po sporządzeniu dla przyłączy planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej, przedkłada Spółce sporządzony plan celem sprawdzenia przez Spółkę, czy uwzględnia wydane warunki przyłączenia do sieci (przytoczone dokumenty stanowią zawsze element projektu budowlanego, który jest w ZWIK Police Sp. z o.o. preferowaną formą przedstawienia planu przyłączy). Celem przedłożenia ww. planu lub projektu przyłączy osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać z wzoru wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej dostępnego w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 2. Przed przystąpieniem do budowy sieci i przyłączy wod.-kan. należy pisemnie powiadomić ZWIK Police Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót.
 3. Miejscem wpływu zgłoszeń jest Biuro Obsługi Interesantów, które jest zlokalizowane w siedzibie ZWiK Police przy ul. Grzybowej 50 w Policach.

Zgłoszenia przeglądów, odbiorów w trakcie wykonywania i po zakończeniu robót:

 1. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia próby/odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac. Celem pisemnego zgłoszenia próby/odbioru przyłączy osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać z wzoru wniosku zgłoszenia do odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dostępnego w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 2. Miejscem wpływu zgłoszeń jest Biuro Obsługi Interesantów, które jest zlokalizowane w siedzibie ZWiK Police przy ul. Grzybowej 50 w Policach.
 3. Dział TI dokonuje sprawdzenia merytorycznego zgłoszenia (zapisy warunków, uzgodnienia projektu, ustaleń wynikających z korespondencji dotyczącej danej sprawy). W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia TI informuje na piśmie zgłaszajacego o wymaganych uzupełnieniach.
 4. Odbioru przyłącza dokonuje się przed zasypaniem przyłącza. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
 5. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków następuje montaż przyrządów pomiarowych.

Inne informacje:

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
 2. Komórką organizacyjną upoważnioną do kontaktów z podmiotami ubiegającymi się o odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jes:

Dział Techniczno-Inwestycyjny, Modernizacji i Remontów.

tel. 91 42-41-318,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres do korespondencji:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

W zależności od formy kontaktu Dział Techniczno-Inwestycyjny, Modernizacji i Remontów udziela dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niezbędnych informacji na poniżej opisanych zasadach:

 • w formie pisemnej dostarczonej na adres korespondencyjny Spółki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • w formie konsultacji telefonicznych – tylko w wyznaczone dni, tj. wtorek i czwartek w godz. 8:00-15:00 chyba, że wskazane dni są dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 • w formie bezpośredniego spotkanie w siedzibie Spółki z pracownikiem Działu - tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

pdf Zgłoszenie rozpoczęcia budowy

pdf Zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

pdf Zgłoszenie do odbioru-kontroli montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody

pdf Zgłoszenie do odbioru-kontroli montażu wodomierza dodatkowego-podlicznika rejestrującego ilość zużytej wody/odprowadzonych ścieków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem