kompilacja-wydra-wod-kan.jpg

logo fundusze

 

Opis Projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. jako Podmiot Upoważniony wspólnie z Gminą Police jako Beneficjent realizują Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”. W latach 2015 -2017 Gmina Police zrealizowała roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji ciśnieniowej (sieć przesyłowa łącząca miejscowość Tanowo z miejscowością Trzeszczyn) w ramach etapu I i II inwestycji. Obecnie ZWiK Police Sp. z o.o. wspólnie z Gminą Police realizują III etap inwestycji związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Tanowo (ulice: Brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Gunicka, Jasienicka /droga powiatowa nr 0606Z/, Jeziorna, Leśna, Lipowa, Majowa, Młyńska, Parkowa, Pocztowa, Policka, Słoneczna, Sosnowa, Szczecińska /droga wojewódzka nr 115/ Szkolna, XXX Lecia, Wiatraczna, Wiosenna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa) i Witorza (ul. Jasienicka). W ramach etapu III projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” zostanie wybudowana nw. infrastruktura:

-        sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości około 20,9 km,

-        linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone studnią zaworową o łącznej długości około 4,7 km,

-        linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone korkiem o łącznej długości około 1,1 km,

-        stacja podciśnieniową,

-        monitoring pracy sieci.

Celem realizacji projektu jest:

-        polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej ograniczając w ten sposób niekontrolowane zrzuty ścieków,

-        poprawa konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Police,

-        osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Koszt całkowity projektu: 18 729 751,27 zł

Wysokość dofinansowania: 9 707 493,04 zł

Wysokość wkładu własnego: 9 022 258,23zł

Źródło dofinansowania : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem