Odpowiedź spółki ZWiK Police Sp. z o.o. na interpelację Radnego Krystiana Kowalewskiego z dnia 24 maja 2021 r.

 ________________________________________

 

Oświadczenie Zarządu i Biura Zarządu Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z dn. 13 stycznia 2022 r.

w sprawie pojawiających się w przestrzeni publicznej nieprawdziwych informacji związanych z kontrolą

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach

 

pdf Oświadczenie Zarządu i Biura Zarządu z dn. 13 stycznia 2022 r.

________________________________________

 

Oświadczenie w sprawie pozwu o naruszenie dóbr osobistych spółki przez Radnego K. Kowalewskiego

 

Niebezpieczny to świat, w którym obecnie żyjemy, gdzie wyroki zamiast na sali Sądowej wydaje się w serwisach społecznościowych czy też szerokorozumianym Intrnecie, w których osoba pomawiająca, posługująca się kłamstwami, rzucająca nieprawdziwe oskarżenia, działająca nie w interesie społecznym (wbrew temu co próbuje się pokazać) a wyłącznie własnym lub wąskiej grupy osób, staje się ofiarą a podmiot, czy też osoba pomawiana staje się oprawcą tylko dlatego, że skierowała sprawę kłamstw i pomówień na drogę postępowania Sądowego, co jest w końcu prawem zapisanym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaję sobie sprawę, że już przez wielu zostałem oskarżony i skazany a wyjaśnienia i tłumaczenia nic już nie zmienią. Zdaję sobie również sprawę jak to działa i jaki jest społeczny odbiór nieprawdziwych informacji i pomówień, które zostały wypowiedziane w ostatnim czasie na temat Spółki czy też osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu i przyjęte przez ogół społeczeństwa jako prawda. Wiem, że tego rodzaju informacje żyją już własnym, bezrefleksyjnym życiem, bez znaczenia czy to co od pewnego czasu pojawia się w przestrzeni serwisów społecznościowych jest prawdą czy też nie, i że bez znaczenia pozostaje fakt, że do tej pory Spółka wygrała już dwie sprawy Sądowe w sprawach, które są wykorzystywane do szerzenia kłamstw, hejtu i dezinformacji.

Pomija się fakt, że Sąd Pracy w styczniu 2022 roku wydał wyrok, w którym zasądził od byłego pracownika, który pomawiał Spółkę oraz Prezesa ZWiK Police Sp. z o.o. zapłatę odszkodowania na rzecz Spółki w kwocie powyżej 6,5 tys. zł.

Pomija się również fakt, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w miesiącach listopad - grudzień 2021 roku nie wykazała żadnych nieprawidłowości w Spółce.

Pomija się także, że w miesiącu grudniu 2021 roku prace zakończyła Komisja Mobbingowa wydając decyzję stwierdzającą bezzasadność skargi na rzekome nieprawidłowości.

Pomija się również wiele innych faktów m.in. korzystne dla Spółki wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy też decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wskazują, że działania Spółki były i są zgodne z prawem.

Pomija się w końcu ambitny plan inwestycyjny realizowany od czterech lat przez Spółkę, w tym przeprowadzane zadania związane z budową nowych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, modernizację urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych a także wdrażanie nowoczesnych informatycznych technologii produkcji i dystrybucji wody oraz przesyłu i wstępnego oczyszczania ścieków sanitarnych.

Dochodzenie swoich praw przed Sądem nigdy nie było w mojej naturze, ale nigdy też nie unikałem tej drogi. Milczałem przez wiele miesięcy a kłamstwa i pomówienia się nasilały, a nawet zaczęto kierować groźby karalne pozbawienia życia, dlatego też zdecydowałem, że podejmę stosowne kroki prawne. Ku przestrodze tych, którzy uważają że mogą bezkarnie w serwisach społecznościowych i szerokorozumianym Internecie niszczyć życie zawodowe i prywatne innych osób.

Na koniec niech każdy z czytających zada sobie jedno pytanie, czy mamy zaakceptować nową rzeczywistość, w której wyroki skazujące wydawane będą w serwisach społecznościowych a nie w sądach?

…a do tych, którzy kierują nieprawdziwe informacje i pomówienia: nie zejdę z obranej drogi i to bez znaczenia jak wiele jeszcze kłamstw czy też gróźb pozbawienia mnie życia pojawi się w serwisach społecznościowych czy też Internecie.

pdf Oświadczenie w sprawie pozwu o naruszenie dóbr osobistych spółki przez Radnego K. Kowalewskiego

________________________________________

 

logosy unia 

czytaj więcej

 


 

 

 1ceny usług2 jakość3 Awarie4 stan licznika