Twardość wody – cecha wody określająca zawartość w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.Twardość ogólną wody dzieli się na:

  • nietrwałą (przemijającą, węglanową) - która jest generowana przez sole kwaśne kwasu węglowego - wodorowęglany
  • trwałą - która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarczany, azotany i inne

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) norma ogólnej twardości wody musi zawierać się w zakresie 60 –500 mg CaCO3/dm3 i oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego.

 

Twardość ogólna

Stopnie niemieckie

[°n lub dH]

Skala twardości

0-5

5-10

10-20

20-30

> 30

Bardzo miękka

Miękka

Średnio twarda

Twarda

Bardzo twarda

Twardość wody można wyrazić w różnych jednostkach. Oprócz mg CaCO3/l, popularnie stosowane są: mmol/l, mval/l oraz stopnie niemieckie. Poniższa tabela zawiera wartości wyrażone w poszczególnych jednostkach w zależności od ujęcia, z którego pobierana jest woda.

Miejscowości Klasyfikacja [mgCaCO3/l] [mmol/l] [mval/l]

Stopnie niemieckie

[°n lub dH]

Ujęcie Grzybowa

- Police

- Przęsocin

- Trzeszczyn

- Siedlice

Średnio twarda 302 3,02 6,04 16,97

Ujęcie Tanowo

- Tanowo

- Bartoszewo

- Pilchowo

- Leśno Górne

- Sierakowo

- Tatynia

- Wieńkowo

- Witorza

- Dębostrów

- Niekłończyca

- Uniemyśl

- Drogoradz

Miękka 131 1,31 2,62 7,34

Ujęcie Trzebież

- Trzebież

Średnio twarda 184 1,84 3,68 10,30

Ujęcie Węgornik

- Węgornik

Miękka 166 1,66 3,68 9,29

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem