Po raz kolejny sądy potwierdziły, że działania ZWiK Police Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu są zgodne z prawem i w granicach prawa a decyzje podejmowane są w dobrze pojętym interesie polickiej spółki komunalnej.


W dniu 9 sierpnia 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał prawomocny i ostateczny wyrok, od którego nie przysługuje dalsze odwołanie. Sąd oddalił skargę kasacyjną polickiego dewelopera w przedmiocie odmowy przekazania uwierzytelnianych odpisów dwóch niezależnych operatów szacunkowych sporządzonych dla działki nr 318/72 zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 (zbytej w 2020 roku przez ZWiK Police w drodze przetargu nieograniczonego). Policki deweloper wniósł do NSA skargę od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2021 roku, który w całości potwierdził słuszność działań Spółki. Tym samym sądy wszystkich instancji jednoznacznie rozstrzygnęły, że działania ZWiK Police Sp. z o.o. w przedmiocie niewydania operatów szacunkowych polickiemu deweloperowi były w pełni zgodne z prawem i w granicach prawa.


Należy wskazać (tytułem przypomnienia), że czynny udział w medialnej kampanii przeciwko ZWiK Police Sp. z o.o. w wyżej opisanej sprawie brał Radny Krystian Kowalewski, który w swoich interpelacjach oraz wpisach na facebooku przekazywał opinii publicznej nieprawdziwe informacje o rzekomym łamaniu prawa przez ZWiK Police Sp. z o.o. W swoich interpelacjach przedstawiał nieprawdziwe informacje, że „operaty szacunkowe stanowią informację publiczną”, grzmiał o „uporczywym utrudnianiu dostępu do informacji publicznej”, domniemywał, że „w sprawie mogą występować inne, możliwe że pozamerytoryczne powody utrudniania pracy radnym” i  „wzywał Spółkę do ich udostępnienia”, a jednocześnie bez żadnej refleksji pozostawiał odpowiedzi Spółki, która zawsze merytorycznie odnosiła się do sprawy operatów szacunkowych i wskazywała, że operaty są dokumentami wewnętrznymi Spółki pozyskanymi wyłącznie w celu ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.


W przyszłości radzimy wszystkim, a w szczególności radnemu K. Kowalewskiemu, aby nie używać nieprawdziwych informacji, ostrożniej wydawać  internetowe „wyroki” i zachować więcej obiektywizmu, zamiast budować napięcia społeczne na nieprawdziwych, niesprawdzonych i zmanipulowanych „informacjach”.

Załącznik:
Zanonimizowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Izba Ogólnoadministracyjna, sygn. akt I OSK 1858/21 z dnia 09.08.2023 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem