Zgłoszenie rozpoczęcia robót:

1.    Przed przystąpieniem do budowy sieci należy pisemnie powiadomić ZWiK Police Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.
2.    W celu pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia prac budowlanych sieci można skorzystać ze wzoru zgłoszenia rozpoczęcia budowy dostępnego w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
3.    Miejscem wpływu zgłoszeń jest Biuro Obsługi Interesantów, które jest zlokalizowane w siedzibie ZWiK Police przy ul. Grzybowej 50 w Policach.

Zgłoszenia przeglądów, odbiorów w trakcie wykonywania i po zakończeniu robót:

1.    Sieć należy zgłosić do przeglądu technicznego w stanie odkrytym a po zakończeniu budowy do podsumowującego przeglądu technicznego. Zgłoszeń należy dokonać, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
2.    W celu pisemnego zgłoszenia do przeglądu technicznego sieci można skorzystać ze wzorów formularzy dostępnych w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
3.    Miejscem wpływu zgłoszeń jest Biuro Obsługi Interesantów, które jest zlokalizowane w siedzibie ZWiK Police przy ul. Grzybowej 50 w Policach.
4.    Dział Techniczny dokonuje sprawdzenia merytorycznego zgłoszenia (zapisy warunków, uzgodnienia projektu, ustaleń wynikających z korespondencji dotyczącej danej sprawy). W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia Dział Techniczny informuje na piśmie zgłaszającego o wymaganych uzupełnieniach.
5.    Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) wykonawca jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
6.    Określony w warunkach przyłączenia przegląd techniczny sieci wodociągowej i odbiór końcowy, a także ewentualne próby i odbiory częściowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
7.    Przed zasypaniem sieci należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zgodnie z odrębnymi przepisami.

Inne informacje:


Komórką organizacyjną upoważnioną do kontaktów z podmiotami ubiegającymi się o odbiór sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest:


Dział Techniczno-Inwestycyjny, Modernizacji i Remontów.
tel. 91 42-41-318,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
adres do korespondencji:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police


W zależności od formy kontaktu Dział Techniczno-Inwestycyjny, Modernizacji i Remontów udziela dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niezbędnych informacji na poniżej opisanych zasadach:
•    w formie pisemnej dostarczonej na adres korespondencyjny Spółki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
•    w formie konsultacji telefonicznych – tylko w wyznaczone dni, tj. wtorek i czwartek w godz. 8: 00-15: 00 chyba, że wskazane dni są dniami ustawowo wolnymi od pracy,
•    w formie bezpośredniego spotkanie w siedzibie Spółki z pracownikiem Działu - tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 


pdf Zgłoszenie do przeglądu technicznego sieci wodociągowej w stanie odkrytym
pdf Zgłoszenie do podsumowującego przeglądu technicznego sieci wodociągowej
pdf Zgłoszenie do przeglądu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej / grawitacyjnej / ciśnieniowej / deszczowej w stanie odkrytym
pdf Zgłoszenie do podsumowującego przeglądu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej / grawitacyjnej / ciśnieniowej/deszczowej
pdf Zgłoszenie rozpoczęcia budowy

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem