Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police SP. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Elektromonter

Zakres obowiązków:

 • - wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem sprawności technicznej sieci i urządzeń, poprzez zapewnienie właściwej konserwacji i remontów,
 • - wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
 • - wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej zespołów prądotwórczych,
 • ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z zasadami eksploatacji,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i powierzonego mienia,
 • - wykonywanie powierzonej pracy w sposób zgodny z przepisami prawa, instrukcjami i zasadami BHP, i p.poż.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych,
 • świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (G1-E),
 • mile widziane doświadczenie z zakresu automatyki przemysłowej,
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • solidność, rzetelność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 • stabilne warunki zatrudnienia.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Mistrz urządzeń wodociągowych i eksploatacji sieci wodociągowej

Zakres zadań:

 • organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie podległej grupy pracowniczej    zapewniające efektywną i skuteczną realizację zadań;
 • planowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizowanych prac oraz prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
 • uczestnictwo w odbiorach robót;
 • sporządzanie protokołów odbioru;
 • rzetelne i terminowe przygotowywanie rozliczeń wykonanych robót;
 • rzetelne i terminowe przygotowywanie  planów i harmonogramów robót;
 • koordynowanie i prawidłowe wykorzystywanie sprzętu i transportu przy wykonywaniu zadań;
 • weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie sieci wodociągowej;
 • przeprowadzanie konsultacji technicznych w zakresie możliwości podłączenia do sieci wodociągowej.


Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii B;
 • obsługa komputera w tym programów Word, Excel;
 • umiejętność kierowania zespołem, umiejętność pracy w zespole i  pod presją czasu;
 • umiejętność analitycznego myślenia i innowacyjność;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych;
 • oczekiwane uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych;

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

KOMUNIKAT

CENY TARYFOWE ZA WODĘ I ŚCIEKI NA OKRES TRZECH KOLEJNYCH LAT

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) zamieszcza decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”.

 

Niemniej informujemy, że Zarząd Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. oraz Urząd Miejski w Policach prowadzą zintensyfikowane prace, których celem jest ustanowienie dopłat przez Gminę Police do taryf na rok 2019, 2020 oraz 2021. Celem dopłat jest zminimalizowanie skutków zmian cen taryfowych dla mieszkańców Gminy Police w przywołanym okresie, co będzie oznaczać obniżenie cen taryfowych z korzyścią dla odbiorców. Ostateczne wyniki uzgodnień zostaną przekazane mieszkańcom Gminy w komunikacie wydanym w miesiącu grudniu bieżącego roku, kiedy to Spółka przekaże odbiorcom usług informację o wysokości opłat za wodę i ścieki, która będzie obowiązywała w 2019 roku.

Police, 27 sierpnia 2018 r.

pdf Decyzja nrSZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

pdf Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYSOKOŚCI CEN

ZA DOSTARCZONĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019 ROKU

 

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”. Jednoczenie informujemy, że Burmistrz Polic podjął decyzję o kontynuacji przez Gminę Police dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2019. Uchwała w sprawie dopłat do wody i ścieków na pierwsze półrocze 2019 roku zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Policach przez Burmistrza Polic na sesji w dniu 22 stycznia 2019 roku.

Ceny za wodę i ścieki w okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku w przypadku zatwierdzenia dopłat przez Radę Miejską w Policach będą wynosiły:

za wodę 3,33 zł brutto za 1 m3

za ścieki 8,13 zł brutto za 1 m3

Oznacza to, że ceny jakie zapłaci odbiorca wody i dostawca ścieków na terenie Gminy Police w pierwszym półroczu 2019 roku pozostaną na tym samym poziomie co w całym roku 2018.

ZWiK Police informuje, że w dniu 18 lipca 2018 r. została zawarta umowa o świadczenie usług pomiędzy Gminą Police a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w zakresie bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Police i urządzeń z tym związnych oraz eksploatacją studni ulicznych.

Skargi na sposób wykonywania powierzonych zadań można składać za pośrednictwem:

- poczty eletronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faksu: 91 317 00 15

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem